Contact
 1. 5134-Longfunctie: Spirometrie meten longinhoud

Door verschillende functies van de longen te testen krijgt de longarts meer inzicht in de gesteldheid van uw longen en luchtwegen. De behandeling van de eventuele klachten kan hier dan zo goed mogelijk op aansluiten. Ook voorafgaand aan sommige operaties wordt de longfunctie bepaald.

Voorbereidingen

 • Wij raden u aan om gemakkelijk zittende kleding te dragen.
 • Wij verzoeken u om twaalf uur voor het onderzoek niet meer te roken.
 • Drink een uur van te voren geen koffie of thee meer.
 • Het is raadzaam om vlak voor het onderzoek geen zware maaltijd te nuttigen. 
 • Verricht op de dag van het onderzoek geen zware inspanning.
 • Als u erg kortademig bent, kom dan ruim op tijd zodat u in de wachtruimte kunt herstellen.
 • U kunt overwegen binnen het ziekenhuis gebruik te maken van een rolstoel. Deze staan bij de ingang. Op verzoek kunt u door een gastvrouw naar de longfunctieafdeling gebracht worden.
 • Voor de locatie Meppel geldt extra: neem uw leesbril mee (indien u die heeft). Er kan u gevraagd worden een vragenlijst in te vullen.

Medicatie

Let op
Bepaalde longmedicatie kunnen de uitslag van het onderzoek beïnvloeden:

Longmedicatie stoppen

Komt u voor het eerst voor longfunctieonderzoek, dan moet u, indien mogelijk, uw longmedicatie stoppen volgens onderstaand schema. Als u benauwd bent, neemt u dan contact op met de polikliniek om te overleggen of u de medicijnen mag doorgebruiken.
Komt u als zwangere astmapatiënt voor longfunctieonderzoek, dan mag u de medicatie doorgebruiken.

Longmedicatie doorgebruiken

Bij elk volgend longfunctieonderzoek moet u de longmedicatie doorgebruiken tenzij de longarts anders voorschrijft. In dat geval wordt het hieronder aangegeven.

Stoppen met longmedicatie

Zie de lijst hieronder

Tabel van folder Longfunctie: Spirometrie en meten van longinhoud
24 uur voor het onderzoek


12 uur
  voor het onderzoek

4 uur  voor het onderzoek
Anoro Airflusal Aerolin
​Duaklir ​Airflusal forspiro ​Airomir
​Eklira ​Atimos ​Atrovent
Incruse Bricanyl retard tablet Berodual
Onbrez Bufoler Berotec
Relvar Duoresp Bricanyl
Spiolto (Spiriva en Striverdi) Elpen Combivent
Spiriva (Tiotropium) Flutiform Ventolin (Salbutamol)
Seebri Foradil  
Striverdi Foster  
Tiotrus Formoterol
​Trimbow ​Oxis
Ultibro Serevent
  Seretide
  Symbicort  


Door de continue ontwikkeling van nieuwe medicijnen, is het mogelijk dat uw medicijn niet op de lijst staat. Neemt u in dat geval contact op met de longfunctieanalisten.

Het onderzoek

In de meeste gevallen meten wij eerst uw lengte en gewicht en vragen wij of u wel of niet longmedicatie heeft gebruikt. Bij de longfunctietesten ademt u via een mondstuk, die verbonden is met het longfunctieapparaat. Op de neus krijgt u een klem die voorkomt dat u via de neus ademt. Het mondstuk is verbonden met een bacterie-/virusfilter. Het mondstukje en filter zijn voor eenmalig gebruik. Een longfunctieanalist begeleidt u tijdens het onderzoek en zal u regelmatig aansporen om het maximale resultaat te halen.

Vervolgens meet de longfunctieanalist de hoeveelheid lucht die u in- en uitademt. Hiervoor moet u een aantal verschillende ademhalingsoefeningen doen. Deze ademhalingsoefeningen herhaalt u enkele keren. Het kan voorkomen dat uw arts ook een meting wil doen na toediening van medicijnen. Dan krijgt u van ons een medicijn in te ademen. Als dit medicijn is ingewerkt, wordt het onderzoek herhaald. Om de longinhoud te meten neemt u plaats in de bodybox. Dit is een soort glazen kast.

Wanneer krijgt u geen longfunctieonderzoek?

Er zijn bepaalde situaties waarin het verstandiger is om een longfunctieonderzoek niet te laten plaatsvinden. Deze situaties worden contra-indicaties genoemd. In onderstaande situaties kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Longgeneeskunde:

 • als op die dag een bronchoscopie is uitgevoerd;
 • bij een operatie (geen longfunctieonderzoek tot vijf dagen na een operatie);
 • binnen 1 week na een staaroperatie;
 • bij een klaplong: binnen 14 dagen nadat een klaplong is behandeld;
 • bij een longembolie (een bloedstolsel sluit een bloedvat in de longen af);
 • bij een coronair ischemie (hartziekte die het gevolg is van verminderde doorbloeding van het hart);
 • bij een recent hersen- of hartinfarct;
 • bij een aneurysma (plaatselijke verwijding in een deel van het vaatstelsel).

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer vijftien tot zestig minuten, afhankelijk van de soort aangevraagde testen.

Klachten

Als gevolg van het onderzoek kan vermoeidheid optreden.

Waar moet u zijn?

Zwolle, Kampen of Heerde

Voor uw afspraak meldt u zich eerst aan bij de digitale aanmeldzuil in de Centrale hal. De aanmeldzuil geeft u direct de meest actuele informatie over uw afspraak, bijvoorbeeld in welk gebouw en op welke verdieping u verwacht wordt en of een spreekuur uitloopt.

Meppel

Op de dag van uw afspraak meld u zich eerst aan bij de receptie van de hoofdingang. Daarna wordt u verwezen naar de juiste wachtruimte. Een longfunctieanalist haalt u op uit deze wachtruimte. Het is gewenst dat familieleden tijdens het onderzoek in de wachtkamer blijven zitten (uitzondering: kinderen).

Steenwijk

Vindt uw afspraak plaats in Steenwijk? De locatie is dan Gezondheidscentrum Woldmeenthe in Steenwijk. U kunt zich daar melden bij de receptie.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Longgeneeskunde
(038) 424 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel of Steenwijk

Longfunctieanalisten
(0522) 23 32 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur)
Bent u verhinderd of wilt u de afspraak verzetten, neem dan contact op met het secretariaat van de longartsen. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur bereikbaar op (0522) 23 38 60.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

28 februari 2019 / 5134

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.