Contact
 1. 5116-Revalidatieprogramma patiënten COPD en/of hartfalen
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

Hartfalen en COPD zijn beide chronische aandoeningen. U wordt hiervoor behandeld met medicijnen. Naast medicijnen is ook een gezonde leefstijl van belang. Hiervoor bestaat een revalidatieprogramma. Graag vertellen wij u meer over dit programma en de voordelen van revalidatie.

​Wat is het doel van revalidatie?

Revalidatie zal u geen nieuwe longen, luchtwegen of hart geven. Wel betekent het voor veel mensen een kans om beter met de chronische aandoening om te gaan. En met de daarbij horende lichamelijke, geestelijke en sociale beperkingen. Ook helpt de revalidatie u bij het verbeteren van uw dagelijks functioneren.

De revalidatie voor patiënten met COPD en/of hartfalen bestaat uit:

 • Het krijgen van meer informatie over COPD of hartfalen.
 • Het leren omgaan met COPD of hartfalen.
 • Het ontmoeten van lotgenoten en het delen van ervaringen.
 • Het verbeteren van de lichamelijke conditie en spierkracht.

De longverpleegkundige of verpleegkundig specialist hartfalen is voor u het aanspreekpunt tijdens uw revalidatietraject. Zij is op de hoogte van uw medische achtergrond, uw situatie en uw vorderingen. Zo nodig kan zij advies geven, maatregelen nemen of een vraag voorleggen aan een andere zorgverlener. Kortom: zij begeleidt en ondersteunt u tijdens uw revalidatietraject – samen met het hart­- en longrevalidatieteam – in het behalen van uw doelen. Na de trainingsweken zal zij met u evalueren of de revalidatie volgens plan is verlopen.

Voor wie?

COPD­patiënten hebben vaak de volgende klachten:

 • kortademigheid;
 • benauwdheid;
 • hoesten;
 • het opgeven van slijm.

Klachten van hartfalenpatiënten zijn veelal:

 • kortademigheid;
 • vermoeidheid;
 • het vasthouden van vocht.

Door deze klachten kunnen zij beperkt worden in activiteiten zoals persoonlijke verzorging, huishoudelijke werkzaamheden, werken, hobby's en uitgaan. Doordat patiënten minder lichamelijke activiteiten verrichten, neemt het uithoudingsvermogen nog verder af. Bij kortademigheid kunnen ook gevoelens van angst of paniek optreden. Revalidatie is dan een effectief middel om te werken aan lichamelijk herstel en conditieverbetering. Het programma leert deelnemers ook omgaan met eventuele vermoeidheids­ of benauwdheidsklachten en met eventuele angst en onzekerheid.

Patiënten die nog roken, zullen van hun arts het advies hebben gekregen hiermee te stoppen. Wie hierbij begeleiding wenst, kan meedoen aan een speciaal stoppen­met­rokenprogramma. Voor meer informatie kunt u terecht bij de longverpleegkundige.

Infomodule en Fitmodule

Het revalidatieprogramma bestaat uit twee onderdelen (modules):

 1. Infomodule
 2. Fitmodule

Infomodule

De Infomodule wordt verzorgd door verschillende deskundigen. Zij geven ieder vanuit hun eigen vakgebied informatie en voorlichting. Dit team van deskundigen bestaat uit een verpleegkundige, verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker en psycholoog. De module bestaat uit enkele informatiebijeenkomsten, verspreid over drie dagdelen, die u samen met uw eventuele partner bijwoont.

Fitmodule

In de Fitmodule gaat het om een intensief, maar verantwoord trainingsprogramma. Hierbij wordt aandacht besteed aan uw conditie en houding. Bovendien krijgt u bewegingsadviezen. Ook leren COPD­patiënten de juiste hoest­ en ademhalingstechnieken en krijgen zij ontspanningsoefeningen. Het is belangrijk dat u uw eigen grenzen leert herkennen, erkennen en vooral verkennen. U volgt deze module in groepsverband, zonder uw partner.

Succes

Het mag verwacht worden dat revalidatie een positief effect oplevert. Dit is niet alleen afhankelijk van het aangeboden programma, maar vooral van uw eigen inzet. Na afronding van het revalidatieprogramma zet u de fitmodule voort bij een fysiotherapiepraktijk in uw eigen omgeving. De longverpleegkundige of verpleegkundig specialist hartfalen zal hiervoor de machtiging en aanvraag (laten) verzorgen. Informeer wel altijd bij uw eigen verzekering of de therapie vergoed wordt.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Longgeneeskunde
(038) 424 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) 

U kunt ook contact opnemen met het secretariaat Harthuis (038) 424 26 90.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

16 januari 2019 / 5116

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.