Contact
  1. 5286-LHRH-test kinderen

Informatie voor ouders of verzorgers

​Met een LHRH-test wordt op het bloedafnamelaboratorium door middel van bloedonderzoek gemeten of het lichaam voldoende puberteitshormonen (LH en FSH) aanmaakt. De kinderarts heeft voor uw kind dit onderzoek aangevraagd. Hier leest u meer over de test en de voorbereiding daarop.

Uitleg

De test wordt uitgevoerd door een van de laboratoriumartsen of een physician assistant (PA). Tijdens de test wordt op gezette tijden bij uw kind bloed afgenomen nadat eerst een bepaalde stof (LHRH) via een infuusnaaldje is toegediend. Het bloed wordt vervolgens op het laboratorium onderzocht. Uit de resultaten hiervan kan de kinderarts afleiden of uw kind in de puberteit is of niet. 

Let op
Gebruikt uw kind geneesmiddelen? Neem deze mee of schrijf de naam en dosering op en hoelang hij/zij deze gebruikt.

Voorbereiding thuis

Uw kind hoeft zich niet speciaal voor te bereiden op deze test. Hij/zij kan dus gewoon eten en drinken.
Houdt u er rekening mee dat de test ongeveer 2,5 uur in beslag zal nemen. Tijdens de test krijgt uw kind iets te eten en te drinken aangeboden. 

Kind

Als uw kind erg opziet tegen de test, kunt u een half uur eerder naar het ziekenhuis komen en bij de balie van het behandelcentrum (gebouw W) vragen om Emla-zalf. Deze zalf verdooft de huid en maakt een prik minder gevoelig. Een verpleegkundige zal de Emla-zalf op de binnenzijde van beide ellebogen aanbrengen en ongeveer een half uur laten inwerken.

Melden in het ziekenhuis

In de afspraakbevestiging vragen wij om vóór het ziekenhuisbezoek uw persoonlijke gegevens te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en BSN (Burgerservicenummer). Eventuele correcties of aanvullingen kunt u doorbellen naar de afdeling Patiëntenregistratie via telefoonnummer (038) 424 54 79.

Voor de afspraak in het ziekenhuis verwelkomen wij u en uw kind graag in het behandelcentrum (gebouw W) en daarvoor kunt u het beste parkeren op P1 of P3.

Verloop van de test

  • De laboratoriumarts of physician assistant heeft een kort gesprek met u en/of uw kind en legt de test uit.  Hij/zij plaatst een infuusnaaldje zodat uw kind maar één keer geprikt hoeft te worden. Via het naaldje wordt eerst bloed afgenomen.
  • Daarna wordt het LHRH via het infuusnaaldje ingespoten.
  • Hierna wordt, ook via het infuusnaaldje, bloed afgenomen na 20, 40, 60 en 120 minuten.

Tijdens de test is eten, drinken en normale inspanning gewoon toegestaan. Na afloop van de test kan uw kind naar huis en is geen verdere nazorg noodzakelijk. 

Mogelijke bijwerkingen

Toediening van LHRH geeft zelden bijwerkingen, maar een enkele keer klagen patiënten over buikpijn, misselijkheid of hoofdpijn. 

Uitslag

De uitslag krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd. 

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar het infopunt Klinisch chemisch laboratorium (038) 424 28 71 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

23 november 2018 / 5286

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.