Contact
  1. 5479-Mammapolikliniek (Zwolle)
Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Voorbereiding op uw eerste bezoek

De Mammapolikliniek van Isala is een speciale polikliniek voor vrouwen en mannen met borstafwijkingen. Ook als er verder onderzoek nodig is na het Bevolkingsonderzoek borstkanker wordt u verwezen naar de Mammapolikliniek. Hier leest u informatie over de afdeling en over de verschillende onderzoeken die uitgevoerd kunnen worden bij een afwijking in de borst.

Tijdens uw bezoek aan deze polikliniek wordt u door een team van specialisten onderzocht. Het doel is om u binnen één dag duidelijkheid te geven over de aard van uw klachten en de eventuele behandeling. Soms is aanvullend onderzoek nodig op een andere dag. Omdat het een (in)spannende dag kan zijn, raden wij u aan om in gezelschap te komen van uw partner, familielid of vriend(in).

Medewerkers van de Mammapolikliniek

Tijdens een eerste bezoek aan de Mammapolikliniek krijgt u (mogelijk) te maken met de volgende medewerkers en specialisten:

  • doktersassistente;
  • radioloog;
  • radiodiagnostisch laborant;
  • chirurg;
  • verpleegkundig specialist;
  • regieverpleegkundige oncologie;
  • secretaresse.

Indeling van de dag

De ochtend

’s Ochtends begint u bij de afdeling Radiologie. Hier kunt u plaats nemen in de wachtruimte, waar u wordt opgehaald door de radiodiagnostisch laborant. De radiodiagnostisch laborant verricht, in samenwerking met de radioloog, de onderzoeken. Een röntgenfoto (mammografie) en een echo van de borst(en) wordt (op enkele uitzonderingen na) standaard verricht. Wordt er een afwijking in de borst gevonden, dan kan de radioloog besluiten om tijdens de echo met een dunne naald wat cellen uit de afwijking op te zuigen. Dit heet een punctie of ook wel cytologisch onderzoek. Deze onderzoeken duren ongeveer 30 tot 45 minuten.

Na deze onderzoeken heeft u een afspraak bij de chirurg op de Mammapolikliniek. De chirurg neemt uw huidige klachten en uw ziektegeschiedenis met u door en verricht lichamelijk onderzoek. Heeft u een uitgebreide ziektegeschiedenis, dan kan het zijn dat u aansluitend een gesprek heeft met de verpleegkundig specialist. De chirurg bespreekt de uitslagen van de röntgenfoto en de echo met u en vertelt of er aanvullend onderzoek, behandeling en/of controle nodig is. Is er ook een punctie verricht, dan is de uitslag daarvan nog niet bekend en krijgt u een middagafspraak mee. Uw huisarts krijgt hierover schriftelijk bericht.

De middag

Alleen wanneer er een punctie verricht is, heeft u een middagafspraak bij de chirurg of de verpleegkundig specialist op de Mammapolikliniek. Alle uitslagen zijn dan bekend en besproken in een overleg waar alle medewerkers en specialisten van de Mammapolikliniek aanwezig zijn. De chirurg of verpleegkundig specialist geeft uitleg over de aard van de borstklachten. Indien er aanvullende onderzoek, behandeling en/of controle nodig is, wordt dit met u besproken en worden hiervoor afspraken gepland. Gestreefd wordt naar een afspraak op zo kort mogelijke termijn. Een echogeleid histologisch mammabiopt kan doorgaans nog dezelfde middag plaatsvinden.

Wanneer bij u borstkanker of een voorloperstadium daarvan is vastgesteld maakt u kennis met de regieverpleegkundige oncologie. Zij geeft u aanvullende informatie over de diagnose, de behandeling en de gevolgen hiervan op uw dagelijkse leven. Ook bespreekt zij wie uw aanspreekpunten zijn gedurende uw behandeling en hoe u deze kunt bereiken. Uw huisarts krijgt hierover schriftelijk bericht.

Onderzoeken

Röntgenfoto van de borsten (mammografie)

Een röntgenfoto van de borst wordt een mammografie genoemd. Over het algemeen is het nodig om per borst twee foto’s te maken. Om de borst goed af te kunnen beelden, wordt uw borst gedurende enkele seconden tussen twee platen gedrukt. Dit kan pijnlijk zijn. Dit is noodzakelijk om het borstweefsel duidelijk af te beelden.

Echo

Bij een echo wordt uw borst en vaak ook uw oksel in beeld gebracht door middel van geluidsgolven. U ligt op een onderzoeksbank. Voor een goede geleiding van de geluidsgolven wordt een gelachtige vloeistof op uw borst aangebracht. Vervolgens strijkt de laborant met een echoscopiekop, die de geluidsgolven uitzendt, heen en weer over de huid van de borst. De structuren van de borst worden op een beeldscherm weergegeven. Dit onderzoek is niet pijnlijk.

Punctie (cytologisch onderzoek)

Een punctie wordt verricht door de radioloog. Met de echo wordt de afwijking in de borst in beeld gebracht. De radioloog prikt met een dunne naald in de afwijking en zuigt wat cellen op. Deze cellen worden door de patholoog onder de microscoop onderzocht. Een ander woord voor cel is ‘cyto’. Vandaar dat dit onderzoek cytologisch onderzoek genoemd wordt. Omdat de punctie zelf vaak net zo pijnlijk is als het plaatsen van een verdoving, wordt bij dit onderzoek geen verdoving toegepast.

Echogeleid mammabiopt

Indien een punctie met een dunne naald (cytologisch onderzoek) onvoldoende informatie geeft, kan een echogeleid mammabiopt verricht worden door de radioloog. Het onderzoek verloopt ongeveer hetzelfde als bij een punctie. De huid wordt voor een mammabiopt wel verdoofd, omdat er een klein sneetje in de huid gemaakt wordt en er met een dikkere naald geprikt wordt, dan bij een punctie. Met deze naald kunnen stukjes weefsel uit de afwijking weggenomen worden. Deze worden onderzocht door de patholoog. Indien u bloedverdunners gebruikt is het van belang dit van te voren te melden. Deze medicatie moet in overleg met de chirurg enkele dagen van tevoren gestaakt worden.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de regieverpleegkundige (038) 424 34 87 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

31 januari 2020 / 5479