Contact
 1. 5254-Dagbehandeling Psychiatrie (Isala Zwolle)

De afdeling Psychiatrie biedt de mogelijkheid tot dagbehandeling. Hier leest u wat deze dagbehandeling inhoudt en voor wie zij is bedoeld.

Wat is dagbehandeling?

Dagbehandeling betekent dat u twee dagen per week, op maandag en donderdag, in behandeling bent op de afdeling Psychiatrie. U volgt een dagprogramma in een groep met maximaal acht deelnemers.

Aan het eind van de dag gaat u weer naar huis. De duur van de behandeling wordt in overleg met u bepaald; gebruikelijk is een periode van zes weken tot zes maanden.

Voor wie is dagbehandeling?

Dagbehandeling is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder die last hebben van psychiatrische klachten. U kunt hierbij denken aan een depressie of ernstige spanning/angst klachten. Ook kan er sprake zijn van lichamelijke en psychische klachten die elkaar kunnen beïnvloeden.

Doelstelling

Het onderzoeken en vergroten van uw huidige belastbaarheid is een belangrijk onderdeel in de dagbehandeling. Dit doet u onder andere door het bespreken en ordenen van uw dag- en weekstructuur. Ook is er aandacht voor het aanleren of verbeteren van uw sociale vaardigheden omdat die een belangrijk hulpmiddel voor u kunnen zijn. U leert signalen te herkennen en u onderzoekt welke acties belemmerend dan wel bevorderend zijn voor uw gezondheid. Zodra u meer zicht krijgt op het ontstaan en in stand houden van uw klachten kunt u vaardigheden ontwikkelen om terugval te voorkomen.

Verwijzing, intake en evaluatie

Uw huisarts of specialist kan u verwijzen naar de dagbehandeling. Allereerst vindt er een gesprek plaats met de psychiater. Vervolgens wordt er een kennismakingsgesprek gepland met u en uw naasten waarin u met de psycholoog en de verpleegkundige bespreekt wat u bij de dagbehandeling wilt bereiken.

Het bespreken van uw behandeldoelen en uw ervaringen komt in de dagbehandeling regelmatig terug. In de loop van de dagbehandeling periode zal er regelmatig een evaluatiegesprek plaatsvinden tussen u en uw naasten en de psycholoog. In deze gesprekken worden uw behandeldoelen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Aan het eind van de dagbehandeling periode gaat u terug naar de huisarts of specialist die u heeft verwezen, tenzij anders is afgesproken.

Behandelend team

Het team bestaat uit:

 • psychiater;
 • psycholoog;
 • verpleegkundige;
 • activiteitentherapeut;
 • psychomotorisch therapeut;
 • maatschappelijk werker (op indicatie).

Therapieonderdelen

Elke therapiedag heeft een vaste opbouw met de volgende therapieonderdelen (zie ook het schema onderaan deze pagina):

 • Activiteitentherapie
  Daginvulling en - structuur staan hier centraal. U onderzoekt wat uw mogelijkheden en vaardigheden hierin zijn op dit moment
 • Sociale-vaardigheid (SOVA-)training
  U oefent met elkaar uw sociale vaardigheden vanuit eigen situaties.
 • Themagesprek
  Aan de hand van uw eigen situaties onderzoekt en bespreekt u hoe u omgaat met uw problematiek.
 • Psychomotorische therapie (PMT)
  Ontspanning- en oefengerichte therapie met behulp van bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten.
 • Dag-, week- en weekendevaluatie
  We bespreken ieders (leer)ervaringen van de afgelopen dag(en) en de planning van de komende dagen.
 • Doelenbespreking
  In dit onderdeel  bereidt u de stappen voor die u de komende dagen wilt nemen.
 • Behandelplanbespreking
  Eens per maand vindt er een evaluatie plaats. U bereidt uw inbreng voor door middel van het invullen van een evaluatieformulier. Van het team krijgt u, eveneens schriftelijk, de observaties en adviezen terug. Deze worden vervolgens tijdens de behandelplanbespreking in de groep besproken.
 • Huishoudelijk overleg
  Ten slotte is er het huishoudelijk overleg, waarin we corveetaken verdelen en andere praktische punten bespreken. 

Psychiater

Met uw psychiater bespreekt u regelmatig het verloop van de behandeling. Met vragen over medicatie kunt u bij de psychiater terecht.

Maatschappelijk werk

In overleg met het behandelteam kan maatschappelijk werk worden ingeschakeld. Hier kunt u terecht voor vragen op het gebied van arbeid, financiën en relaties.

Uw aanwezigheid

Als u ervoor kiest om deel te nemen aan de dagbehandeling wordt van u verwacht dat u elke therapiedag aanwezig bent. Ook als u zich niet goed voelt (bijvoorbeeld door een slechte nachtrust of uw psychische problemen) of eigenlijk liever een dag alleen wilt zijn. Juist in deze situaties willen wij u uitnodigen om dit te bespreken en te onderzoeken. Het doel van de dagbehandeling is immers dat u beter leert omgaan met dit soort moeilijke situaties. 

Bij ziekte wordt u verzocht om tussen 8.30 en 8.45 uur telefonisch contact op te nemen met de dagbehandelingverpleegkundige (038) 424 75 62.
Tot slot betekent deelname aan de dagbehandeling dat u op de behandelingsdagen niet op vakantie kunt.

Crisisregeling

In geval van crisis of dringende problemen of vragen tijdens de periode van uw dagbehandeling kunt u voor ondersteuning en advies bellen met de dagbehandelingverpleegkundige (038) 424 75 62. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Psychiatrie (038) 424 57 77. 

Belangrijk om te weten

 • Het therapieprogramma start om 8.45 uur en duurt tot 15.30 uur.
 • Voor het onderdeel psychomotorische therapie (PMT) is het raadzaam om makkelijk zittende kleding en sportschoenen mee te nemen.
 • Er is voor u een garderobekastje beschikbaar om uw waardevolle spullen in op te bergen. U betaalt hiervoor € 5,- borg aan de verpleegkundige. Het geld krijgt u terug als u bij ontslag uw sleutel weer inlevert.
 • De broodmaaltijd wordt door het ziekenhuis verstrekt. We lunchen gezamenlijk tussen de middag.
 • Wij adviseren u om evaluaties met de psycholoog en afspraken met de psychiater niet op de dagen van de dagbehandeling te plannen.

Huisregels

 • Alcohol- en drugsgebruik kan uw behandeling nadelig beïnvloeden en is tijdens uw behandelperiode niet toegestaan.
 • Voor het drinken van koffie en thee etc. zijn er pauzes. Tijdens therapiemomenten wordt er, behalve water, niet gedronken.
 • U wordt verzocht om gedurende de therapietijden uw mobiele telefoon uit te zetten.
 • Er wordt vanuit gegaan dat groepsleden buiten de dagbehandeling geen contact met elkaar hebben. Mocht dit wel zo zijn, dan zien wij graag dat u dit bespreekt in de groep.
 • Alles wat in de groep besproken wordt, moet binnen de groep blijven. Dit in verband met een ieders privacy.
 • Iedereen is voor zichzelf in therapie, van de andere leden kunt u leren. Ook kunt u met hen oefenen aan meer gewenst gedrag.
 • Bij ons geldt: storingen hebben voorrang. Dit betekent dat wanneer u met iets zit waardoor u op dat moment niet verder kunt, het van belang is daar meteen aandacht voor te vragen.
Tabel van folder Dagbehandeling op afdeling Psychiatrie
Belangrijke telefoonnummers
Isala (algemeen)                                               (038) 424 50 00
Dagbehandeling (verpleegkundige) (038) 424 75 62
​Medische psychologie (psycholoog) ​(038) 424 52 86
​Polikliniek Psychiatrie (psychiater) ​(038) 424 54 44 
​D3 / MPU kliniek ​(038) 424 57 77


Therapieprogramma

Bekijk het therapieprogramma voor tweedaagse dagbehandeling op maandag en donderdag.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u deze stellen aan een verpleegkundige van de dagbehandeling. U kunt bellen met (038) 424 75 62 (dagbehandeling) of (038) 424 57 77 (algemeen). U kunt ook mailen naar dagbehandelingpsychiatrie@isala.nl.

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u de tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.​

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

21 februari 2019 / 5254 / L

Gerelateerde folders

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.