Contact
  1. 5261-Logopedische behandeling problemen slikken

Een gezond persoon kan slikken zonder erbij na te denken. Ook buiten de maaltijden om slikken mensen automatisch ongeveer één keer per minuut speeksel door.
Toch is slikken een complex proces waar verschillende spiergroepen en hersenzenuwen bij betrokken zijn. Een goede samenwerking tussen deze spiergroepen en hersenzenuwen is noodzakelijk om het slikproces goed te laten verlopen.

Ziektebeelden waar slikproblemen bij voorkomen zijn onder andere Multiple Sclerose (MS), Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS), Parkinson, na een beroerte of na neurotrauma.

Onderzoek en observatie

De logopedist onderzoekt of het slikken veilig verloopt en of de voorwaarden aanwezig zijn om veilig te kunnen slikken. Wanneer dit niet duidelijk in beeld kan worden gebracht voert de KNO-arts in samenwerking met de logopedist een Flexibele Endoscopische Evaluatie van het Slikken (FEES) uit. Daarnaast kan er op de afdeling radiologie een slikvideo worden gemaakt om het slikken duidelijker in beeld te krijgen.

Behandeling en training

Wanneer er sprake is van slikproblemen noemen we dit ‘dysfagie’. De behandeling van de slikproblemen richt zich op het trainen van de slikfunctie en het aanpassen van voedselconsistenties (samenstelling en stevigheid van het voedsel).

23 november 2018 / 5261

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.