Contact
  1. 5248-Na hersenschudding
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Wekadvies en mobilisatieschema

Een hersenschudding betekent een tijdelijke stoornis van de functie van de hersenen, zonder dat er sprake is van een blijvend letsel. Na een ongeval bent u behandeld en onderzocht op de afdeling Spoedeisende hulp van Isala. Daaruit is gebleken dat u een hersenschudding heeft. Hier leest u meer over het wekadvies en het mobilisatieschema.

​Wekadvies

De behandeling van een hersenschudding vraagt meestal één tot drie dagen volledige bedrust. Alleen gedurende de eerste 24 uur na het ongeval is het een vereiste dat u regelmatig door een familielid of huisgenoot wordt gecontroleerd. Het is de bedoeling dat u om de twee uur wakker gemaakt wordt en dat u enkele vragen gesteld worden. Uw bewustzijn is in orde als u wakker wordt en bijvoorbeeld uw naam en adres kunt noemen.

Als er twijfel bestaat over uw aanspreekbaarheid, dan moet er direct contact worden opgenomen met de afdeling Spoedeisende hulp, ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend. Ons telefoonnummer is: (038) 424 50 00.

U mag gedurende de eerste 24 uur geen slaapmiddelen, aspirine of alcohol gebruiken. Bij hoofdpijn kunt u wel een paracetamol nemen, maximaal vier tot zes tabletten per 24 uur. Na de eerste 24 uur is de wekcontrole niet meer nodig.

Mobilisatieschema

Na de eerste 24 uur is het de bedoeling dat u geleidelijk aan wat meer uit bed komt, uiteraard afhankelijk van of uw klachten dit toelaten. Het weer uit bed komen na de bedrustfase gaat volgens onderstaand schema:

  • eerste dag: drie keer een halfuur uit bed;
  • tweede dag: drie keer één uur uit bed;
  • derde dag: drie keer twee uur uit bed;
  • vierde dag: hele dag uit bed, alleen in de middag nog één of twee uur rusten.

Na de behandeling

Na deze behandeling is waarschijnlijk het grootste deel van de klachten verdwenen en kunt u uw normale activiteiten weer beginnen op te pakken.

Contact

Mochten er toch nog klachten (blijven) bestaan, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts die dan zo nodig contact opneemt met de polikliniek Neurologie.

23 november 2018 / 5248