Contact
 1. 5299-Controle cholesterolgehalte eigen verzoek

Het cholesterol in het bloed wordt uitgedrukt in millimol per liter (afgekort mmol/L). Onlangs werd op uw verzoek door het Klinisch Chemisch Laboratorium van Isala het cholesterolgehalte in uw bloed bepaald. Hier vindt u de adviezen per uitslag en meer informatie over het onderzoek.

Uitleg

Een te hoog cholesterolgehalte in het bloed is ­ naast roken en een te hoge bloeddruk ­ een van de belangrijkste risicofactoren voor het krijgen van hart­ en vaatziekten, omdat het de gezondheid van onze bloedvaten aantast. De kans op een hartinfarct wordt groter naarmate er meer risicofactoren in het spel zijn.

In een gezond lichaam wordt precies zoveel cholesterol gemaakt als nodig is. Toch heeft ongeveer vijftig procent van alle volwassen Nederlanders een te hoog cholesterolgehalte. Voor een gedeelte komt dit door een erfelijke oorzaak (familiaire hypercholesterolaemie), maar voor het grootste gedeelte ontstaat dit als gevolg van een slechte, te vette voeding. Door een juiste levenswijze en een gezonde voeding kunt u uw kansen op een langer en gezond leven sterk vergroten.

Voor de controle van uw cholesterolgehalte op eigen verzoek kunt u terecht bij:

 • polikliniek Bloedafname Zwolle (V4.0);
 • Diagnosepunt Zwolle.

Adviezen per uitslag

Onlangs werd op uw verzoek door het Klinisch chemisch laboratorium van Isala het cholesterolgehalte in uw bloed bepaald. Zodra de uitslag van dit onderzoek bekend is, krijgt u de uitslag thuisgestuurd. Hier vindt u adviezen voor de verschillende uitslagen. Uiteraard moet bij de beslissing om wel of niet te behandelen niet alleen het totale cholesterolgehalte worden beoordeeld.

 • Minder dan 5 mmol/L
  Een cholesterolgehalte van minder dan 5 mmol/L wordt als normaal beschouwd.

 • Tussen 5 tot 6,5 mmol/L
  Er is sprake van een iets te hoog cholesterolgehalte. Voedingsadviezen en ­aanpassingen kunnen afdoende zijn.

  Voor personen die een hartinfarct of een andere aandoening van de kransslagaderen hebben gehad (bijvoorbeeld angina pectoris), is een cholesterolgehalte boven 5,5 mmol/L te hoog. Dit kan worden behandeld met dieet en medicijnen.

 • Tussen 6,5 tot 8 mmol/L
  Deze uitslag is te hoog, zeker voor patiënten met één of meer risicofactoren op hart­ en vaatziekten. Hier zijn voedingsadviezen en eventueel medicijnen nodig.

 • Boven de 8 mmol/L
  Deze uitslag betekent een sterk verhoogd cholesterolgehalte, hetgeen behandeling met dieet en medicijnen noodzakelijk maakt. Neem contact op met uw huisarts.

Meer informatie over het onderzoek

De uitslag van het cholesterolgehalte in uw bloed is door het laboratorium nauwkeurig bepaald, maar zoals u weet is er altijd sprake van een spreiding. Interpreteert u de uitslag daarom als volgt: het cholesterolgehalte in uw bloed ligt met vrij grote zekerheid tussen ­-5% en +5% van het opgegeven getal. Het gegeven advies is in overeenstemming met de in de gezondheidszorg algemeen geaccepteerde opvattingen.

Omdat het cholesterolgehalte normaliter ook enigszins kan schommelen, is bij een te hoge waarde herhaling van de meting noodzakelijk. Pas wanneer drie metingen een verhoging aangeven, spreken we van een verhoogd cholesterolgehalte.

Natuurlijk is het mogelijk dat u nogmaals het cholesterolgehalte in uw bloed laat bepalen. Het is beter om dit niet dezelfde dag te laten doen. Ook kan het raadzaam zijn om eerst de adviezen op te volgen.

Wat kost deze controle?

De kosten voor het meten van de hoogte van uw cholesterolgehalte zijn voor eigen rekening en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten hiervoor bedragen bedragen € 6,00. Deze kunt u ter plekke betalen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u ons bellen (038) 424 24 68 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). ​

23 november 2018 / 5299

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.