Contact
 1. 5332-Gehoorverbeterende operatie: vervanging stijgbeugel

De keel-, neus- en oorarts vermoedt dat de stijgbeugel in uw oor niet goed meer kan trillen. Als dit niet meer functioneert, kan het plaatsmaken voor een nieuw gehoorbeentje. Hier leest u meer over de operatie en hoe u zich kunt voorbereiden.

Hoe werkt een oor?

Het oor is nodig voor het horen van geluid. Geluid is een luchttrilling. Deze trilling komt via de gehoorgang bij een dun vlies aan, dat eveneens in trilling raakt. Dit zogenaamde trommelvlies geeft deze trilling over aan een keten van gehoorbeentjes. Dit zijn drie zeer kleine, met gewrichtjes aan elkaar vastzittende botjes: hamer, aambeeld en stijgbeugel.

Deze gehoorbeentjes bevinden zich in een ruimte achter het trommelvlies, het middenoor genaamd. De geluidstrilling wordt uiteindelijk door de stijgbeugel doorgegeven aan het eigenlijke gehoorzintuig, het binnenoor of slakkenhuis. De signalen die als gevolg van het geluid in het slakkenhuis ontstaan, worden via de gehoorzenuw naar de hersenen getransporteerd. Wanneer deze signalen ten slotte aan de buitenkant van de hersenen, de hersenschors, zijn aangekomen, dan nemen we het geluid gewaar of anders gezegd: dan horen we het geluid.

 

Illustratie het oorAfbeelding 1: het oor
 1. gehoorgang
 2. trommelvlies
 3. hamer
 4. aambeeld
 5. stijgbeugel
 6. middenoor
 7. evenwichtsorgaan
 8. buis van Eustachius
 9. slakkenhuis
 10. gehoorzenuw

Doel van de operatie

De KNO-arts vermoedt dat bij u de stijgbeugel niet goed meer kan trillen. De stijgbeugel is het gehoorbeentje dat op het slakkenhuis staat. Als dit niet meer functioneert, kan het plaatsmaken voor een nieuw gehoorbeentje van kunststof (een prothese).

Deze nieuwe prothese is een soort zuigertje dat aan het aambeeld (middelste gehoorbeentje) wordt vastgemaakt. Hiervoor boort de KNO-arts een klein gaatje in de wand van het slakkenhuis waardoorheen het andere einde van de prothese steekt. Hierdoor kan de geluidstrilling weer aan het binnenoor worden doorgegeven.

Kans op een beter gehoor

De kans dat uw gehoor door deze operatie zal verbeteren, is groot. Over het algemeen geldt dat van de honderd oren die op deze manier kunnen worden geopereerd, er 97 een duidelijk verbeterd gehoor zullen krijgen, dat bij twee oren het gehoor niet beter wordt maar ook niet slechter, en dat één op de honderd oren na de operatie een slechter of zelfs uitgevallen gehoor heeft.

Deze cijfers gelden dus alleen voor die oren waarbij inderdaad de stijgbeugel kon worden vervangen. Pas tijdens de operatie kan de KNO-arts zien of dit mogelijk is; er bestaat dus een kans dat een gehoorverbeterende ingreep achteraf niet mogelijk bleek.

Gehoorapparaat

In plaats van een stijgbeugelvervanging is ook een gehoorapparaatje mogelijk. Aan het plaatsen hiervan zijn uiteraard geen risico's verbonden. Als een gehoorapparaatje in uw geval een mogelijkheid is om uw klachten te verhelpen, dan heeft de KNO-arts dit tijdens uw polikliniekbezoek met u besproken.

Voor de operatie

Preoperatief onderzoek

Voor de operatie heeft u een afspraak op de afdeling Preoperatief onderzoek. Om u goed voor te bereiden op de operatie vult u een vragenlijst in en heeft u een gesprek met de apothekersassistente (als u medicijnen gebruikt), de anesthesioloog en de verpleegkundige. U spreekt hen alle drie apart. De anesthesioloog geeft u uitleg over de vorm van anesthesie die tijdens de operatie gebruikt wordt. Ook krijgt u uitleg over de pijnbestrijding. De totale afspraak duurt ongeveer een uur.

Opname

Een verpleegkundige haalt u op uit de wachtkamer van het Behandelcentrum voor een opnamegesprek. Tijdens het opnamegesprek bespreekt zij een aantal zaken met u, zoals medicijngebruik en wie uw contactpersoon is. Daarna mag u opnieuw plaatsnemen in de wachtkamer.

Vlak voor de operatie wordt u opgeroepen en naar de omkleedruimte gebracht. U krijgt speciale operatiekleding van het ziekenhuis aan. U doet uw sieraden af en uw eventuele gebitsprothese uit. Ook verwijdert u uw nagellak en make-up. De verpleegkundige brengt u daarna naar de operatiekamer.

Na de operatie

Naar huis

Uw operatie gebeurt in dagbehandeling. Dit betekent dat u dezelfde dag nog naar huis mag, tenzij het nodig is om een nacht in het ziekenhuis te blijven.
Wij raden aan om de eerste nacht na de operatie niet alleen thuis te zijn.

Meer informatie

In de folder 'Naar huis na het vervangen van de stijgbeugel in het oor' leest u meer informatie over adviezen voor thuis. Of bezoek de website van de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Keel-, neus- en oorheelkunde

088 624 23 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
088 624 50 00 (bij spoed na 17.00 uur en in het weekend)

Laatst gewijzigd 13 december 2022 / 5332