Contact
 1. 5486-Endo-echografie via slokdarm
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

Door middel van een endo-echografie (EUS) via de slokdarm onderzoekt de longarts lymfeklieren in de bovenbuik en tussen de longen. Hier leest u wat u van de opname en de endo-echografie kunt verwachten.

Wat is een EUS (Endoscopic UltraSound)?

Bij een endo-echografie wordt via uw mond een flexibele slang(scoop) via de slokdarm in uw maag ingebracht. Aan het uiteinde van deze scoop zit een echoapparaatje, dat onhoorbare geluidsgolven uitzendt (echografie). Hiermee kunnen lymfeklieren in de bovenbuik en tussen de longen zichtbaar gemaakt worden op een beeldscherm. Het maken van deze opnamen is geheel onschadelijk. 

Lichte sedatie

Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u lichte sedatie toegediend, zodat u het onderzoek ontspannen of licht slapend zult ondergaan. Door de lichte sedatie wordt u slaperig. Het werkt direct na toediening. Hoe slaperig u wordt, is niet te voorspellen.

Voordelen

 • Tijdens het onderzoek kunnen de artsen en verpleegkundigen nog wel met u communiceren.
 • Ook als u niet slaapt, zult u het onderzoek meer ontspannen ondergaan.
 • Na het onderzoek bent u vaak vergeten wat er gebeurd is.

Nadelen

 • Door de lichte sedatie gaat u oppervlakkiger ademhalen, waardoor het soms nodig is zuurstof toe te dienen.
 • Sommige mensen zijn minder gevoelig voor de lichte sedatie. Regelmatig gebruik van slaapmiddelen of alcoholische dranken kan de werking van de lichte sedatie verminderen.
 • Soms duurt het onderzoek wat langer en wordt u al weer wakker, voordat het onderzoek klaar is. (Belangrijk is dat u zich daar niet ongerust over maakt.)

Voorbereiding

Thuis

 • Gebruikt u insuline? Dan wordt u vooraf opgenomen op de afdeling dagverpleging V3.3. Daar wordt u aangesloten op een insulinepomp. Neem ook uw glucosemeter mee naar het ziekenhuis.
 • Gebruikt u medicijnen? Overleg dan met uw behandelend arts. Mogelijk moet u de medicijnen op de dag van het onderzoek overslaan.
 • Gebruikt u bloedverdunners? Overleg dan met uw behandelend arts. Mogelijk moet u deze enkele dagen vóór het onderzoek stoppen.
 • Neem ook uw medicatieoverzicht mee.
 • Draag tijdens het onderzoek geen knellende kleding.
 • Vanwege de sedatie mag u na het onderzoek niet alleen naar huis. Regelt u daarom vóór het onderzoek dat iemand u begeleidt bij het naar huis gaan.
 • Omdat de sedatie 24 uur doorwerkt, mag u die uren niet alleen thuis zijn. Regelt u daarom vóór het onderzoek dat iemand bij u in de buurt is in de 24 uur na het onderzoek.

Niet eten en drinken

Uw maag moet leeg zijn voor het onderzoek. Als u toch eet, wordt er maagzuur aangemaakt. Het maagzuur kan in de longen komen. Dit kan een longontsteking veroorzaken. Om dit te voorkomen, moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaalde tijd niets mag eten en drinken.

Let op
Als u toch eet of drinkt, kan het onderzoek niet doorgaan.

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn, dit betekent:  

 • Tot 6 uur voor het onderzoek, mag u alleen een lichte maaltijd eten.
  U kunt kiezen uit:
  - 2 beschuiten/crackers met jam, zonder boter of;
  - 1 snee brood met jam, zonder boter.
 • Tot 3 uur voor het onderzoek mag u alleen drinken:
  - koffie zwart (zonder melk), thee, water

In het schema hieronder kunt u opzoeken hoe laat uw onderzoek begint en vanaf welke tijd u niet mag eten of drinken. 

Schema nuchter zijn

Tijdstip onderzoek:

U mag niets eten vanaf:

U mag niets drinken vanaf:

08.00 uur

02.00 uur

05.00 uur

09.00 uur

03.00 uur

06.00 uur

10.00 uur

04.00 uur

07.00 uur

11.00 uur

05.00 uur

08.00 uur

12.00 uur

06.00 uur

09.00 uur

13.00 uur

07.00 uur

10.00 uur

14.00 uur

08.00 uur

11.00 uur

15.00 uur

09.00 uur

12.00 uur

Waar moet u zijn?

Locatie Zwolle. U meldt zich bij de meldzuil bij de hoofdingang, daarna meldt u zich bij de meldzuil op de afdeling Longgeneeskunde V2.2.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de onderzoekskamer van de polikliniek Longgeneeskunde. Voordat het onderzoek begint, legt een verpleegkundige u uit wat er precies gaat gebeuren. U krijgt een infuusnaald ingebracht. Het kan voorkomen dat het onderzoek door een andere longarts dan uw eigen longarts wordt uitgevoerd.

Verdoving

U krijgt een knijpertje (saturatiemeter) aan een vingertop. Het knijpertje meet uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed. De endoscopiemedewerker vraagt u uw eventuele gebitsprothese uit te doen. Daarna worden uw keel en stembanden verdoofd met een spray en een drankje. Deze hebben een bittere smaak en geven u een gevoelloze keel. U krijgt ook een zuurstofslangetje in uw neus.

Inbrengen scoop

U ligt tijdens het onderzoek. U krijgt een bijtring tussen uw kaken ter bescherming van de endoscoop. Als u denkt dat uw gebit schade kan ondervinden van het te hard bijten op de bijtring, bespreekt u dit dan voorafgaande aan het onderzoek met de arts die voor u het onderzoek heeft doorverwezen.  Daarna dient de longarts de lichte sedatie toe via de infuusnaald. Vervolgens brengt de longarts de endoscoop in via uw mond en vraagt u te slikken. Terwijl u slikt, schuift de arts voorzichtig de endoscoop in uw slokdarm en naar uw maag. De endoscoop laat de luchtwegen vrij; u kunt tijdens het onderzoek gewoon ademen. Tijdens het onderzoek worden uw hartslag, bloeddruk en het zuurstofgehalte in uw bloed gecontroleerd.

Het onderzoek zelf

De longarts gaat op zoek naar de lymfeklieren. Als deze klieren goed zichtbaar zijn, prikt hij deze met een dunne holle naald aan en zuigt hij een kleine hoeveelheid weefsel op voor onderzoek. Dit aanprikken (punctie) van de klieren wordt een aantal malen herhaald. Na de punctie kan er wat bloedverlies optreden. Dit bloed wordt direct weggezogen.

Duur van het onderzoek

De voorbereidingen en het onderzoek duren samen ongeveer één uur. Na het onderzoek blijft u nog één uur op de uitslaapkamer.

Na het onderzoek

Wanneer u goed wakker bent en alle controles stabiel zijn, wordt het infuusnaaldje verwijderd. Daarna kunt u naar huis. Houdt u er rekening mee dat u niet zelf naar huis mag rijden. Als u op de verpleegafdeling bent opgenomen wordt u weer naar de afdeling teruggebracht.

De eerste 24 uur na het onderzoek wordt u afgeraden om:

 • alcoholische dranken te gebruiken;
 • belangrijke beslissingen te nemen;
 • actief deel te nemen aan het verkeer;
 • gevaarlijke machines te bedienen;
 • te sporten.

Het kan zijn dat u na het onderzoek een geïrriteerd gevoel in uw keel heeft. Is er bij u weefsel afgenomen? Dan kan u ook wat bloederig slijm ophoesten.

U kunt lichte verhoging krijgen. Dit verdwijnt vanzelf na één of twee dagen. Eventueel kunt u hier paracetamol voor nemen. Door de verdoving mag u twee uur na het onderzoek niet eten en drinken. Als u te vroeg eet of drinkt, kunt u zich verslikken.

Mogelijke complicaties

Een EUS is een veilig onderzoek. Complicaties zijn zeldzaam. Complicaties bij dit onderzoek zijn:

 • luchtweginfectie;
 • longontsteking.

Uitslag

Uw behandelend arts krijgt de uitslag meestal binnen vijf werkdagen na het onderzoek. U krijgt hiervoor een afspraak.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen, Heerde of Meppel

Longgeneeskunde
(038) 424 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

10 maart 2020 / 5486

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.