Contact
  1. 5288-Synacthen-test

​Met een synacthen-test wordt door middel van bloedonderzoek gemeten of het lichaam voldoende bijnierschorshormoon (cortisol) aanmaakt. Uw arts heeft dit onderzoek voor u aangevraagd. 

Uitleg

De test wordt uitgevoerd door een van de laboratoriumartsen of een physician assistant (PA). Tijdens de test wordt op gezette tijden bij u of uw kind bloed afgenomen nadat eerst een bepaalde stof (synacthen) via een infuus is toegediend. Het bloed wordt vervolgens op het laboratorium onderzocht. Uit de resultaten hiervan kan de kinderarts of internist afleiden hoe de bijnierfunctie is.

Let op
Gebruikt u (uw kind) geneesmiddelen? Neem deze mee of schrijf de naam en dosering op en hoelang u (hij/zij) deze gebruikt.

Voorbereiding thuis

U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden op deze test. U kunt dus gewoon eten en drinken. Houdt u er rekening mee dat de test ongeveer 1,5 uur in beslag zal nemen. Tijdens de test krijgt u iets te eten en te drinken aangeboden. 

Kind

Als uw kind erg opziet tegen de test, kunt u een half uur eerder naar het ziekenhuis komen en bij de balie van het behandelcentrum (gebouw W) vragen om Emla-zalf. Deze zalf verdooft de huid en maakt een prik minder gevoelig. Een verpleegkundige zal de Emla-zalf op de binnenzijde van beide ellebogen aanbrengen en ongeveer een half uur laten inwerken. 

Melden in het ziekenhuis

In de afspraakbevestiging vragen wij om vóór het ziekenhuisbezoek uw persoonlijke gegevens te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en BSN (Burgerservicenummer). Eventuele correcties of aanvullingen kunt u doorbellen naar de afdeling Patiëntenregistratie via telefoonnummer (038) 424 54 79.

Voor de afspraak in het ziekenhuis verwelkomen wij u (en uw kind) graag in het behandelcentrum (gebouw W). Daarvoor kunt u het beste parkeren op P1 of P3.

Verloop van de test

  • De laboratoriumarts of physician assistant heeft een kort gesprek met u en legt de test uit.
  • Hij/zij plaatst een infuusnaaldje zodat u maar één keer geprikt hoeft te worden. Via het naaldje wordt eerst bloed afgenomen en daarna de synacthen toegediend.
  • Hierna wordt via het infuus bloed afgenomen 30 en 60 minuten na het toedienen van de synacthen.

Na afloop van de test kunt u gewoon naar huis en is geen verdere nazorg nodig.

Mogelijke bijwerkingen

Een zeldzame bijwerking van synacthen is blozen of een licht gejaagd gevoel tijdens het inspuiten. Deze bijwerkingen verdwijnen binnen enkele minuten. Bij mensen met astma kan in zeer zeldzame gevallen een allergische reactie optreden. Indien dit optreed zullen de verpleegkundige en de arts dit beoordelen en behandelen.

Uitslag

De uitslag krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar het infopunt Klinisch chemisch laboratorium (038) 424 28 71 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging. 

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

23 november 2018 / 5288

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.