Contact
  1. 5211-Verwijdering beide teelballen
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Wanneer sprake is van kwaadaardigheid van de prostaat en uitzaaiingen, worden beide teelballen verwijderd. Hier leest u over de gang van zaken rondom deze operatie.

Oproep voor operatie

Zodra uw operatie gepland staat, ontvangt u hierover schriftelijk bericht van onze planningscoördinator. Een week vóór uw operatie, belt onze collega het tijdstip van uw opname door.

  • Bent u telefonisch niet bereikbaar? Dan ontvangt u opnieuw schriftelijk bericht.
  • Heeft u vragen over uw opname? Bel dan 088 624 24 36.
  • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? De afdeling Preoperatief onderzoek informeert u óf en wanneer u hiermee moet stoppen.

Voorbereiding op uw operatie

Voor de operatie moet u nuchter zijn vanaf 24.00 uur ‘s nachts. Als u later op de dag wordt geopereerd, mag u ‘s morgens een licht ontbijt (thee en beschuit) gebruiken. Een verpleegkundige of medewerker van de afdeling Opname zal u hierover informeren.

Op de dag van opname bereidt een verpleegkundige u voor op de operatie. U krijgt een injectie met Fraxiparine om bloedstolling (trombose) te voorkomen. Deze injectie krijgt u dagelijks totdat u weer naar huis gaat.

Operatie

Op de dag van de operatie krijgt u ‘s ochtends een tablet waarvan u wat slaperig wordt. Hierdoor kunt u zich beter ontspannen (premedicatie). Wanneer u aan de beurt bent, brengt een verpleegkundige u naar de operatiekamer. U ontmoet hier de anesthesioloog. U heeft hem of een van zijn collega’s gesproken tijdens het preoperatief spreekuur.

Nadat de anesthesioloog de verdoving heeft toegediend, begint de operatie. De uroloog verwijdert via een kleine snee in de balzak beide teelballen. Vervolgens krijgt u een verband om de balzak om zwelling te voorkomen. Gemiddeld duurt de operatie een half uur.

Na de operatie

Na de operatie gaat u voor korte tijd naar de uitslaapkamer (recovery). Als u weer voldoende bij kennis bent en de controles van bijvoorbeeld bloeddruk en ademhaling in orde zijn, gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Herstel

Wanneer u weer op de verpleegafdeling bent, begint de periode van herstel. Op de operatiedag controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk, pols en temperatuur. Ook bespreekt zij iedere dag met u de verpleegkundige zorg. Dagelijks komt de uroloog of zijn assistent bij u langs om te kijken hoe het met u gaat en om eventuele vragen te beantwoorden.

Pijn

De arts heeft met de verpleegkundige besproken welke medicijnen u krijgt tegen de pijn. Blijft u ondanks deze medicijnen pijn houden, geeft u dat dan door aan een verpleegkundige. Zij zal u in overleg met de arts extra of andere medicijnen geven.

Ontslag

Rond de tweede à derde dag na uw operatie gaat u naar huis. De verpleegkundige zal uw contactpersoon van uw ontslag op de hoogte stellen, als u dat zelf niet kunt. Zij zal ook eventuele hulp met de wijkverpleging regelen.

Na het ontslag

Een direct gevolg van de operatie is dat u geen erectie meer kunt hebben. Soms kunt u wat last hebben van opvliegers. Wanneer u dit tijdens het controlebezoek aan de arts meldt, kan hij u eventueel medicijnen voorschrijven.

De eerste periode na uw operatie kunnen zich rondom het operatiegebied een geringe zwelling en bloeduitstorting voordoen. U kunt het beste steunend ondergoed dragen ter voorkoming hiervan. U kunt zelf bepalen hoe lang u hiervan gebruik wilt maken.

Ongeveer zes weken na de operatie heeft u een controleafspraak op de polikliniek Urologie. Tijdens dit bezoek zal de uroloog het effect van de operatie controleren aan de hand van onder andere bloedonderzoek. De verpleegkundige zal deze afspraak voor u maken.

Contact

Heeft u nog vragen, stelt u die dan aan uw behandelend uroloog of aan een (regie)verpleegkundige van de afdeling. Als u thuis bent, kunt u bellen met de polikliniek Urologie 088 624 27 40 of de verpleegafdeling 088 624  12 56.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

Laatst gewijzigd 2 maart 2022 / 5211
Specialisme en centra