Contact
  1. 5296-Verzamelen 24-uurs ontlasting
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Uw arts heeft een onderzoek in 24-uurs ontlasting voor u aangevraagd. Hiervoor dient u als patiënt gedurende 24 uur ontlasting te verzamelen. Hier leest u hoe het verzamelen in zijn werk gaat. 

Bij de polikliniek Bloedafname in Isala Zwolle (V4.0), Diagnosepunt Zwolle, Isala Kampen, Isala Heerde, Isala Diaconessenhuis Meppel en Isala Diaconessenhuis Steenwijk kunt u een container afhalen. Hierbij is het van belang dat u het aanvraagformulier meeneemt. Alleen ontlasting die in deze container is verzameld, wordt door het laboratorium geaccepteerd.

Het kan zijn dat u meerdere containers heeft ontvangen. Gebruik in dat geval slechts één
container per 24 uur. Het verzamelen neemt zo dus meerdere dagen in beslag. Lever de containers na de laatste dag tegelijk in.

Heeft u, behalve de container(s), ook richtlijnen voor een dieet ontvangen? Volgt u dit dieet dan strikt, voor een goed verloop van het onderzoek.

Let op
Binnen twee dagen na het verzamelen van de ontlasting, dient u de container in te leveren bij de polikliniek bloedafname in Isala Zwolle (V4.0), Diagnosepunt Zwolle, Isala Heerde, Isala Kampen, Isala Diaconessenhuis Meppel of Isala Diaconessenhuis Steenwijk.

Verzamel geen 24-uurs ontlasting op vrijdag en erkende feestdagen, in verband met de houdbaarheid.

Richtlijnen verzamelen 24-uurs ontlasting

U wordt dringend verzocht de container vóór gebruik niet om te spoelen.

  • Verzamel gedurende 24 uur elke ontlastingsportie in de aan u verstrekte container. Probeer zo veel mogelijk eerst te plassen vóór u ontlasting opvangt en voorkom dat er papier bij de verzamelde ontlasting komt. Giet beslist geen spoelwater in de container.

  • Bewaar de container(s) tijdens het verzamelen van de ontlasting koel en donker, buiten het bereik van kinderen.

  • Als u meerdere containers heeft ontvangen, dan gaat u aansluitend gewoon door met verzamelen. Gebruik echter voor iedere 24 uur een aparte container.

  • Noteer op elke container: uw naam, uw geboortedatum, begindatum van verzamelen en begin- en eindtijd van verzamelen.

Inleveren van de ontlasting

Voor het inleveren van de verzamelde ontlasting maakt u een afspraak via MijnIsala.nl of telefonisch op (038) 424 23 77.

Let op
Neemt u een geldig identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) mee wanneer u naar het laboratorium komt.

Uitslag van het onderzoek

Het laboratorium geeft de uitslag van het onderzoek aan uw arts.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar het Klinisch chemisch laboratorium (038) 424 24 68 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Laatst gewijzigd 30 september 2020 / 5296