Contact
  1. 5344-Pijnbehandeling operatie kinderen
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Informatie voor ouders/verzorgers

Bij een behandeling in het ziekenhuis kan pijn een rol spelen. Ook bij kinderen. Het doel van de verpleegkundigen en artsen is om de pijn zo veel mogelijk te voorkomen en te bestrijden. Ouders/verzorgers kunnen helpen.

Als u binnenkort samen met uw kind naar het ziekenhuis komt voor een behandeling, houdt u er rekening mee dat pijn een rol gaan spelen. Een ouder kind kan beter zijn pijn aangeven dan een jong kind. Daarom gebruiken wij verschillende methoden om de pijn te observeren. Ook u, ouders/verzorgers van het kind, spelen een belangrijke rol bij het aangeven van de pijn. Verpleegkundigen en artsen proberen pijn zo veel mogelijk te voorkomen en te bestrijden.

Voor de operatie

Als van tevoren te verwachten is dat uw kind pijn gaat krijgen, proberen we dat te voorkomen. Daarom geldt de afspraak dat bijna alle kinderen voor de operatie al beginnen met pijnmedicatie.

Na de operatie

Zodra uw kind na de operatie goed wakker is, krijgt uw kind op de uitslaapkamer de vraag of het pijn heeft. De pijnmedicatie wordt dan afgestemd op de pijn. Voordat uw kind teruggaat naar de kinderafdeling, is het wenselijk dat de pijn draaglijk is.

Pijnstilling volgens een vast schema

De eerste 24 uur na de operatie krijgt uw kind zeker pijnmedicatie. Deze wordt op vaste tijden gegeven om de pijn zo veel mogelijk te voorkomen. Het is heel belangrijk dat uw kind deze pijnmedicatie inneemt, ook al valt de pijn mee.

Het voorkomt namelijk dat uw kind opnieuw pijn krijgt. Na de eerste 24 uur krijgt uw kind pijnstilling als het nodig is. Daarvoor is het belangrijk dat we de pijn zo goed mogelijk kunnen ’meten’.

Het ‘scoren’ van de pijn

Het ‘meten’ van de verloopt in elke leeftijdscategorie op een andere manier.

Bij kinderen van 0-4 jaar

Omdat jonge kinderen hun pijn niet goed kunnen aangeven, gaan wij vooral af op het gedrag uw kind. Dat doen wij aan de hand van de pijn­observatieschaal. Het gedrag van uw kind wordt hierbij op bepaalde punten geobserveerd, wat leidt tot een score. Deze score geeft een beeld van de daadwerkelijke pijnklachten. Ook uw bevindingen spelen hierbij een rol.

Bij kinderen vanaf 4 jaar

De beste manier om de pijn te meten is aan uw kind zelf te vragen om de ernst van de pijn aan te geven. Hiervoor gebruiken we de gezichtjesschaal van McGrath. Deze schaal bestaat uit vijf gezichtjes, waarvan de eerste in de rij een lachend gezicht heeft (geen pijn), tot een zeer verdrietig gezicht (heel erge pijn). De ervaring leert dat kinderen goed kunnen aangeven welk gezichtje bij hun pijn past.

Voorbeeld:Illustratie pijnscore Afbeelding 1

Bij kinderen vanaf 7 jaar

Vanaf deze leeftijd zijn de meeste kinderen zelf in staat de pijn te verwoorden en de ernst duidelijk te maken in cijfers. Cijfer 0 staat voor geen pijn en cijfer 10 geeft de ergst denkbare pijn aan. Een kind moet voor deze methode in staat zijn een hoog cijfer te onderscheiden van een laag cijfer.

Voorbeeld:

Illustratie pijnscore cijfers
Afbeelding 2


Van tevoren oefenen met de pijnscores

Omdat het zo belangrijk is dat uw kind de pijn kan verwoorden of uitdrukken, is het verstandig om daar al thuis mee te oefenen. Tijdens de informatiemiddag krijgt u daarover uitleg. Uw kind leert zo in een ’gezonde situatie’ spelenderwijs omgaan met het weergeven van pijnscores en kan zo tijdens de opname de mate van zijn of haar pijn beter weergeven.

Blijven meten

Door toediening van vaste pijnmedicatie willen we bereiken dat uw kind zo min mogelijk pijn ervaart. De verpleegkundige praat een paar keer per dag met uw kind over de pijn en meet de pijnscores. Ook uw bevindingen zijn van belang. Op deze manier kunnen we vaststellen of de pijnmedicatie effectief is. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan er op grond van de pijnscores direct actie ondernomen worden.

Het belang van pijnstilling

Goede pijnstilling is bevorderlijk voor het doorademen, ophoesten en bewegen. Pijn mag hiervoor geen belemmering zijn! Deze activiteiten zijn van wezenlijk belang voor een spoedig herstel, dat uiteindelijk resulteert in een sneller ontslag uit het ziekenhuis.

Veilige omgeving

Pijnstilling is niet de enige oplossing voor pijn. Een veilige omgeving van ouders/verzorgers, bekenden, favoriet speelgoed en ‘de knuffel’ zijn zeker zo belangrijk, net zoals afleiding.

Contact

Heeft u nog vragen, bespreek die dan gerust met de verpleegkundige of arts. U kunt ook bellen (038) 424 72 70,  (038) 424 55 80 of (038) 424 45 28 .

Laatst gewijzigd 23 november 2018 / 5344