Contact
 1. 5134-Longfunctie: Spirometrie - de inhoud van de longen bepalen
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

Deze folder is bedoeld voor patiënten die voor de eerste keer een spirometrie onderzoek krijgen.

 

Let op
Het is belangrijk dat u een aantal uren voordat het onderzoek plaatsvindt stopt met het innemen van uw longmedicijnen. Anders kan het onderzoek niet doorgaan. Welk medicijn u gebruikt en hoe lang u hier van tevoren mee moet stoppen staat in de tabel hieronder.

Wanneer stoppen met innemen medicijnen

Als u voor de eerste keer het onderzoek krijgt, is het belangrijk dat u geen medicijnen gebruikt die de luchtwegen verwijden. Longmedicijnen kunnen de uitslag van het onderzoek veranderen. Het is ook mogelijk dat het onderzoek niet door kan gaan. Wanneer u precies moet stoppen, hangt af van het soort medicijn dat u gebruikt.

Luchtwegverwijdende medicijnen

24 uur voor het onderzoek

12 uur  voor het onderzoek

4 uur  voor het onderzoek

Anoro

Airflusal

Aerolin

​Duaklir

​Airflusal forspiro

​Airomir

​Eklira

​Atimos

​Atrovent

Incruse

Bricanyl retard tablet

Berodual

Onbrez

Bufoler

Berotec

Relvar

Duoresp

Bricanyl

Spiolto (Spiriva en Striverdi)

Elpen

Combivent

Spiriva (Tiotropium)

Flutiform

Ventolin (Salbutamol)

Seebri

Foradil

 

Striverdi

Foster

 

Tiotrus

Formoterol

​Trimbow

​Oxis

Ultibro

Serevent

 

Seretide

 

Spiromax (formoterol+budosenide)

 

 

Symbicort

 


Wanneer u benauwd bent, neemt u dan contact op met de polikliniek. We overleggen dan of u de longmedicijnen mag doorgebruiken.
Medicijnen die u gebruikt voor iets anders dan uw longen, mag u gewoon blijven innemen.

Bent u zwanger en heeft u astma? Dan mag u uw longmedicijnen gewoon doorgebruiken.

Het is mogelijk dat uw longmedicijn niet in de lijst staat. Neemt u dan contact op met de afdeling Longgeneeskunde.

Waarom een spirometrie?

Uw huisarts of een longarts in het ziekenhuis heeft u aangemeld voor een spirometrie. Een spirometrie is een longfunctieonderzoek, waarmee we meten hoe uw longen en luchtwegen werken. We onderzoeken dan hoeveel lucht u maximaal kunt inademen en uitademen en hoe snel u dat kunt. Zo kan de longarts zien hoeveel longinhoud u heeft. Het onderzoek gebeurt vaak bij mensen die klachten hebben als hoesten, slijm opgeven, benauwd zijn of wanneer er voor langere tijd is gerookt. Een spirometrie kan nodig zijn om te kijken of u bijvoorbeeld astma of COPD heeft.

Spirometrie komt van het woord ‘spirare’, wat ademhalen betekent.

Wat is een spirometrie?

Het onderzoek wordt gedaan met een spirometer. Dat is een speciaal apparaat dat vastzit aan een computer. De computer slaat op hoeveel lucht u maximaal kunt inademen en uitademen en hoe snel u dat kunt. In de meeste gevallen meten wij eerst uw lengte en gewicht en vragen wij u of u wel of niet longmedicijnen heeft gebruikt. Op de spirometer zit een mondstuk waardoor u in- en uitblaast.

Een longfunctieanalist begeleidt het onderzoek. Voordat u begint laat hij (of zij) zien hoe u in de spirometer moet blazen. Tijdens de test blaast u zo hard als u kunt zoveel mogelijk lucht in de spirometer. U krijgt een zachte klem op de neus om te voorkomen dat er lucht via uw neusgaten ontsnapt als u inademt of uitademt.

Tijdens het onderzoek doet u verschillende ademhalingsoefeningen. Deze oefeningen doet u een aantal keren.

Rustige ademhalingsoefening

 • U haalt een paar keer gewoon adem.
 • Daarna blaast u zolang mogelijk uit.
 • Daarna ademt u zo diep mogelijk in.

Deze oefening zegt iets over hoeveel liters lucht u kunt in- en uitademen.  

Snelle ademhalingsoefening

 • U haalt een paar keer gewoon adem.
 • Daarna ademt u diep in.
 • Daarna blaast u zo snel mogelijk heel krachtig uit.

Bij deze oefening meten we of de luchtwegen goed open staan.

Het uitblazen doet u totdat uw longen leeg zijn en de longfunctieanalist u zegt te stoppen.

Soms moet u een medicijn inademen dat de luchtwegen wijder maakt, waarna de oefeningen worden herhaald. We doen dat om te kijken hoe de longen op medicijnen reageren. Het medicijn moet een aantal minuten inwerken.

Hoe bereid ik me voor op het onderzoek?

 • Wij raden u aan gemakkelijk zittende kleding te dragen. U kunt dan makkelijker inademen en uitademen.
 • Wij verzoeken u om twaalf uur voor het onderzoek niet meer te roken.
 • Drink een uur van te voren geen koffie of thee meer.
 • Wij raden u aan om vlak voor het onderzoek geen zware maaltijd te nuttigen. 
 • Verricht op de dag van het onderzoek geen zware inspanning.
 • Als u erg kortademig bent, kom dan ruim op tijd. Dan kunt u in de wachtruimte herstellen.
 • Als u het wilt, kunt u binnen het ziekenhuis gebruikmaken van een rolstoel. Deze staan bij de ingang. Op verzoek kunt u door een gastvrouw naar de longfunctieafdeling gebracht worden. U kunt dit vragen bij de centrale balie, beneden in de grote hal.
Let op
Voor de locatie Meppel geldt extra: neem uw leesbril mee (als u die heeft). Er kan u gevraagd worden een vragenlijst in te vullen.

Wanneer krijg ik geen longfunctie-onderzoek?

Er zijn bepaalde situaties waarin wij het verstandiger vinden geen longfunctieonderzoek te doen. Belt u met het secretariaat van de afdeling Longgeneeskunde als één van onderstaande situaties voor u geldt:

 • als op die dag een bronchoscopie is uitgevoerd;
 • bij een operatie (er vindt geen longfunctieonderzoek plaatst tot vijf dagen na een operatie);
 • binnen 1 week na een staaroperatie;
 • bij een klaplong: binnen 14 dagen nadat een klaplong is behandeld;
 • bij een longembolie (een bloedstolsel sluit een bloedvat in de longen af);
 • bij een coronair ischemie (hartziekte die het gevolg is van verminderde doorbloeding van het hart);
 • bij een recent hersen- of hartinfarct;
 • bij een aneurysma (plaatselijke verwijding in een deel van het vaatstelsel).

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 45 minuten.

Klachten

Na het onderzoek kunt u vermoeid zijn door de inspanning van het blazen. Dit trekt na even wachten weer weg.

Wanneer krijg ik de uitslag van het onderzoek?

In de meeste gevallen staat hiervoor een afspraak met een longarts gepland. De uitslag van het onderzoek sturen wij zo snel mogelijk (vaak al binnen 24 uur) altijd naar uw huisarts of behandelend arts in het ziekenhuis. Het kan dus ook zijn dat u over de uitslag door de huisarts of arts geïnformeerd wordt.

Waar moet u zijn?

Zwolle, Kampen of Heerde
Voor uw afspraak meldt u zich eerst aan bij de digitale aanmeldzuil in de Centrale hal. De aanmeldzuil geeft u direct de meest actuele informatie over uw afspraak, bijvoorbeeld in welk gebouw en op welke verdieping u verwacht wordt en of een spreekuur uitloopt.

Meppel
Op de dag van uw afspraak meld u zich eerst aan bij de receptie van de hoofdingang. Daarna wordt u verwezen naar de juiste wachtruimte. Een longfunctieanalist haalt u op uit deze wachtruimte. Het is gewenst dat familieleden tijdens het onderzoek in de wachtkamer blijven zitten (uitzondering: kinderen).

Steenwijk
Vindt uw afspraak plaats in Steenwijk? De locatie is dan Gezondheidscentrum Woldmeenthe in Steenwijk. U kunt zich daar melden bij de receptie.

Andere longfunctieonderzoeken

Naast de spirometrie kunt u ook nog andere longfunctieonderzoeken krijgen:

 • Diffusietest
  Deze test meet de snelheid waarmee uw longen ingeademde zuurstof aan het bloed doorgeven. Nadat u volledig heeft uitgeblazen, moet u zo diep mogelijk een testgas inademen en de adem 10 seconden vasthouden. Vervolgens blaast u uit in het apparaat.
 • Bodybox
  Dit onderzoek meet hoeveel moeite het u kost om adem te halen. We noemen dat ook wel de weerstand van de luchtwegen. Ook wordt de totale longinhoud gemeten. Het onderzoek gebeurt in een gesloten cabine (te vergelijken met een oude telefooncel).

In uw afsprakenbrief die u thuis heeft gekregen, staat welke onderzoeken voor u gelden.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de locatie waar het onderzoek gaat plaatsvinden. Dit staat in de afsprakenbrief die u thuis heeft gekregen.

Zwolle, Kampen of Heerde

Longgeneeskunde
(038) 424 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel of Steenwijk

Longgeneeskunde
(0522) 23 38 60 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur)

Bent u verhinderd of wilt u de afspraak verzetten? Laat het ons dan snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. U kunt contact opnemen met de locatie waar het onderzoek gaat plaatsvinden.

17 juli 2019 / 5134

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.