Contact
  1. 5194-Begeleiding kind anesthesie (narcose)

Uitleg en voorbereiding

Anesthesie bestaat uit het diep in slaap maken van uw kind, en het bewaken en bijsturen van de zogenaamde vitale functies (ademhaling, hartritme, bloeddruk, etc.). Hier kunt u lezen hoe u uw kind het best kunt begeleiden. Ook informeren wij u over de gang van zaken rondom de narcose.

Voorbereiding

Tijdens het preoperatief onderzoek van uw kind op de polikliniek heeft u met de anesthesioloog besproken dat u aanwezig wilt zijn bij de inleiding (dit is het onder narcose brengen) en bij het uitslapen van de narcose.  Afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de aard van de ingreep is dit mogelijk. Wij raden u aan hierbij alleen aanwezig te zijn:

  • als u denkt dat u het zelf aan kunt;
  • en als u denkt dat uw kind er rustiger van wordt.

Er mag één ouder of verzorger aanwezig zijn. Spreekt u van tevoren af wie met uw kind meegaat. Bij sommige kinderen, waarbij de anesthesioloog volledig zijn aandacht nodig heeft bij de inleiding van uw kind (bijvoorbeeld bij pasgeborenen of bij bepaalde afwijkingen van de luchtwegen), neemt u afscheid van uw kind op de 'holding' (voorbereidingsruimte voor de operatiekamer).

Een goede voorlichting is van groot belang om stressreacties van uw kind tijdens en na de opname zo veel mogelijk te voorkomen. Daarom zijn u en uw kind uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek aan de afdeling waar uw kind zal worden opgenomen. Tijdens dit bezoek zal de pedagogisch medewerker door middel van een fotoboek, ziekenhuismateriaal en een rondleiding u en uw kind een indruk geven van wat u te wachten staat. Ook geeft ze adviezen over hoe u uw kind thuis kunt voorbereiden op de opname.

Dag van de operatie

Enkele richtlijnen:

  • De begeleidende ouder adviseren wij zelf van tevoren goed te eten. De ervaring heeft geleerd dat spanning in combinatie met een lege maag de kans op flauwvallen vergroot. Wees dus niet solidair nuchter met uw kind.
  • Draag geen sieraden en trek gemakkelijke kleding aan.

Melden

Meldt u zich op de afgesproken tijd bij de centrale balie in de centrale hal van het ziekenhuis. Een gastheer of  -vrouw brengt u vervolgens naar de afdeling waar uw kind wordt opgenomen. Daar vertelt u dat u bij de inleiding en bij het uitslapen aanwezig wilt zijn. De afdelingssecretaresse geeft dit door aan de operatiekamer, zodat alle betrokkenen ervan op de hoogte zijn.

U krijgt op de kinderafdeling een naambadge, waaruit blijkt dat u de ouder bent van uw kind. U wordt verzocht deze zichtbaar te dragen.

Vooraf

Vlak voordat u de operatiekamer binnengaat, krijgt u een papieren overall aan, die ook over de schoenen gaat. Ook krijgt u een muts op.

Op de operatieafdeling wordt gecheckt hoe uw kind heet, wanneer hij of zij geboren is en welke operatie gaat plaatsvinden. De arts zal kort voor de operatie uw kind zien en checken of alles duidelijk is. Soms zal de arts hierbij met een stift een pijl zetten op het lichaam van uw kind om de juiste zijde aan te duiden. Hij zal hierbij aan u of uw kind bevestiging vragen.

Inleiden

Het inleiden gebeurt met een kapje of met een infuus, afhankelijk van de aard van de ingreep en de keuze van het kind. Probeert u vooral uw kind bij te staan, eventueel zachtjes te zingen of tegen hem of haar te praten. Een natuurlijke reactie van het kind is vaak dat zij proberen de inleiding uit te stellen. Ga hierin niet mee, dit rekt alleen maar het spannende moment voor het kind. Uitgebreid troosten heeft vaak een averechts effect: u bevestigt vooral dat er iets heel naars gaat gebeuren.

Na het opzetten van het masker duurt het even voordat uw kind in slaap valt. Meestal duurt het zo'n 30 seconden; bij grotere kinderen wat langer. Nadat uw kind in slaap is gevallen, blijft het kapje  op om de anesthesie dieper te maken. Tijdens dat dieper maken komt uw kind in het zogenaamde excitatie- of ontremmingsstadium. Het kind kan wat bewegen met armen en benen, de ademhaling gaat sneller en is vaak ook hoorbaar. Dit gebeurt vaak als u al weg bent, maar kan ook voorkomen als u er nog bent of net wegloopt. Dit stadium gaat geheel buiten het bewustzijn van het kind om, dus u hoeft zich geen zorgen te maken dat uw kind dit meemaakt.

Voor bijna alle ingrepen krijgt uw kind daarna een infuus, omdat er naast de slaap ook nog diverse andere medicijnen gegeven moeten worden. Uiteindelijk slaapt uw kind zo diep dat ook de ademhaling uitvalt, waarna de anesthesioloog de beademing zal starten.

Als uw kind wordt ingeleid met een infuus, gaat het proces veel sneller.

U volgt de aanwijzingen en instructies op die de anesthesioloog en de assistenten u geven in de operatiekamer. Het kan voorkomen dat u de operatiekamer ineens moet verlaten. Ga op dat moment hierover niet in discussie; na de operatie is er de mogelijkheid om dit te bespreken.

Geef op tijd aan als u zich zelf niet goed voelt en/of onwel wordt. De medewerkers van de operatiekamer hebben alle aandacht nodig voor de zorg voor uw kind. Uw aanwezigheid bij de inleiding is uw eigen verantwoordelijkheid.

Ontwaken

Na de operatie gaat uw kind van de operatiekamer naar de uitslaapkamer, de 'recovery'.  Daar wordt hij of zij pas weer echt wakker. Pas als de pijn en eventuele misselijkheid goed onder controle zijn, en alle controles goed zijn, kan uw kind terug naar de afdeling.

U gaat samen met een afdelingsverpleegkundige naar de uitslaapkamer om uw kind op te halen. Voordat u de uitslaapkamer binnengaat, trekt u een speciale jas aan. Net als bij de inleiding kan het voorkomen dat u de uitslaapkamer plotseling moet verlaten. Dit hoeft niets met uw kind te maken te hebben. Op de uitslaapkamer liggen meer patiënten die net zijn geopereerd. Op het moment dat u weer naar uw kind kunt, krijgt u uitleg waarom u opeens de uitslaapkamer moest verlaten.

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Preoperatief onderzoek
(038) 424 21 39 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

This leaflet is also available in English: 'Accompanying your child during anesthesia'.

28 december 2018 / 5194

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.