Contact
 1. 5327-Wel of niet reanimeren

Iedereen die in het ziekenhuis een hart- en ademstilstand krijgt, wordt gereanimeerd. Maar soms kan ervoor gekozen worden om niet te reanimeren. Deze keuze kan door uzelf, door uw arts of door jullie samen worden gemaakt. Dit is een ingrijpende beslissing. Over deze keuze moet u samen met uw arts goed nadenken. Deze folder helpt u daarbij.

Wat is reanimeren?

Als uw hart en uw ademhaling stilstaan, kan met reanimatie geprobeerd worden het hart en de ademhaling weer op gang te krijgen. Reanimatie gebeurt door:

 • hartmassage: duwen op het borstbeen om het bloed rond te pompen;
 • beademing;
 • stroomstoten op de borstkas om het hart weer in het juiste ritme te brengen (defibrillatie).

Een reanimatie moet snel gebeuren. De hersenen krijgen anders te lang geen zuurstof. Hierdoor kunnen de hersenen beschadigd raken.

Hoe succesvol is een reanimatie?

Een reanimatie kan uw leven redden. Maar niet iedere reanimatie is succesvol. Slechts tien tot twintig procent van de reanimaties slaagt.
Of een reanimatie succesvol is, hangt af van verschillende zaken. De kans op succes is kleiner als u in een heel slechte conditie bent of een ernstige chronische ziekte heeft.

Wat is het risico van een reanimatie?

Het belangrijkste risico is dat u de hart- en ademstilstand overleeft, maar een hersenbeschadiging oploopt. Of in een coma raakt waar u niet meer uitkomt.

Hoe kan de keuze tot niet-reanimeren gemaakt worden?

Iedereen die in ons ziekenhuis ligt, wordt bij een hart- en ademstilstand gereanimeerd. Maar soms kan ervoor gekozen worden om niet te reanimeren.

Er zijn drie manieren om de behandelafspraak niet-reanimeren te maken:

 • U wilt zelf niet gereanimeerd worden.
  Het is belangrijk dat u uw besluit bespreekt met uw arts. De behandelafspraak niet-reanimeren kan daarna in uw dossier (EPD) worden vermeld.
 • Uw arts besluit tot niet-reanimeren.
  Bijvoorbeeld omdat u ernstig ziek bent. Of een reanimatie lichamelijk niet aankunt. Als daar tijd voor is, bespreekt een arts dit besluit altijd met u als patiënt of uw naasten. Ook legt uw arts de behandelafspraak niet-reanimeren dan vast in uw dossier.
 • U beslist samen met uw arts tot niet-reanimeren.
  Na een gesprek met uw arts beslist u samen dat niet-reanimeren in uw situatie beter is. De behandelafspraak niet-reanimeren wordt daarna in uw dossier vermeld.

U kunt ook thuis een verklaring van niet-reanimeren opstellen. In deze verklaring schrijft u wanneer u niet gereanimeerd wilt worden. Zet de datum op uw verklaring en plaats uw handtekening eronder. Uw arts kan deze verklaring in uw dossier opnemen.

Keuze maken over wel- of niet-reanimeren

Een acute hart- of ademstilstand is een enorm heftige situatie. Als er op dat moment onduidelijkheid is over wel- of niet-reanimeren kan dit achteraf tot verdriet en vragen bij u of uw naasten leiden. Daarom is het goed om vooraf na te denken in welke situatie u wel of niet gereanimeerd wilt worden. Bespreek uw vragen en wensen met uw naasten en met uw behandelend arts.

Waarom is het belangrijk dat de behandelafspraak niet-reanimeren in mijn dossier vermeld wordt?

Door de afspraak in uw dossier te vermelden, kan iedere arts deze behandelafspraak nakomen.

Word ik anders behandeld als de behandelafspraak niet-reanimeren in mijn dossier staat?

Nee. U krijgt dezelfde behandeling als alle andere patiënten. Alleen bij een hart- en ademstilstand wordt u niet gereanimeerd.

Zijn er situaties waarin van de behandelafspraak niet-reanimeren wordt afgeweken?

Ja. Tijdens operaties en direct na een operatie wordt bij een hart- en ademstilstand altijd gereanimeerd. Dit is een landelijke richtlijn. Deze richtlijn is er omdat een hart- en ademstilstand een direct gevolg kan zijn van de operatie.
Wilt u dit niet, bespreek dit dan voor de operatie met uw behandelend arts.

Kan ik de behandelafspraak niet-reanimeren terugdraaien?

Ja, dat kan op elk moment. Zowel u als uw arts kunnen het besluit tot niet-reanimeren terugdraaien. Bijvoorbeeld omdat u er anders over bent gaan denken. Of omdat uw gezondheidstoestand verbeterd is. Als uw arts besluit om de afspraak te veranderen, moet hij u hiervan altijd op de hoogte brengen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten, bespreek dit dan met uw behandelend arts. Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten. Ook kunt u bellen met 088 624 50 00.

Laatst gewijzigd 27 juni 2023 / 5327 / L