Contact
 1. 5409-Welkom in Isala Fertiliteitscentrum

In het Isala Fertiliteitscentrum staan we voor u klaar als zwanger worden niet vanzelf gaat. Wij zijn het grootste niet-academische fertiliteitscentrum van Nederland. U kunt bij ons terecht voor vrijwel alle fertiliteitsonderzoeken en -behandelingen. In deze folder leest u wat u van ons kunt verwachten en hoe u zelf actief kunt deelnemen aan uw behandel- en onderzoekstraject.

Wat kunt u van ons verwachten?

Voorafgaand aan uw besluit om uw vruchtbaarheidsprobleem te laten behandelen, heeft u meestal al een lange en moeilijke periode doorgemaakt. Het onderzoek en de behandeling bij een onvervulde kinderwens wordt ook vaak als belastend ervaren. Ons streven is een optimale behandeling met persoonlijke aandacht voor uw situatie.

Ook al zijn we een groot fertiliteitscentrum, we werken met een klein team dat betrokken is bij uw situatie. En het belangrijkste: we zetten ons volledig in om uw kans op een zwangerschap zo groot mogelijk te maken.

Als zwanger worden niet lukt, brengt dit onzekerheid en verdriet met zich mee. Binnen ons fertiliteitscentrum begrijpen we dit. Daarom proberen wij u zo snel mogelijk helderheid te geven over:

 • waarom u nog niet zwanger bent;
 • hoe groot uw kans is op een spontane zwangerschap;
 • of en hoe u kunt worden behandeld.

Van diagnose naar behandeling

Om de juiste diagnose te stellen, zijn onderzoeken nodig. Als u al elders bent onderzocht, is het vaak niet nodig om deze (vaak vervelende) onderzoeken te herhalen. Een uitzondering is het spermaonderzoek. Dit onderzoek voeren we altijd (nog een keer) zelf uit. Daarnaast kunnen nog aanvullende onderzoeken nodig zijn om de juiste behandeling te kunnen kiezen.

Zowel tijdens het onderzoeks- als behandelingstraject behandelen wij u zo goed mogelijk:

 • Bij uw eerste bezoek aan ons fertiliteitscentrum krijgt u een vaste behandelaar
  Alle gesprekken vinden zoveel mogelijk plaats bij uw vaste behandelaar. Helaas lukt dit niet altijd, omdat veel behandelingen uw menstruele cyclus volgen. Afspraken kunnen daardoor ook bijvoorbeeld op zaterdag of zondag plaatsvinden, als uw eigen behandelaar vrij is of voor andere taken staat ingedeeld. Voor de bespreking van het resultaat en de eventuele verdere planning komt u dan wel weer terug bij uw eigen behandelaar.
 • U kunt vragen stellen aan de fertiliteitsverpleegkundige
  U kunt de fertiliteitsverpleegkundige op werkdagen bellen om vragen van medische aard te bespreken. Dat kan ook via fertiliteit@isala.nl. Wij proberen uw vragen tijdens werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.
 • Optimaal behandeladvies
  In ons fertiliteitscentrum werkt een breed team van specialisten met veel expertise en ervaring. Uw behandelaar kan uw situatie in het team bespreken om samen tot het beste behandeladvies te komen.
 • Extra ondersteuning
  Heeft u behoefte aan extra ondersteuning bij vragen, keuzes of problemen, dan kunt u een afspraak maken met een medisch maatschappelijk werker of verpleegkundige van het fertiliteitscentrum.

Afspraak maken

Vaak wordt u naar ons fertiliteitscentrum verwezen door uw huisarts, gynaecoloog, uroloog of internist door middel van een verwijsbrief. Zodra wij deze verwijsbrief van uw (huis)arts hebben ontvangen, hebben wij twee werkdagen nodig om uw verwijzing te beoordelen. Na deze twee werkdagen kunt u bellen voor een afspraak met uw arts via 088 624 52 24. Deze arts is uw hoofdbehandelaar.

Vragenformulier

Na het maken van uw eerste afspraak krijgt u een mail met informatie over het Isala Fertiliteitscentrum met voorlichtingsfilms, folders en een vragenformulier ‘Anamnese fertiliteit’. Dit formulier bevat algemene vragen over uw gezondheid, maar ook specifieke vragen over uw kinderwens. Wilt u het formulier (eventueel samen met uw partner) invullen en meenemen naar uw eerste afspraak bij het fertiliteitscentrum? Als u een partner heeft, dan verwachten wij u beiden bij de eerste afspraak.

Aanmelden bij ieder bezoek

Bij uw eerste bezoek aan Isala vragen wij u en uw eventuele partner zich allebei in te laten schrijven bij Patiëntenregistratie (Dr. Spanjaardweg 29 in Zwolle, gebouw A).

Voor elke afspraak in het ziekenhuis vragen wij u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan te melden bij een aanmeldzuil. Deze aanmeldzuil vindt u op de begane grond van ons centrum (gebouw B). Nadat u zich heeft aangemeld bij de aanmeldzuil, mag u in de genoemde wachtkamer plaatsnemen.

Spermaonderzoek

Als de fertiliteitarts of gynaecoloog, voorafgaand aan uw eerste afspraak, spermaonderzoek bij uw partner wil doen, krijgt u een tijd door voor een afspraak. De uitslag van het spermaonderzoek, horen u en uw partner tijdens uw eerste afspraak. Het duurt ongeveer twee weken voordat de uitslag bekend is.

Het kan zijn dat u liever eerst het gesprek in ons centrum heeft, voordat spermaonderzoek wordt gedaan. In dat geval bent u uiteraard vrij om de afspraak af te zeggen. Realiseert u zich wel dat dit kan leiden tot vertraging in uw behandeling.

Misschien vindt u het fijn om voor eventuele vervolgafspraken naar Isala Meppel te gaan. Dit kan alleen voor gesprekken en/of echo's. Als u dit wilt, vertel dit dan tijdens uw eerste afspraak.

Hoe verloopt het spermaonderzoek?

U vindt hierover meer informatie in de folder ‘Spermaonderzoek op vruchtbaarheid’. Lees deze informatie goed door en volg de instructies nauwkeurig op. In deze folder wordt gesproken over een potje waarin u het sperma kunt opvangen. U kunt dit potje afhalen bij de balie van ons centrum. Alleen van deze potjes weten we zeker dat ze veilig zijn voor spermacellen. Als u geen potje kunt afhalen, dan kunt u het sperma produceren op onze afdeling. Wij hebben hiervoor een speciale ruimte.

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich met een geldig identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil en geeft  u het sperma af bij het fertiliteitslaboratorium.

Matcher

In het Isala Fertiliteitscentrum werken wij met een elektronisch systeem dat u de hoogst mogelijke garantie geeft, dat er geen verwisselingen plaatsvinden van lichaamseigen materiaal, zoals eicellen en sperma.

Hoe werkt Matcher?

Matcher legt vast wat er met uw materiaal gebeurt, wanneer dat gebeurt en wie daarbij betrokken is. Het systeem waarschuwt als er een fout dreigt. Maar kan achteraf ook laten zien dat alles goed is gegaan. Matcher is speciaal ontwikkeld voor IVF-klinieken en donorbanken en heeft zich wereldwijd bewezen.

Wat vragen wij van u?

Om uw gegevens in Matcher te kunnen plaatsen, hebben wij van u en uw partner een foto nodig. Deze foto’s geven ons een ‘extra gezicht’ en zijn daarmee een extra check op uw gegevens en lichaamseigen materiaal.

Bij uw eerste afspraak bij het Isala Fertiliteitscentrum, kunt u bij de ontvangstbalie een foto met onze webcam laten maken. Deze foto wordt gedrukt op een pasje. Dit is een soort ID-kaart en wordt gebruikt om uw lichaamsmateriaal te volgen.

Het eerste gesprek

U heeft een gesprek met een arts van het fertiliteitscentrum. Voor dit eerste gesprek reserveren wij een half uur. De volgende onderwerpen komen ter sprake:

 • De arts neemt met u de medische gegevens door van u en uw (eventuele) partner, in combinatie met de gegevens van de verwijzend arts.
 • Bij de vrouw doet de arts een lichamelijk onderzoek. Dat bestaat meestal ook uit een vaginale echo om de baarmoeder en eierstokken te beoordelen. Als u op dat moment menstrueert en u vindt onderzoek dan bezwaarlijk, dan kunnen wij het onderzoek uiteraard ook op een later moment doen. 
 • Als de uitslag van het spermaonderzoek afwijkend is, kan de arts bij de man eventueel aanvullend lichamelijk onderzoek doen.
 • Meestal kan de arts niet al tijdens het eerste gesprek afspraken voor een behandeling maken. Er is immers tijd nodig om eventuele aanvullende onderzoeken uit te voeren en de resultaten hiervan met u te bespreken.

Tijdens de periode van onderzoek en/of behandeling komt u in contact met verschillende zorgverleners: gynaecologen, fertiliteitsartsen, fertiliteitsverpleegkundigen, polikliniekassistenten, analisten en embryologen. Verder ontmoet u bij de verschillende onderzoeken ook arts-assistenten gynaecologie, medisch maatschappelijk werkers, röntgenlaboranten en anesthesisten. We proberen u zo vertrouwd mogelijk te maken met het onderzoeks- en behandeltraject in ons ziekenhuis. Bovendien wordt u zoveel mogelijk begeleid door uw vaste behandelaar. Twijfel niet om vragen te stellen, als u iets niet duidelijk is!

Soms concludeert de arts aan de hand van de onderzoeksuitslagen dat er (nog) geen behandeling nodig is. Dat afwachten voorlopig de beste keuze is, omdat uw kans op een spontane zwangerschap groot is.

Wat kunt u zelf doen om uw kans op een zwangerschap zo groot mogelijk te maken?

Algemene adviezen rondom onderzoek en behandeling

Gezond gewicht

Vruchtbaarheidsbehandelingen verlopen minder succesvol als u ernstig overgewicht heeft. Bovendien heeft u dan meer kans op extra complicaties tijdens een zwangerschap. Heeft u overgewicht, probeer dan stappen te zetten richting een gezond gewicht. Hetzelfde geldt als u ondergewicht heeft, dus als u te weinig weegt voor uw lengte. Vraag zo nodig om extra ondersteuning tijdens uw bezoek aan het fertiliteitscentrum.

Niet roken, drugs gebruiken of alcohol drinken

Roken, drugs en/of alcoholgebruik vermindert uw kans op een zwangerschap. Daarnaast heeft het ook een negatieve invloed op de spermakwaliteit.

Koorts

Ook hoge koorts (meer dan 38°C) kan een slechte invloed op de spermakwaliteit hebben. Dit effect kan tot drie maanden na de koortsperiode doorwerken. Geef het daarom aan ons door als uw man koorts gehad heeft. Tot slot vragen wij u het ons te melden als u medicijnen gebruikt of tijdens de behandeling krijgt voorgeschreven.

Meer adviezen en een vragenlijst over risico’s vindt u op www.zwangerwijzer.nl.

Medicijnen

Sommige medicijnen hebben invloed op zwanger worden en een eventuele zwangerschap. Wilt u ons daarom tijdig informeren over uw medicijngebruik en wijzigingen in het gebruik ervan?

Foliumzuur

De vitamine foliumzuur hoort bij een goed begin van een zwangerschap. Foliumzuur verkleint namelijk de kans op een baby met een ernstige aandoening. Heeft u een kinderwens? Slik dan al foliumzuur voordat u zwanger wordt. Slik elke dag een tablet van 0,4 of 0,5 milligram foliumzuur. U kunt deze tabletten zonder recept kopen bij een drogist of een apotheek. Overleg in de volgende gevallen met uw huisarts of behandelend arts: 

 • Als u eerder een kind heeft gekregen met een open ruggetje of als u zelf geboren bent of uw partner geboren is met een open ruggetje. U moet dan een hogere dosis foliumzuur gebruiken (hiervoor heeft u een recept nodig);
 •  Als er in uw familie of de familie van uw partner ernstige aandoeningen voorkomen, zoals suikerziekte of epilepsie; 
 • Als u meerdere miskramen heeft gehad;
 • Als u medicijnen gebruikt die schadelijk kunnen zijn voor het ongeboren kind.

Kijk voor meer informatie over foliumzuur op de website van het Erfocentrum: www.erfocentrum.nl en www.zwangerwijzer.nl.

Rode hond

Rode hond is een onschuldige kinderziekte. Maar als een vrouw vóór 16 weken zwangerschap rode hond doormaakt, is er een grote kans op aangeboren afwijkingen bij het kind. In Nederland wordt daarom iedereen in zijn jeugd gevaccineerd tegen rode hond. Meestal biedt dit een levenslange bescherming tegen de ziekte. Helaas gaat dit niet voor iedereen op; soms treedt onvoldoende bescherming op.

Als u niet in Nederland bent geboren of opgegroeid, bestaat de kans dat u helemaal niet tegen rode hond bent gevaccineerd. Mocht uw verwijzer dit niet gecontroleerd hebben, dan kan het onderzoek via ons centrum worden aangevraagd. Zo nodig raden we u aan zich (opnieuw) te laten vaccineren. Na deze vaccinatie mag u echter drie maanden niet zwanger worden.

Zika

Zika is een infectieziekte, die in bepaalde gebieden in de wereld voorkomt. Het is verstandig besmetting voor en tijdens de zwangerschap te voorkomen in verband met grote risico’s voor het kind. Voor de meest actuele informatie hierover verwijzen wij u graag naar website van het RIVM en GGD.

Kan het fertiliteitscentrum ieder paar helpen?

Leeftijdsgrens

Omdat behandelingen bij vrouwen boven de 41 jaar vaak minder succesvol verlopen, behandelen wij deze vrouwen alleen als er sprake is van een ‘normale’ hormonale situatie. Vrouwen boven de 43 jaar komen helaas niet meer voor een behandeling in aanmerking. Behalve vrouwen die nog ingevroren embryo’s en oöcyten bij ons in bewaring hebben. Voor hen is de leeftijdsgrens tot 50 jaar.

Psychosociale omstandigheden

Ook psychosociale omstandigheden (bijvoorbeeld drank- of drugsgebruik, ontzetting uit de ouderlijke macht, psychische stoornissen) kunnen ons doen besluiten niet tot behandeling over te gaan. Hierbij raadplegen wij de medisch maatschappelijk werker en/of psycholoog.

Kosten behandeling

Het Isala Fertiliteitcentrum heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Maar de laatste jaren zijn er heel wat wijzigingen doorgevoerd rondom de vergoedingen van vruchtbaarheidsbehandelingen. Wij raden u daarom aan eerst bij uw zorgverzekeraar te informeren naar eventuele vergoedingen en eigen bijdragen.

Eigen risico

Houdt u er in ieder geval rekening mee dat wij bij het eerste bezoek aan het Isala Fertiliteitscentrum, zowel voor de vrouw als man, een consult in rekening brengen. De kosten hiervan worden, na aftrek van uw (gehele) eigen risico, in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Het declaratiesysteem in Nederland kent alleen gemiddelde tarieven. Het factuurbedrag voor de partner is onafhankelijk van het aantal bezoeken, onderzoeken en behandelingen binnen één jaar. Ook telefonische consulten brengen wij in rekening. Bij paren die meerdere jaren onder behandeling blijven in ons centrum zal (in de meeste gevallen) ook voor de partner jaarlijks een rekening worden gedeclareerd.

Contact

Wilt u een (controle)afspraak maken?

Bel dan 088 624 52 24.

Heeft u een algemene vraag?

Kijk dan eerst bij Meestgestelde vragen:

Medisch inhoudelijke vragen, klachten of uitslag van een behandeling doorgeven?

Vragen voor de Spermadonorbank of het Fertiliteitslaboratorium?

 • Mail naar spermadonorbank@isala.nl (voor bijvoorbeeld vragen over de spermadonorwachtlijst).
 • Vermeld in uw mail uw naam en geboortedatum, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen. Wij doen ons uiterste best om binnen vijf werkdagen te reageren.
Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5409 / L / 328428

Gerelateerde folders