Contact
  1. 5293-Methionine belastingstest

Uw arts heeft een methionine belastingtest voor u of uw kind aangevraagd. Met dit onderzoek wordt de omzetting van het aminozuur methionine in homocysteïne onderzocht. Hier leest u meer over de test en de voorbereiding daarop.

Op afspraak

De methionine belastingtest vindt alleen op afspraak plaats. U kunt de afspraak maken op de polikliniek Bloedafname (V4.0) in Isala Zwolle (telefonisch een afspraak maken voor dit onderzoek is niet mogelijk). Het recept wat u voor dit onderzoek van uw arts heeft ontvangen, geeft u af bij het maken van de afspraak. Tevens vragen wij naar uw gewicht. De apotheek weet dan hoeveel methionine ze moeten maken voor de test. Tussen het maken van de afspraak en de uitvoering van de test zit minimaal 3 werkdagen.

Uitleg

Methionine is een stof die in ons voedsel voorkomt. Bij de methionine belastingtest wordt zowel voor als na het drinken van een methioninedrankje een kleine hoeveelheid bloed afgenomen. In dit bloedmonster wordt de omzetting van het aminozuur methionine in homocysteïne onderzocht. Homocysteïne is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Door voor en na het innemen van de methionine de homocysteïne in het bloed te bepalen, kan de arts zien of deze omzetting goed gaat.

Voorbereiding thuis

Op de dag van de test is het de bedoeling dat u nuchter bent.
Voor kinderen tot en met tien jaar: minimaal vier uur voor aanvang van de test niet eten en drinken. Uw kind mag alleen een slokje water drinken.
Voor kinderen ouder dan tien jaar en voor volwassenen: minimaal acht uur voor aanvang van de test niet eten en drinken. Het drinken van een slokje water is wel toegestaan.

Melden in het ziekenhuis

In de afspraakbevestiging vragen wij om vóór het ziekenhuisbezoek uw persoonlijke gegevens (of die van uw kind) te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en BSN (Burgerservicenummer). Eventuele correcties of aanvullingen kunt u doorbellen naar de afdeling Patiëntenregistratie via telefoonnummer: 088 624 54 79.

Voor elke afspraak in het ziekenhuis meldt u zich (of uw kind) met uw (of zijn of haar) identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm hoe laat wij u op het bloedafnamelaboratorium V4.0 verwachten. Ook ziet u op het scherm of er een wachttijd is. Alle afspraakgegevens worden geprint op uw afsprakenticket.
U hoeft pas kort voor het tijdstip van uw afspraak bij het bloedafnamelaboratorium te zijn. Tot die tijd kunt u plaatsnemen in de centrale hal of in de passage. Als het tijdstip van uw afspraak nadert, gaat u (met uw kind) naar het bloedafnamelaboratorium in V4.0. Daar aangekomen houdt u uw afsprakenticket opnieuw voor een aanmeldzuil. Op het scherm verschijnt in welke wachtruimte u plaats kunt nemen. Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van het bloedafnamelaboratorium in V4.0.

Verloop van de test

  • Een medewerker van het bloedafnamelaboratorium neemt bij u (of uw kind) een buisje bloed af.
  • Hierna krijgt u (of uw kind) een glas sinaasappelsap waarin de methionine is opgelost. Nadat dit drankje volledig is opgedronken, kunt u (of kan uw kind) naar huis.
  • Vervolgens volgt u (of uw kind) gedurende zes uur onderstaand dieet. Dit is een eiwitarm dieet, dat wil zeggen dat het gebruiken van melk, melkproducten en vleeswaren beslist niet is toegestaan.

Ontbijt:
Maximaal twee sneetjes brood (of beschuit) met plantaardige margarine en zoet beleg (bijvoorbeeld honing, vruchtenhagel, jam).

Lunch:
Maximaal vier sneetjes brood (of beschuit) met plantaardige margarine en zoet beleg (bijvoorbeeld honing, vruchtenhagel, jam). Overig: appel.

Dranken:
Koffie of thee (eventueel met suiker, maar beslist zonder melk of melkpoeder) is onbeperkt toegestaan.

Vervolg van de test

Precies zes uur na inname van het testdrankje meldt u zich (met uw kind) weer op het bloedafnamelaboratorium in V4.0. Aanmelden doet u weer zoals eerder beschreven. Op het bloedafnamelaboratorium wordt wederom een buisje bloed afgenomen.
De test is hierna afgelopen. U mag weer normaal eten en drinken.

Uitslag

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, krijgt de uitslag toegestuurd. Dit is ongeveer na twee weken. Uw arts bespreekt met u de uitslag.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u ons bellen 088 624 24 68 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.​ 

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5293