Contact
 1. 5354-Operatie stressincontinentie TVT of TOT
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Voorbereiding, operatie en nazorg

Klachten door urineverlies bij inspanning (stressincontinentie) zijn te verhelpen met een operatie. Hier leest u onder meer wat de operatie inhoudt en wat u daarbij kunt verwachten. Bij stressincontinentie treedt ongewild urineverlies op bij plotselinge drukverhoging in de buik, zoals bij opstaan, bukken, tillen, hoesten, lachen of sporten. De sluitspier van de blaas kan de verhoogde buikdruk (en dan ook druk op de blaas) niet voldoende opvangen. Het gevolg is ongewild urineverlies.

Behandeling

Stressincontinentie gaat vaak gepaard met verzwakking van de bekkenbodemspieren, die is ontstaan door bijvoorbeeld overgewicht of na een bevalling of buikoperatie. Daarom heeft u mogelijk al een behandeling gehad, gericht op versteviging van de bekkenbodem. Bijvoorbeeld fysiotherapie, oefentherapie, elektrostimulatie of biofeedback.

Met name na de overgangsjaren kan ook een tekort aan vrouwelijke hormonen (oestrogenen) een verminderde functie van de sluitspieren van de blaas, de plasbuis, tot gevolg hebben. Misschien bent u daarom al met hormoontherapie (oestrogenen) behandeld.

Bij een verzakking van de baarmoeder is mogelijk een pessarium (ring) geprobeerd.

Wanneer deze behandelingen voor u niet geschikt zijn of hebben gefaald, is een operatie een goed alternatief. Met deze ingreep wordt onder de plasbuis een stevig bandje geplaatst. Hiermee wordt de plasbuis beter ondersteund, waardoor de werking van de sluitspier verbetert.

Onderzoek

Uw uroloog bepaalt op grond van uw klachtenpatroon en een lichamelijk onderzoek of u stressincontinentie heeft. Ook kan hij aanvullend onderzoek laten verrichten, waarbij de functie van de blaas en het sluitingsmechanisme worden onderzocht (urodynamisch onderzoek). Daarnaast is het mogelijk de blaas te bekijken met speciaal instrumentarium (cystoscopie).

Vaak zal de uroloog u vragen een dagboek bij te houden. Hierin noteert u wanneer en hoeveel u plast, en onder welke omstandigheden u urine verliest (dit heet een mictielijst).

Voorbereiding

 • Voor de operatie moet u nuchter zijn. Meer informatie hierover krijgt u tijdens het preoperatief spreekuur.
 • Om te bewerkstelligen dat tijdens de ingreep het te implanteren bandje zo steriel mogelijk blijft, wordt u verzocht het gebied rondom de schede de dag van de ingreep of 1 week voor de ingreep te ontharen.

Oproep voor operatie

Zodra uw operatie gepland staat, ontvangt u hierover schriftelijk bericht van onze planningscoördinator. Een week vóór uw operatie, belt onze collega het tijdstip van uw opname door.

 • Bent u telefonisch niet bereikbaar? Dan ontvangt u opnieuw schriftelijk bericht.
 • Heeft u vragen over uw opname? Bel dan 088 624 24 36.
 • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? De afdeling Preoperatief onderzoek informeert u óf en wanneer u hiermee moet stoppen.

Operatie

Een verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer. U ontmoet hier de anesthesioloog, die de verdoving toedient. Daarna begint de uroloog met de operatie.

Tijdens de operatie maakt de uroloog een klein sneetje in de voorwand van de schede. Vervolgens plaatst hij een stevig bandje onder de plasbuis. Dit bandje wordt via twee kleine sneetjes boven het schaambeen (TVT) of in de liezen (TOT) naar buiten gebracht. Hierdoor ligt het als een soort stevig hangmatje onder de plasbuis. Het bandje wordt onder het niveau van de huid afgeknipt en de wondjes worden gesloten met oplosbare hechtingen. Ook het wondje in de schede wordt gesloten met oplosbare hechtingen.

Tijdens de operatie brengt de uroloog een katheter in de blaas aan. Ook wordt een gaas met zalf in de vagina achtergelaten om de kans op bloedingen te verminderen.

Na de operatie

Wanneer u weer op de verpleegafdeling bent, begint de periode van herstel.

Op de operatiedag controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk, pols en temperatuur. Ook bespreekt zij elke dag met u de verpleegkundige zorg. Dagelijks komt de uroloog of zijn assistent bij u langs om te kijken hoe het met u gaat en om eventuele vragen te beantwoorden.

Naar huis

De katheter en het gaas worden meestal een dag na de operatie verwijderd en dan kunt u zelf weer plassen. Nadat u heeft geplast, wordt vaak gekeken of er nog urine in uw blaas is achtergebleven. Dit kan met een echoapparaat (geluidsgolven). Als het plassen goed gaat en er niet te veel urine in uw blaas achterblijft, mag u naar huis.

Controle

Na zes weken komt u voor controle bij uw uroloog.

Complicaties 

 • Direct na de operatie kunt u pijn hebben in het operatiegebied. Deze pijn kan met medicijnen worden bestreden.
 • U kunt bij het litteken een blauwe verkleuring krijgen. 
 • Soms treedt een urineweginfectie op, die met antibiotica kan worden behandeld. 
 • Soms komt het spontane plassen niet meteen op gang. Dit komt doordat de blaas zich moet aanpassen aan de nieuwe situatie. In nagenoeg alle gevallen komt na enkele dagen tot weken het plassen spontaan op gang. 
 • Als de blaas niet goed leeg komt, zal de verpleegkundige u leren om de blaas zelf met een katheter te legen (zelfkatheterisatie). Anders zal een katheter via de buik in de blaas worden geplaatst. De uroloog zal u hierover informeren.

Nazorg 

 • Na ongeveer 2 weken kunt u beginnen met licht werk. U moet wel voldoende rust houden. 
 • De volgende weken mag u geleidelijk aan meer gaan doen. Rustig zwemmen is toegestaan. Met geslachtsgemeenschap kunt u het beste wachten tot ongeveer 4 weken na de operatie.
 • Ongeveer 6 weken na de operatie moet u in staat zijn uw normale werkzaamheden weer te hervatten.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle of Kampen

Urologie
(038) 424 27 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Urologie
088 624 96 33 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Verantwoording

Bij het schrijven van deze informatie heeft Isala gebruikgemaakt van een brochure van de Nederlandse Vereniging voor Urologie.

Laatst gewijzigd 15 maart 2022 / 5354 / 328639