Contact
  1. 5283-Argininetest kinderen

Onderzoek naar groeihormoon bij kinderen

De kinderarts heeft voor uw kind een arginine test aangevraagd. Met deze test wordt door middel van bloedonderzoek gemeten of het lichaam van uw kind voldoende groeihormoon aanmaakt.

Uitleg

De test wordt uitgevoerd door een van de laboratoriumartsen of een physician assistant (PA).
Tijdens de test wordt op gezette tijden bij uw kind bloed afgenomen nadat eerst een bepaalde stof (arginine) via een infuus is toegediend. Het bloed wordt vervolgens op het laboratorium onderzocht. Uit de resultaten hiervan kan de kinderarts afleiden of uw kind voldoende groeihormoon aanmaakt.
Soms krijgen kinderen enkele dagen vóór de test geslachtshormonen toegediend. Als dit bij uw kind het geval is, bespreekt de kinderarts dit met u en uw kind.

Let op
Gebruikt uw kind geneesmiddelen? Neem deze mee of schrijf de naam en dosering op en hoelang hij/zij deze gebruikt.

Voorbereiding thuis

Op de dag van de test moet uw kind nuchter zijn. Dit wil zeggen dat hij of zij minimaal 8 uur voor aanvang van de test niet meer mag eten en drinken (behalve water).
Na afloop van de test krijgt uw kind iets te eten en te drinken aangeboden. Houdt u er rekening mee dat de test ongeveer 2,5 uur in beslag zal nemen. 

Kind

Als uw kind erg opziet tegen de test, kunt u een half uur eerder naar het ziekenhuis komen en bij de balie van het behandelcentrum (gebouw W) vragen om Emla-zalf. Deze zalf verdooft de huid en maakt een prik minder gevoelig. Een verpleegkundige zal de Emla-zalf op de binnenzijde van beide ellebogen aanbrengen en ongeveer een half uur laten inwerken. 

Melden in het ziekenhuis

In de afspraakbevestiging vragen wij om vóór het ziekenhuisbezoek uw persoonlijke gegevens te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en BSN (Burgerservicenummer). Eventuele correcties of aanvullingen kunt u doorbellen naar de afdeling Patiëntenregistratie via telefoonnummer (038) 424 54 79.

Voor de afspraak in het ziekenhuis verwelkomen wij u en uw kind graag in het behandelcentrum (gebouw W) en daarvoor kunt u het beste parkeren op P1 of P3.

Verloop van de test

  • De laboratoriumarts of physician assistant heeft een kort gesprek met u en uw kind en legt de test uit.
    Hij/zij plaatst een infuus zodat uw kind maar één keer geprikt hoeft te worden. Via het infuus wordt eerst de arginine toegediend en later bloed afgenomen.
  • De arginine vloeistof wordt gedurende 30 minuten via het infuus toegediend.
  • Hierna wordt via het infuus bloed afgenomen na 30, 60, 90 en 120 minuten.

Tijdens de test is eten, drinken (behalve water) en inspanning (rondlopen, etc.) niet toegestaan omdat dit de uitslagen van de test kan beïnvloeden. Na afloop van de test kan uw kind gewoon naar huis en is geen verdere nazorg nodig.

Mogelijke bijwerkingen

Een zeldzame bijwerking van arginine is een daling van het bloedsuikergehalte. Dit is niet gevaarlijk. Wel kan daarom tijdens de test het bloedsuikergehalte van uw kind gemeten worden. Mocht het suikergehalte te ver dalen dan kan de arts via het infuus suiker toedienen.

Uitslag

De uitslag krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd. 

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar het infopunt Klinisch chemisch laboratorium (038) 424 2871 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

23 november 2018 / 5283

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.