Contact
  1. 5295-Verzamelen 24-uurs urine

Uw arts heeft een onderzoek in 24-uurs urine voor u aangevraagd. Hiervoor dient u als patiënt gedurende een etmaal de urine te verzamelen. Hier leest u hoe het verzamelen in zijn werk gaat.

Bij de polikliniek Bloedafname in Isala Zwolle (V4.0), Diagnosepunt Zwolle, Isala Kampen, Isala Heerde, Isala Diaconessenhuis Meppel en Isala Diaconessenhuis Steenwijk kunt u een container afhalen. Hierbij is het van belang dat u het aanvraagformulier meeneemt. Alleen urine die in deze container is verzameld, wordt door het laboratorium geaccepteerd.

Het verzamelen van een 24-uurs urine kan niet plaatsvinden tijdens de menstruatieperiode of wanneer u last heeft van diarree. Vermenging met ontlasting moet u vermijden.

Let op
Op de dag dat u de laatste urine hebt toegevoegd aan de container, dient u de container in te leveren bij Isala of één van de prikposten (zie: Inleveren van de urine).

Verzamel geen 24-uurs urine op vrijdag, zaterdag en erkende feestdagen, in verband met de houdbaarheid.

Richtlijnen verzamelen 24-uurs urine

  • Wij verzoeken u het label dat zich op de deksel van de container bevindt, niet te verwijderen. Onder dit label bevindt zich een naald waaraan u zich zou kunnen verwonden.
  • Wij verzoeken u dringend de container vóór gebruik niet te legen of om te spoelen. Het is mogelijk dat de container een chemisch middel bevat. Dit middel is schadelijk voor uw gezondheid maar noodzakelijk voor de analyse. Vermijd daarom elk contact met dit middel.
  • Plas bij het opstaan volledig uit, deze urine hoeft niet verzameld te worden. De blaas is nu leeg en dit is de begintijd van het verzamelen
  • Verzamel daarna gedurende de volgende 24 uur elke urineportie als volgt: vang elke plas op in een po of beker en giet de urine daarna over in de ontvangen container. Giet beslist geen spoelwater in de container. Plas de volgende morgen bij het opstaan, op hetzelfde tijdstip als de vorige dag, volledig uit. Voeg deze urine toe aan de inhoud van de container.
  • Verzamelt u urine voor histamine metabolieten? Vermijdt dan histamine bevattende voedingsmiddelen op de dag voordat u de urine gaat verzamelen en op de dag dat u de urine verzamelt. Dit zijn met name voedingsmiddelen waarin bij de bereiding bacteriën een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn: yoghurt, kaas, zuurkool, vis uit blik en wijn.

Bewaar de container tijdens het verzamelen van de urine koel en donker, buiten het bereik van kinderen.

Noteer op de container:

  • uw naam;
  • geboortedatum;
  • begindatum van verzamelen;
  • begin- en eindtijd van verzamelen.

Inleveren van de urine

Het inleveren van urine of ontlasting is op vrije inloop. Hier hoeft u geen afspraak voor te maken. Raadpleeg ons overzicht prikposten voor de locaties waar u uw urinebokaal kunt inleveren.

Bloedafname

Soms is het nodig dat er ook bloed bij u wordt afgenomen. Dit gebeurt dan op het moment dat u in de 24-uurs urine inlevert. Als er bij u bloed afgenomen moet worden, staat dit vermeld op het aanvraagformulier. Voor het afnemen van bloed dient u wel een afspraak te maken. Zie hiervoor onze pagina Belangrijke informatie over uw laboratoriumonderzoek.

Let op
Neemt u een geldig identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) mee wanneer u naar het laboratorium komt.

Uitslag van het onderzoek

Het laboratorium geeft de uitslag van het onderzoek aan uw arts.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar het Klinisch chemisch laboratorium 088 624 24 68 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Laatst gewijzigd 4 maart 2024 / 5295