Contact
  1. 5463-Medisch maatschappelijk werk fertiliteitscentrum

​Vruchtbaarheidsbehandelingen en/of ongewenst kinderloos zijn, kunnen veel vragen en gevoelens oproepen. Een medisch maatschappelijk werker kan hierbij helpen. Hier leggen we uit wat u kunt verwachten.

Ongewenst kinderloos

Als zwanger worden niet lukt, dan kan dat voor u betekenen dat u geconfronteerd wordt met gevoelens van angst, verdriet, boosheid,. Deze gevoelens kunnen zo sterk zijn, dat het moeilijk kan worden om in het dagelijkse leven goed te functioneren.

Soms speelt onbegrip en/of onbekendheid met het probleem in de omgeving een rol. En soms hebben de kinderloosheid en de vruchtbaarheidsbehandeling grote gevolgen voor de relatie met uw partner.

Stressgevoelens, onzekerheid en spanning kunnen optreden, waardoor het maken van keuzes soms moeilijk is. Het kan zijn dat u nog niet weet hoe u het leven zonder een kind moet invullen.

Uitleg

De hulpverlening van de maatschappelijk werker richt zich op de psychosociale begeleiding en behandeling tijdens uw onderzoek- en behandelingstraject binnen het fertiliteitscentrum. Concreet betekent dit dat de maatschappelijk werker u onder andere ondersteunt bij het op een rij zetten van gedachten en gevoelens, zodat er weer ruimte ontstaat in het denken, voelen en handelen. Als de kinderwens niet wordt vervuld, kunnen thema’s als het omgaan met kinderloosheid en het zoeken naar een nieuw toekomstperspectief besproken worden.

Wat voor hulp?

Medisch maatschappelijk werker kan helpen bij verschillende zaken, bijvoorbeeld:

  • Begeleiden bij de verwerking en acceptatie van een behandeling ondergaan.
  • Behandeling bieden die gericht is op het verminderen van stress. Dat wil zeggen: leren omgaan met gevoelens van angst, onzekerheid en machteloosheid.
  • Informeren, adviseren en bemiddelen bij praktische gevolgen van een behandeling ondergaan, bijvoorbeeld op het gebied van werksituatie, financiën, en veranderende wet- en regelgeving.
  • Contacten leggen met en/of verwijzen naar instanties buiten het ziekenhuis.
  • In gang zetten van het nazorgtraject.
  • Ondersteuning bieden aan partner/ kinderen, andere familieleden en/of relaties.
  • Ondersteuning bieden bij het omgaan met slecht nieuws.

Privacy

Uw gesprekken met de medisch maatschappelijk werker zijn vanzelfsprekend vertrouwelijk. Als er overleg nodig is met uw behandelend arts of verpleegkundige, dan gebeurt dit in samenspraak met u.

Contact

U kunt uw behandelend arts of verpleegkundige vragen om een afspraak te maken. Ook kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Medisch maatschappelijk werk 088 624 50 00 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur).

Ook kunt u mailen naar de afdeling: medisch.maatschappelijk.werk@isala.nl.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5463