Contact
  1. 5409-Welkom in Isala Fertiliteitscentrum

Bij het Isala Fertiliteitscentrum kunnen mensen terecht voor diverse vruchtbaarheidsbehandelingen. Hier kunt u meer lezen over de eerste afspraken.

Bij het maken van een afspraak

Binnenkort heeft u een afspraak in het fertiliteitscentrum. Als u een partner heeft, dan verwachten we u beiden bij het eerste gesprek. Het is mogelijk dat de fertiliteitarts of gynaecoloog, voorafgaand aan uw eerste gesprek in ons centrum, spermaonderzoek bij uw partner wil laten verrichten. Als dat inderdaad zo is, dan geven wij u een datum en tijd door voor een afspraak. Ook ontvangt u dan van ons een aanvraagformulier. Als wij spermaonderzoek bij uw partner hebben verricht, bespreken wij de uitslag ervan tijdens uw eerste gesprek. Het duurt ongeveer twee weken voordat de uitslag van het onderzoek bekend is.

Het kan zijn dat u liever eerst het gesprek in ons centrum heeft, voordat spermaonderzoek verricht wordt. In dat geval bent u uiteraard vrij om de afspraak af te zeggen. Realiseert u zich wel dat dit kan leiden tot vertraging in uw behandeling.

Voor elke afspraak in het ziekenhuis meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een aanmeldzuil; bij ons centrum vindt u deze op de begane grond (in gebouw B). Nadat u zich heeft aangemeld bij de aanmeldzuil, kunt u zich bij de balie melden. 

Patiënten kunnen voor een vervolgafspraak eventueel ook terecht in Meppel. Hier vinden alleen gesprekken en/of echo's plaats. Als u dit graag wilt, bespreek het dan bij uw eerste afspraak.

Hoe verloopt het spermaonderzoek?

U vindt meer informatie bij de gerelateerde folder Spermaonderzoek op vruchtbaarheid. Wij verzoeken u deze informatie goed door te lezen en de instructies nauwkeurig op te volgen.

In deze folder wordt gesproken over een potje waarin u het sperma kunt opvangen. Alleen van deze potjes weten we zeker dat ze veilig zijn voor spermacellen. U kunt dit potje afhalen bij de balie van ons centrum. Als dit niet mogelijk is, dan kunt u het sperma produceren op onze afdeling. Hiervoor zijn speciale ruimtes beschikbaar.

Op de afgesproken dag en tijd levert u het sperma af bij het fertiliteitslaboratorium. Wilt u uw afsprakenticket meenemen plus uw identiteitsbewijs, evenals het 'Aanvraagformulier Spermaonderzoek'?

Het eerste gesprek

U heeft een gesprek met een arts van het fertiliteitscentrum. Voor dit eerste gesprek wordt een half uur gereserveerd. Tijdens dit gesprek komen de volgende zaken aan de orde: 

  • De arts neemt met u de medische gegevens door van u en uw (eventuele) partner, in combinatie met de gegevens van de verwijzend arts.
  • Bij de vrouw zal de arts een lichamelijk onderzoek doen. Dat bestaat meestal ook uit een vaginale echo om de baarmoeder en eierstokken te beoordelen. Als u op dat moment menstrueert en u vindt
    onderzoek dan bezwaarlijk, dan kunnen wij het onderzoek uiteraard ook op een later moment doen. 
  • Als de uitslag van het spermaonderzoek afwijkend is, verricht de arts ook bij de man lichamelijk onderzoek. Mocht er nog geen spermaonderzoek bij de man zijn uitgevoerd, dan vindt dit lichamelijk onderzoek op een later moment plaats. Meestal kan de arts niet al tijdens het eerste gesprek afspraken voor behandeling maken. Er is immers tijd nodig om eventuele aanvullende onderzoeken uit te voeren en de resultaten hiervan met u te bespreken. Slechts in enkele gevallen kunnen er al wel afspraken worden gemaakt.

Tijdens de periode van onderzoek en/of behandeling komt u in contact met diverse zorgverleners: gynaecologen, fertiliteitsartsen, fertiliteitsverpleegkundigen, polikliniekassistenten, analisten en embryologen. Verder ontmoet u bij de verschillende onderzoeken arts-assistenten gynaecologie, medisch maatschappelijk werkers, röntgenologen en anesthesisten. We streven ernaar u zo vertrouwd mogelijk te maken met het onderzoeks- en behandeltraject in ons ziekenhuis. Bovendien proberen wij zoveel mogelijk onze patiënten een hoofdbehandelaar toe te wijzen. Vraag het vooral als u iets niet duidelijk is!

Soms concludeert de arts aan de hand van de onderzoeksuitslagen dat niet een behandeling maar afwachten voorlopig de beste keuze is, omdat uw kans op een spontane zwangerschap hoog is.

Wat kunt u van het fertiliteitsteam verwachten?

Voorafgaand aan uw besluit om uw vruchtbaarheidsprobleem te laten behandelen, heeft u meestal al een lange en moeilijke periode doorgemaakt. We doen ons uiterste best u zo snel mogelijk inzicht te geven in de oorzaak van uw vruchtbaarheidsprobleem, de kansen op een spontane zwangerschap en de eventuele behandelingsmogelijkheden. Over het algemeen herhalen we onderzoek dat al elders werd uitgevoerd, niet. Het spermaonderzoek is hierop een uitzondering. Soms moet ontbrekend onderzoek alsnog worden uitgevoerd, voordat de juiste beslissing kan worden genomen. In alle gevallen zetten we ons ervoor in uw kans op zwangerschap zo groot mogelijk te laten zijn.

Kan het fertiliteitscentrum ieder paar helpen?

Het fertiliteitscentrum is bestemd voor de tweede- en derdelijns-gezondheidszorg. Dat wil zeggen dat u meestal wordt verwezen door uw huisarts, gynaecoloog, uroloog of internist. Omdat behandelingen bij vrouwen boven de 40 jaar meestal teleurstellend verlopen, worden deze vrouwen alleen voor behandeling geaccepteerd wanneer er sprake is van een ‘normale’ hormonale situatie. Vrouwen vanaf 43 jaar worden niet meer behandeld. Vruchtbaarheidsbehandelingen verlopen vaak teleurstellend bij vrouwen met ernstig overgewicht. Bovendien blijken zwangerschappen bij hen gepaard te gaan met extra complicaties. Om deze redenen behandelen we geen vrouwen met een BMI van 35 of meer (BMI = gewicht in kilo’s gedeeld door de lichaamslengte in het kwadraat). Ook psychosociale omstandigheden (bijvoorbeeld drank- of drugsgebruik, eerdere ontzetting uit de ouderlijke macht, psychische stoornissen) kunnen ons doen besluiten niet tot behandeling over te gaan. Hierbij wordt in de regel advies gevraagd van de medisch maatschappelijk werker en/of psycholoog.

Algemene adviezen rondom onderzoek en behandeling

Zowel overgewicht als ondergewicht hebben bij vrouwen een slechte invloed op de behandeling. Vraag zo nodig hulp tijdens uw bezoek aan het fertiliteitscentrum. Veel roken en/of alcoholgebruik vermindert de kans op zwangerschap en heeft een negatieve invloed op de spermakwaliteit. Ook hoge koorts (meer dan 38°C) kan een slechte invloed op de spermakwaliteit hebben. Dit effect kan tot drie maanden na de koortsperiode doorwerken. Daarom vragen wij u het altijd door te geven als de man koorts gehad heeft. Tot slot vragen wij u het ons te melden als u medicijnen gebruikt of tijdens de behandeling krijgt voorgeschreven. Meer adviezen en een vragenlijst over risico’s vindt u op www.zwangerwijzer.nl.

Het belang van foliumzuur

De vitamine foliumzuur hoort bij een goed begin van een zwangerschap. Foliumzuur verkleint namelijk de kans op een baby met een ernstige aandoening. Heeft u een kinderwens? Slik dan al foliumzuur voordat u zwanger wordt. Slik elke dag een tablet van 0,4 of 0,5 milligram foliumzuur. U kunt deze tabletten zonder recept kopen bij een drogist of een apotheek. Overleg in de volgende gevallen met uw huisarts of behandelend arts: 

  • Als u eerder een kind heeft gekregen met een open ruggetje of als u zelf geboren bent of uw partner geboren is met een open ruggetje. U moet dan een hogere dosis foliumzuur gebruiken (hiervoor heeft u een recept nodig). 
  • Als er in uw familie of de familie van uw partner ernstige aandoeningen voorkomen, zoals suikerziekte of epilepsie. 
  • Als u meerdere miskramen heeft gehad. 
  • Als u medicijnen gebruikt die schadelijk kunnen zijn voor het ongeboren kind.

Zie voor meer informatie over foliumzuur de website van het Erfocentrum: www.erfocentrum.nl en www.zwangerwijzer.nl.

Vaccinatie tegen rode hond

Rode hond (rubella) is een onschuldige kinderziekte. Als een vrouw vóór 16 weken zwangerschap rode hond doormaakt, is er echter een grote kans op aangeboren afwijkingen bij het kind. In Nederland wordt daarom iedereen in zijn jeugd gevaccineerd tegen rode hond. Meestal biedt dit een levenslange bescherming tegen de ziekte. Helaas gaat dit niet voor iedereen op; soms treedt onvoldoende bescherming op.

Als u niet in Nederland bent geboren of opgegroeid, bestaat de kans dat u helemaal niet tegen rode hond bent gevaccineerd. Mocht uw verwijzer dit niet gecontroleerd hebben, dan kan het onderzoek via ons centrum worden aangevraagd. Zo nodig raden we u aan zich (opnieuw) te laten vaccineren. Na deze vaccinatie mag u echter drie maanden niet zwanger worden.

Kosten fertiliteitsbehandelingen

De laatste jaren zijn er heel wat wijzigingen doorgevoerd rondom de vergoedingen van fertiliteitsbehandelingen. Wij raden u daarom aan om eerst bij uw zorgverzekeraar te informeren naar eventuele vergoedingen en eigen bijdragen.

Houdt u er in ieder geval rekening mee dat bij het eerste bezoek aan het Isala Fertiliteitscentrum zowel voor de vrouw als voor de man een consult in rekening wordt gebracht. De kosten hiervan worden, na aftrek van uw (gehele) eigen risico, in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Het declaratiesysteem in Nederland kent alleen gemiddelde tarieven. Het factuurbedrag voor de partner is onafhankelijk van het aantal bezoeken, onderzoeken en behandelingen binnen één jaar. Bij paren die meerdere jaren onder behandeling blijven in ons centrum zal (in de meeste gevallen) ook voor de partner jaarlijks een rekening worden gedeclareerd.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met het Isala Fertiliteitscentrum (038) 424 52 24 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). 

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

23 november 2018 / 5409 / L / 328428

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.