Contact
  1. 5304-Orale glucose tolerantietest groeihormonen
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

​Uw arts heeft een orale glucose tolerantie test aangevraagd. Met deze test wordt door middel van bloedonderzoek gemeten of u te veel groeihormoon aanmaakt.

Uitleg

De test wordt uitgevoerd door een van de laboratoriumartsen of een physician assistant (PA). Tijdens de test wordt op gezette tijden bloed afgenomen nadat u een glucose (=suiker) drankje opgedronken hebt. Het bloed wordt vervolgens op het laboratorium onderzocht.
Uit de resultaten hiervan kan uw arts afleiden hoeveel groeihormoon u aanmaakt. 

Let op
Gebruikt u geneesmiddelen? Neem deze mee of schrijf de naam en dosering op en hoelang u deze gebruikt.

Voorbereiding thuis

Op de dag van de test moet u nuchter zijn. Dit wil zeggen dat u minimaal 8 uur voor aanvang van de test niet meer mag eten en drinken (behalve water).
Na afloop van de test krijgt u iets te eten en drinken aangeboden. Houdt u er rekening mee dat de test ongeveer 2,5 uur in beslag zal nemen.

Melden in het ziekenhuis

In de afspraakbevestiging vragen wij om vóór het ziekenhuisbezoek uw persoonlijke gegevens te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en BSN (Burgerservicenummer). Eventuele correcties of aanvullingen kunt u doorbellen naar de afdeling Patiëntenregistratie via telefoonnummer (038) 424 54 79.

Voor uw afspraak in het ziekenhuis verwelkomen wij u graag in het behandelcentrum (gebouw W) en daarvoor kunt u het beste parkeren op P1 of P3.

Verloop van de test

  • De laboratoriumarts of physician assistant heeft een kort gesprek met u en legt de test uit.
    Hij/zij plaatst een infuus zodat u maar één keer geprikt hoeft te worden. Via het infuus wordt eerst bloed afgenomen.
  • Daarna krijgt u een glucosedrankje, wat u helemaal op moet drinken.
  • Hierna wordt via het infuus bloed afgenomen 30, 60, 90 en 120 minuten na het nuttigen van het drankje.

Tijdens de test is eten, drinken (behalve water) en inspanning (rondlopen, etc.) niet toegestaan omdat dit de uitslagen van de test kan beïnvloeden. Na afloop van de test kunt u gewoon naar huis en is geen verdere nazorg nodig.

Uitslag

De uitslag krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar het infopunt Klinisch chemisch laboratorium (038) 424 28 71 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

23 november 2018 / 5304