Contact
  1. 5487-Urgentiebepaling afdeling Spoedeisende hulp
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Urgentie en kleur

​Op de afdeling Spoedeisende hulp (SEH) komen dagelijks tussen de tachtig en honderdtien patiënten in Zwolle en tussen de twintig en veertig patiënten in Meppel. Een kwart van deze personen wordt met de ambulance binnengebracht, een aantal patiënten is door de huisarts verwezen en de overige patiënten komen op eigen gelegenheid. In deze folder vertellen wij u over onze werkwijze.

Na binnenkomst

Nadat u zich bij de balie van de Spoedeisende hulp heeft gemeld, neemt u plaats in de wachtkamer. Wanneer er niet direct een arts en/of behandelruimte beschikbaar is, bepaalt de verpleegkundige uw urgentie.

Urgentie en kleur

De urgentiebepaling wordt omschreven met een kleur. Elke kleur geeft de mate van spoed aan, of anders gezegd: elke kleur staat voor een zogenaamde 'urgentiecategorie'.

Rood

Er is meteen hulp vereist.
U wordt direct geholpen.

Oranje

Zeer urgent.
Wij proberen u binnen tien minuten te helpen.

Geel

Urgent.
Wij proberen u binnen een uur te helpen.

Groen

Standaard.
Wij proberen u binnen twee uur te helpen.

Blauw

Niet urgent.
Wij proberen u binnen vier uur te helpen.

We vragen uw begrip

Ons streven is altijd om patiënten zo snel mogelijk te helpen, maar er kunnen onverwachte vertragingen optreden waardoor er langere wachttijden ontstaan. We hopen dat u hier begrip voor heeft.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u de triageverpleegkundige (verpleegkundige die de urgentie van uw behandeling bepaalt) of uw behandelend arts om uitleg vragen. De afdeling Spoedeisende hulp is te bereiken op (038) 424 50 00.

Laatst gewijzigd 24 juli 2019 / 5487 / 177961