Contact
 1. 5445-Diabetescentrum kinderen
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Als bij een kind diabetes mellitus is vastgesteld, komt er veel op de ouders/verzorgers af. Deze pagina zet een aantal praktische zaken voor u als ouders/verzorgers op een rijtje.

De eerstkomende weken komt u regelmatig bij de diabetesverpleegkundige en de diëtist. Tijdens deze bezoeken leren zij u wat diabetes mellitus inhoudt en hoe de beste behandeling voor uw kind eruitziet.

Uw kind moet regelmatig de bloedglucosewaarden bepalen en op gezette tijden insuline moeten spuiten. De diabetesverpleegkundige leert u en uw kind deze vaardigheden.

De diëtist geeft u vooral uitleg over de invloed van voeding op de bloedglucosewaarde en het rekenen met koolhydraten. Ook helpt hij/zij met het opstellen van een voorbeelddagmenu. U kunt bij vragen over voeding altijd bij de diëtist terecht.

Als deze beginfase voorbij is, blijft uw kind op het diabetescentrum onder behandeling. U en uw kind komt dan regelmatig voor controle.

Controle in het Diabetescentrum

In het diabetescentrum bezoeken uw kind en u de kinderarts, de kinderdiabetesverpleegkundige en de diëtist. Deze controle duurt 30 minuten. Vraagt een bezoek om meer tijd, dan vindt een nieuwe afspraak plaats. Dit kan dan afzonderlijk met de kinderarts of de kinderdiabetesverpleegkundige.

Hoe vaak gaat u naar het Diabetescentrum?

Uw kind krijgt elke drie maanden – of eerder als dat nodig is - een afspraak voor het Diabetescentrum.

Wat gebeurt er tijdens de controle?

De kinderarts weegt en meet uw kind en onderzoekt hem of haar lichamelijk. Als er wijzigingen nodig zijn in het insulineschema, regelt de kinderarts dit. Regelmatig laat de kinderarts bloed- en urineonderzoek uitvoeren. Ook zal er door middel van een vingerprik de gemiddelde bloedsuiker bepaald worden, het HbA1c, deze waarde geeft een indicatie van de bloedglucoseregulatie van uw kind.

Daarnaast wordt na verloop van tijd controle bij de oogarts afgesproken. Deze onderzoeken zijn bedoeld om bijkomende problemen in vroeg stadium te ontdekken, zoals schildklieraandoeningen, een glutenovergevoeligheid of aandoeningen aan ogen of nieren.

Maatschappelijk werker

Nadat de diagnose diabetes mellitus is gesteld neemt de maatschappelijk werker contact met u op voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek komen onder meer de gevolgen van de diabetes voor u als ouders en het gezin aan de orde.

Kinderdiabetesverpleegkundige

De kinderdiabetesverpleegkundige helpt u bij de praktische gang van zaken rond de diabetes mellitus. Zij kan uw kind instellen op insuline, uitleg geven over de werking hiervan, zelfcontrole aanleren en de insulinespuittechniek aanleren.

Ook geeft hij/zij extra uitleg over diabetes, adviseert hij/zij over het omgaan met de ziekte en kunt u bij hem/haar terecht met al uw vragen en praktische problemen. Ook controleert de kinderdiabetesverpleegkundige de spuitplaatsen. Eens per jaar doet deze verpleegkundige een uitgebreid onderzoek (de zogenoemde jaarcontrole), met onder andere een voetcontrole en materialencontrole.

Diëtist

Twee keer per jaar heeft u tijdens uw bezoek aan het diabetescentrum ook een afspraak met een diëtist. Het is de bedoeling dat deze afspraak goed aansluit op uw afspraak bij de kinderarts en kinderdiabetesverpleegkundige. De controle duurt dan bij elkaar 40 tot 45 minuten.

De diëtist helpt u bij alle praktische vragen over de voeding, zoals het rekenen met koolhydraten en de invloed van vet op de bloedglucose. Als u tussendoor specifieke vragen heeft over de voeding of over bijvoorbeeld traktaties op school, kunt u een aparte afspraak maken met de diëtist. Hij/zij is telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Andere leden van het kinderdiabetesteam

Het kinderdiabetesteam bestaat verder nog uit:

 • een ontwikkelingspsycholoog;
 • een podotherapeut en;
 • een orthopedagoog.

U kunt via de secretaresse of de kinderdiabetesverpleegkundige een afspraak bij een van hen maken.

Wat neemt u mee voor een bezoek?

Wilt u ervoor zorgen dat u/uw kind het volgende meebrengt voor het controlebezoek:

 • identiteitsbewijs (ID, paspoort);
 • diabetesdagboek of uitdraai van de glucosemeter/insulinepomp;
 • glucosemeter;
 • insulinepennen of -pomp;
 • eventueel een lijstje met te stellen vragen.

Verhinderd?

Als u verhinderd bent uw afspraak na te komen, neemt u dan zo snel mogelijk, minimaal 24 uur van tevoren, contact op.

Belangrijk: braken = bellen

U moet altijd contact met de polikliniek opnemen als uw kind hoge bloedglucosewaarden (boven 15 mmol) heeft en braakt. Overdag kan dit met de diabetesverpleegkundige; ‘s avonds en in het weekend belt u de diensttelefoon 06 54 36 21 55.

Bestellen van materialen

U kunt de materialen voor de glucosemeter, insulinepen of insulinepomp bestellen bij uw eigen apotheek of bij gespecialiseerde postorderbedrijven, zoals:

Bereikbaarheid kinderdiabetesteam

Wie zijn de leden van het kinderdiabetesteam en wanneer en hoe kunt u hen het beste bereiken? Hieronder vindt u tijden van de telefonische spreekuren, e-mailadressen en het telefoonnummer dat u in spoedgevallen kunt bellen.

Kinderartsen

 • Mw. E.A.J.M. Spaans-Hummelink
 • Mw. L. Veenhuizen

Bereikbaar via secretariaat Diabetescentrum

 • Secretariaat Diabetescentrum: (038) 424 23 29;
 • Diensttelefoon voor spoed, buiten kantooruren: 06 54 36 21 55.

Kinderdiabetesverpleegkundigen

 • Hilma Jonkman (dinsdagochtend, woensdag en donderdagmiddag);
 • Mariska Strijtveen (maandag, woensdagochtend en donderdag);
 • Esther van der Vegt( maandagmiddag, dinsdag, vrijdag).

Telefonisch spreekuur
maandag tot en met vrijdag: van 9.00 tot 09.30 uur en van 16.15 tot 16.45 uur
(038) 424 22 10
e-mail: kind.diabetes@isala.nl

Diëtisten

 • Trudie Schutte
 • Korrie Vrolijk

(038) 424 53 27
kind.dietist@isala.nl

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met het Diabetescentrum (038) 424 23 29. Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

Laatst gewijzigd 23 november 2018 / 5445