Contact
  1. 5487-Urgentiebepaling afdeling Spoedeisende hulp

Urgentie en kleur

​Op de afdeling Spoedeisende hulp (SEH) komen dagelijks tussen de zestig en tachtig patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de ambulance binnengebracht, een aantal patiënten is door de huisarts verwezen en de overige patiënten komen op eigen gelegenheid. Hier vertellen wij u over onze werkwijze.

Na binnenkomst

Nadat u zich bij de balie van de SEH heeft gemeld, wordt u zo snel mogelijk naar de behandelruimte gebracht. Daar zal de arts u samen met de verpleegkundige onderzoeken en behandelen. Wanneer er niet direct een arts en/of behandelruimte beschikbaar is, zal de verpleegkundige uw urgentie bepalen. Hiervoor worden zo nodig de volgende lichamelijke controles uitgevoerd: het meten van de temperatuur, bloeddruk, hartslag en ademhaling. Verder wordt er in geval van pijn gevraagd naar uw pijnbeleving door middel van een pijnscore.

Urgentie en kleur

De urgentiebepaling wordt omschreven door middel van een kleur. Elke kleur geeft de mate van spoed aan, of anders gezegd: elke kleur bepaalt de zogenaamde 'urgentiecategorie'. De kleur geeft u informatie over de snelheid van het traject van onderzoek en behandeling dat voor uw hulpvraag van toepassing is. Iedere patiënt volgt het traject dat past bij zijn urgentiecategorie. Het kan daardoor voorkomen dat u langer moet wachten dan een patiënt die zich na u meldt. Of dat u sneller aan de beurt bent dan patiënten die al zitten te wachten.

Rood (levensbedreigend)

Patiënten in deze categorie zijn zeer ernstig ziek of hebben een zeer ernstig letsel opgelopen waarbij behandeling niet kan wachten. Deze patiënten worden (bijna) allemaal met de ambulance binnengebracht en gaan direct door naar de behandelkamer.
Rood betekent dus: Er is directe hulp vereist!

Geel (spoed)

Ons streven is dat de arts u binnen vijftien minuten ziet.

Groen (dringend)

Ons streven is dat de arts u binnen een uur ziet.

We vragen uw begrip

We hopen dat u begrijpt dat sommige patiënten ernstig ziek zijn of een ernstig letsel hebben en directe behandeling nodig hebben. Deze patiënten gaan dus vóór de patiënten die minder erg ziek zijn of een minder ernstig letsel hebben. Ook proberen we kinderen zo snel mogelijk te behandelen, maar dit is helaas niet altijd mogelijk. Ons streven is altijd om patiënten zo snel mogelijk te helpen, maar er kunnen onverhoopt vertragingen optreden waardoor er langere wachttijden ontstaan. We hopen dat u hier begrip voor hebt.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u de triageverpleegkundige (verpleegkundige die de urgentie van behandeling bepaalt) of uw behandelend arts om uitleg vragen. De afdeling Spoedeisende hulp is te bereiken op (038) 424 50 00.

23 november 2018 / 5487 / 177961

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.