Contact
  1. 5286-LHRH-test: een onderzoek naar de hormonen LH en FSH

​Met een LHRH-test wordt op het bloedafnamelaboratorium door middel van bloedonderzoek gemeten of het lichaam voldoende puberteitshormonen (LH en FSH) aanmaakt. De kinderarts heeft voor uw kind dit onderzoek aangevraagd. Hier leest u meer over de test en de voorbereiding daarop.

Uitleg

De test wordt uitgevoerd door een van de laboratoriumartsen of een physician assistant (PA) van de laboratoriumgeneeskunde. Tijdens de test wordt op gezette tijden bij uw kind bloed afgenomen nadat eerst een bepaalde stof (LHRH) via een infuusnaaldje is toegediend. Het bloed wordt vervolgens op het laboratorium onderzocht. Uit de resultaten hiervan kan de laboratoriumarts of PA afleiden of uw kind voldoende LH en FSH aanmaakt. Zij zullen deze resultaten delen met de kinderarts.

Let op
Gebruikt uw kind geneesmiddelen? Neem deze mee of schrijf de naam en dosering op en hoelang hij/zij deze gebruikt.

Voorbereiding thuis

Uw kind hoeft zich niet speciaal voor te bereiden op deze test. Hij/zij kan dus gewoon eten en drinken. Houdt u er rekening mee dat de test ongeveer 2,5 uur in beslag zal nemen. Tijdens de test krijgt uw kind iets te eten en te drinken aangeboden. 

Kind

Het idee om een prikje te krijgen vinden de meeste kinderen niet prettig. In de folder bloedafname voor kinderen leest u hoe u uw kind hierop goed kan voorbereiden en hoe u de plaatselijke verdovingszalf EMLA juist gebruikt.

Melden in het ziekenhuis

In de afspraakbevestiging vragen wij om vóór het ziekenhuisbezoek uw persoonlijke gegevens te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en BSN (burgerservicenummer). Eventuele correcties of aanvullingen kunt u doorbellen naar de afdeling patiëntenregistratie via telefoonnummer 088 624 54 79.

Voor de afspraak in het ziekenhuis verwelkomen wij u en uw kind graag in het behandelcentrum (gebouw W) en daarvoor kunt u het beste parkeren op P1 of P3.

Verloop van de test

  • De laboratoriumarts of PA heeft een kort gesprek met u en/of uw kind en legt de test uit.  Hij/zij plaatst een infuusnaaldje zodat uw kind maar één keer geprikt hoeft te worden. Via het naaldje wordt eerst bloed afgenomen.
  • Daarna wordt het LHRH via het infuusnaaldje ingespoten.
  • Hierna wordt, ook via het infuusnaaldje, bloed afgenomen na 20, 40, 60 en 120 minuten.

Tijdens de test is eten, drinken en normale inspanning gewoon toegestaan. Na afloop van de test kan uw kind naar huis en is geen verdere nazorg noodzakelijk. 

Mogelijke bijwerkingen

Toediening van LHRH geeft zelden bijwerkingen, maar een enkele keer klagen patiënten over buikpijn, misselijkheid of hoofdpijn. 

Uitslag

De uitslag krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd. 

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de secretaresse van de laboratoriumgeneeskunde op telefoonnummer 088 624 83 97 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 13.30 uur) of stuurt u een mail naar laboratoriumgeneeskundesecretariaat@isala.nl met uw gegevens, er wordt dan contact met u opgenomen.

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u de tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten via bovenstaand nummer of emailadres, dan maken wij een nieuwe afspraak voor u.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5286

Gerelateerde folders