Contact
 1. 5328-Ontsteking middenoor: schoonmaken oor
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Voorbereiding, operatie en nazorg

Door een chronische (langdurige) ontsteking van het middenoor beschadigt in toenemende mate het oor waardoor gehoorverlies, duizeligheid of nog andere ernstige klachten kunnen optreden. Daarom gaat de keel-, neus- en oor-arts (KNO-arts) binnenkort uw oor schoonmaken (een sanering van uw oor). Hier kunt u lezen hoe deze operatie in zijn werk gaat.

Hoe werkt een oor?

Het oor is nodig voor het horen van geluid. Geluid is een luchttrilling. Deze trilling komt via de gehoorgang bij een dun vlies aan, dat eveneens in trilling raakt. Dit zogenaamde trommelvlies geeft deze trilling over aan een keten van gehoorbeentjes. Dit zijn drie zeer kleine, met gewrichtjes aan elkaar vastzittende botjes: hamer, aambeeld en stijgbeugel.

Deze gehoorbeentjes bevinden zich in een ruimte achter het trommelvlies, het middenoor genaamd. De geluidstrilling wordt uiteindelijk door de stijgbeugel doorgegeven aan het eigenlijke gehoorzintuig, het binnenoor of slakkenhuis. De signalen die als gevolg van het geluid in het slakkenhuis ontstaan, worden via de gehoorzenuw naar de hersenen getransporteerd. Wanneer deze signalen ten slotte aan de buitenkant van de hersenen, de hersenschors, zijn aangekomen, dan nemen we het geluid gewaar of anders gezegd: dan horen we het geluid.

 

Illustratie het oorAfbeelding 1: het oor
 1. gehoorgang
 2. trommelvlies
 3. hamer
 4. aambeeld
 5. stijgbeugel
 6. middenoor
 7. evenwichtsorgaan
 8. buis van Eustachius
 9. slakkenhuis
 10. gehoorzenuw

Onsteking in het oor

De ontsteking in uw oor wordt veroorzaakt door een chronische ontsteking van het slijmvlies (die helaas niet is overgegaan na antibioticum). Of doordat de huid van de gehoorgang of van het trommelvlies de neiging heeft heel langzaam het middenoor in te groeien. Waarom de huid deze neiging heeft, is niet precies bekend. In het middenoor hoort echter geen huid te zitten en daardoor ontstaat een chronische (langdurige) ontsteking die u niet altijd hoeft te bemerken. Maar op den duur wordt het oor in toenemende mate beschadigd waardoor gehoorverlies, duizeligheid of nog andere ernstige klachten kunnen optreden.

Bij u is een ontsteking in het oor geconstateerd waarvoor het nodig is een operatie te ondergaan. Het kan zijn dat u al langere tijd last heeft van het oor; in dat geval zal de diagnose u niet zo verbaasd hebben. Het kan echter ook zijn dat u geen of nauwelijks klachten aan uw oor heeft ervaren en dat de mededeling dat een operatie bij u noodzakelijk is, zeer onverwacht is gekomen.

Doel van de operatie

Het belangrijkste doel van deze operatie is om alle ontsteking (dus in feite alle ingegroeide huid) uit het oor te verwijderen, waardoor u weer een veilig oor krijgt. Van tevoren is het vaak moeilijk in te schatten hoe uitgebreid de ontsteking in het oor is. Uiteraard probeert de KNO-arts zo veel mogelijk uw gehoor en omliggende structuren te behouden.

Het kan echter noodzakelijk zijn dat gehoorbeentjes die zijn aangetast door de ontsteking maar nog wel redelijk functioneren, moeten worden uitgenomen. Het gehoor kan dan na de operatie slechter zijn dan voor de ingreep. Als het mogelijk is, voert de KNO-arts meteen een gehoorverbeterende ingreep uit.

Vóór de operatie

Preoperatief onderzoek

Voor de operatie heeft u een afspraak op de afdeling Preoperatief onderzoek. Om u goed voor te bereiden op de operatie vult u een vragenlijst in en heeft u een gesprek met de apothekersassistente (als u medicijnen gebruikt), de anesthesioloog en de verpleegkundige. U spreekt hen alle drie apart. De anesthesioloog geeft u uitleg over de vorm van anesthesie die tijdens de operatie gebruikt wordt. Ook krijgt u uitleg over de pijnbestrijding. De totale afspraak duurt ongeveer een uur.

Opname

Op de verpleegafdeling heeft u een opnamegesprek met een (leerling)verpleegkundige. Tijdens het opnamegesprek komen een aantal zaken aan de orde, bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, medicijngebruik, uw thuissituatie en wie voor u als contactpersoon optreedt. Na het opnamegesprek krijgt u een korte rondleiding over de verpleegafdeling.

Operatie

U blijft tot aan de operatie op de verpleegafdeling. Voordat u naar de operatiekamer gaat, trekt u speciale operatiekleding van het ziekenhuis aan. Sieraden doet u af en een eventuele gebitsprothese doet u uit. Nagellak en overige make-up verwijdert u. De verpleegkundige brengt u met een bed naar de operatiekamer. U ontmoet hier de anesthesioloog die voor de verdoving zorgt.

Radicaalholte

Als tijdens de operatie veel bot is weggenomen, kan er sprake zijn van een zogenoemde radicaalholte. Een dergelijke radicaalholte wordt over het algemeen gedurende de eerste zes weken eenmaal per week behandeld. Daarbij wordt onder andere het verband in het oor verschoond. Ook zijn er bij een radicaalholte andere leefregels van toepassing. Dit hoort u van de KNO-arts.

Obliteratietechniek

Om het terugkeren van de ontsteking te voorkomen of een chronisch ontstoken radicaalholte op te heffen, kan ervoor gekozen worden om de mastoidholte op te vullen. Dit gebeurt met botschraapsel of glasfibers. Als de KNO-arts dit bij u wil uitvoeren, dan bespreekt hij of zij dit van tevoren met u.

'Second look' operatie

Wanneer uw arts verdenkt dat er opnieuw cholesteatoom in het oor is gegroeid en dit is bevestigd met een MRI-DWI scan, dan kan een 'second look' operatie (controle) na enkele maanden nodig zijn.

Na de operatie

Na de operatie gaat u voor korte tijd (één à twee uur) naar de uitslaapkamer. Als u voldoende bij kennis bent en als de controles van bloeddruk en ademhaling in orde zijn, gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Direct tot één week na de operatie

Naar huis

Uw operatie gebeurt in dagbehandeling. Dit betekent dat u dezelfde dag nog naar huis mag, tenzij het nodig is om een nacht in het ziekenhuis te blijven.
Wij raden aan om de eerste nacht na de operatie niet alleen thuis te zijn.

Pleister of verband

Afhankelijk van of er via uw gehoorgang of achter het oor is geopereerd, heeft u alleen een pleister op het oor of een verband om uw hoofd. Het hoofdverband mag u één dag na de operatie verwijderen, de pleister verzoeken wij u te laten zitten. Deze moet voorkomen dat de tampon uit de gehoorgang valt. Eventueel kan de pleister wel vervangen worden voor een schone. De pleister, tampon in uw gehoorgang en de hechtingen worden één week na de operatie op de polikliniek verwijderd.

Nazorg thuis

Om de slagingskans van de operatie te vergroten, is het belangrijk dat de eerste weken na de operatie de nazorg op de juiste manier verloopt:

 • Neem rust
  Meestal adviseren we twee weken rustig aan te doen met betrekking tot werk en huishoudelijke taken, zowel vanwege de operatie als de gegeven narcose. Wij raden zware lichamelijke inspanning en intensieve sportbeoefening af voor de komende vier weken.
 • Voorkom druk op uw oor
  Probeer druk op uw oor te voorkomen. Dit betekent dat u niet moet persen en geen zware dingen mag tillen.
 • Geen neus snuiten en met open mond niezen (verkoudheid!)
  U mag uw neus niet snuiten. U mag uw neus wel ‘ophalen’. Als u niest, niest u dan met de mond open, om druk op uw oor te voorkomen.
 • Houd uw oor droog
  U kunt uw haren wassen door een beker tegen het oor te houden waardoor uw oor rondom afgesloten wordt. Een paar extra handen om u dan verder te helpen is wel handig. Uw KNO-arts vertelt u wanneer het oor weer water kan verdragen.

Na één week

Naar de polikliniek

Een week na de operatie worden de hechtingen en de oortampon verwijderd op de polikliniek KNO. Daarna beoordeelt de KNO-arts het operatiegebied en besluit hij of zij of eventueel oordruppels nodig zijn om de genezing te bevorderen en een infectie te voorkomen. Op het recept staat hoe vaak en hoe lang u de druppels moet gebruiken, maar over het algemeen is het 2 of 3x per dag 3 druppels gedurende 1 week.

Nat worden

 • De wond bij het oor is nu dicht en mag nat worden.
 • Tot de tweede controle op de polikliniek adviseren wij de eerste maand zeep/shampoo in het oor te voorkomen.
 • U mag niet onder water zwemmen en niet vliegen.

Resultaat

Bij de eerste controle zit het geopereerde oor nog vol met bloed en wondvocht. Daarom kan er nog geen uitspraak worden gedaan over het resultaat en de gehoorwinst. Als alles er goed uit ziet, wordt er een vervolgafspraak op de polikliniek gemaakt voor 4-8 weken na de operatie voor beoordeling van het eindresultaat en eventueel een aanvullende gehoortest.

Pijnbestrijding

De pijn na een ooroperatie valt over het algemeen mee en vaak is paracetamol voldoende als pijnstiller. Hiervan mag u er 4x 1000 mg (= 2 tabletten á 500 mg per keer) per dag innemen. Als dit niet voldoende is, kunt u daarbij nog 3x 400 mg ibuprofen innemen. Beide zijn zonder recept verkrijgbaar bij een apotheek of drogist.

Wanneer u de pijnstillers regelmatig inneemt, dan bouwt u een spiegel in uw bloed op en dat werkt beter tegen de pijn. Wij adviseren om iedere 6 uur 2 tabletten paracetamol in te nemen en eventueel daarbij nog iedere 8 uur ibuprofen. Als u ondanks paracetamol en ibuprofen nog pijn heeft, neem dan contact op met de polikliniek KNO voor aanvullende pijnstilling of adviezen.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?

Als u last krijgt van de volgende klachten is het belangrijk dat u contact met ons opneemt:

Nabloeding

Ondanks het verband kan het zijn dat de wond blijft bloeden. Meestal is dit met een drukverband op te lossen, maar soms is het dichtbranden van de bloeding nodig.

Tamponverlies

Het liefst laten we de tampon in de gehoorgang een week zitten. Soms valt de tampon er echter eerder uit. Laat de tampon er dan uit en duw hem niet zelf terug in uw oor. Valt de tampon er enkele dagen voor uw bezoek aan onze polikliniek uit, dan hoeft u geen contact met ons op te nemen. Gebeurt het al na een of twee dagen na de operatie, neem dan wel contact met ons op.

Infectie

Als u vermoedt dat u een infectie heeft. Dit merkt u meestal doordat er pus uit het oor komt. Meestal krijgt u dan antibioticum-oordruppels gedurende 1 week voorgeschreven. Soms krijgt u ook bloederige afscheiding uit het oor. Neem ook contact met ons op als uw oor een paar dagen rustig is geweest en er dan ineens bloedige afscheiding uit het oor komt. Meestal is het geen helderrood bloed, maar wat troebel, bloederig vocht.

Duizeligheid

Direct na de een gehoorverbeterende operatie kan u wat last hebben van duizeligheid. Dit kan door de narcose komen, maar meer waarschijnlijk door prikkeling van het evenwichtsorgaan of manipulatie van de gehoorbeentjes die direct met het evenwichtsorgaan in verbinding staan. Duizeligheid kan een reden zijn om u de nacht na de operatie in het ziekenhuis te laten blijven. Deze duizeligheid zal geleidelijk afnemen in de dagen na de operatie. Wanneer de duizeligheid echter toeneemt of acuut verandert, kan dat duiden op lekkage van de binnenoorvloeistof (perilymfe). Neemt u dan meteen contact op met het ziekenhuis.

Doofheid

Helaas kan een in opzet gehoorverbeterende ooroperatie ook leiden tot een afname van het gehoor of zelfs doofheid aan het geopereerde oor. Een oorzaak kan lekkage van binnenoorvloeistof (perilymfe) zijn na manipulatie van de gehoorbeentjes of een infectie van het binnenoor (slakkenhuis en evenwichtsorgaan). Direct na de operatie plaatst de KNO-arts vaak een stemvork op uw hoofd of krabt aan het oorverband. Daarmee wordt uw gehoor direct na de operatie beoordeeld.

Zelf zult u niet goed kunnen horen met het hoofdverband, de oortampon en het wondvocht in het oor. Mocht u echter een duidelijke achteruitgang van het gehoor bemerken gedurende de eerste dagen na de operatie, neem dan contact op met het ziekenhuis. Zeker als dit gepaard gaat met duizeligheid.

Aangezichtszenuw

Omdat de aangezichtszenuw midden in het operatiegebied ligt, beoordeelt de KNO-arts direct na de operatie of uw gezicht normaal en symmetrisch beweegt. Bij veranderingen in de beweeglijkheid van uw oog of mondhoek, willen we u vragen contact met ons op te nemen. Als dit enkele dagen na de operatie optreedt, berust deze verminderde beweeglijkheid meestal op prikkeling of zwelling van de zenuw en niet op beschadiging.

Smaakverandering

Vlak onder het trommelvlies ligt een zenuw die verantwoordelijk is voor een deel van de smaak van de tongrand. Soms moeten we deze zenuw verplaatsen of raakt deze beschadigd tijdens de operatie. Hierdoor kunt u last krijgen van een veranderde, vaak blikkerige, smaak van de tonghelft. Hiervoor hoeft u geen contact met ons op te nemen; dit verdwijnt meestal vanzelf.

Gevoelverandering van de oorschelp

Bij het doorsnijden van de huid neem je ook altijd kleine oppervlakkige huidzenuwen mee. Dit kan gedurende enkele weken tot maanden een veranderd gevoel van de oorschelp tot gevolg hebben. Dit is geen complicatie, maar hoort bij de operatie. Ook kan de stand van de oorschelp tijdelijk anders zijn. Dit trekt vanzelf bij.

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde (www.kno.nl/patienten-informatie) leest u meer over deze operatie.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen en Heerde

Keel-, neus- en oorheelkunde
088 624 23 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
088 624 50 00 (buiten kantooruren)

Meppel en Steenwijk

Keel-, neus- en oorheelkunde
(0522) 23 32 48 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
(0522) 23 33 33 (buiten kantooruren)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5328