Contact
 1. 5510-Afkolven bewaren moedermelk

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het niet direct mogelijk is om borstvoeding te geven, omdat de baby nog niet optimaal kan zuigen of omdat de borstvoeding nog niet voldoende op gang gekomen is. Het alternatief is dan het (tijdelijk) afkolven van moedermelk. In deze folder vindt u richtlijnen die bij het afkolven van nut kunnen zijn. Deze richtlijnen zijn opgesteld voor ouders van kinderen die in ons ziekenhuis opgenomen zijn. U leest hier meer over moedermelk en het afkolven en bewaren van moedermelk. Ook kunt u een kolfdagboekje downloaden.

Borstvoeding

Borstvoeding of moedermelk heeft de voorkeur boven kunstvoeding. Borstvoeding verkleint de kans op het ontwikkelen van allergieën. Borstvoeding geeft ook gezondheidsvoordelen voor de moeder. Borstvoeding ondersteunt, versterkt en bevordert de afweer van de baby en beschermt de baby tegen ziekte of zorgt voor een betere afweer, ook op de langere termijn.

In moedermelk zitten veel meer verschillende voedingsstoffen dan in kunstvoeding (onder andere ook groeifactoren en enzymen) in de juiste samenstelling, aangepast aan de leeftijd. Moedermelk bevat de juiste directe antistoffen en levende afweercellen, die alleen een moeder kan geven aan haar baby.

Natuurlijke vaccinatie

Colostrum, de eerste (gele) moedermelk zit vol antistoffen en antioxidanten, dit geeft bescherming in de maag en darmen en wordt gezien als de eerste, zeer belangrijke natuurlijke vaccinatie van de baby.

Voor te vroeg geboren en/of zieke kinderen is deze bescherming extra belangrijk. Door de vroeggeboorte hebben deze kinderen veel minder antistoffen via de placenta meegekregen. Moedermelk wordt beter opgenomen en is zeer licht verteerbaar en wordt door te vroeg geboren baby’s beter verdragen dan kunstvoeding. Als de situatie het toelaat, kunt u na de bevalling zo snel mogelijk starten met afkolven, indien aanleggen niet mogelijk is. Uw partner kan u hierin steunen. Dan kan als eerste voeding al moedermelk gegeven worden en zijn de darmen direct beschermd. Colostrum kan met een kolfapparaat afgekolfd worden. Soms heeft een moeder meer colostrumopbrengst als ze met de hand afkolft en is er minder verlies van druppels waardevolle colostrum. In deze folder leggen wij beide mogelijkheden uit.

Kolven

Moedermelk wordt geproduceerd op basis van vraag en aanbod. Om de borstvoeding op gang te brengen en op peil te houden dient u net zo vaak te kolven als wanneer u uw baby aan de borst zou voeden. Dit houdt in dat u minimaal zeven tot acht keer per dag kolft als de baby nog niet zelf drinkt. Vaker kolven heeft meer effect dan langer kolven om de melkproductie te stimuleren. Wanneer de baby al enkele voedingen aan de borst drinkt, kolft u alleen iedere gemiste voeding. Als uw baby op de kraamafdeling na 12 uur nog niet effectief aan de borst drinkt, start u met nakolven nadat u heeft geprobeerd aan te leggen voor borstvoeding. De verpleegkundige kan u hierin begeleiden.

Als u uw kindje moet bijvoeden, start u ook met nakolven na de borstvoeding. Wordt uw kind op Neonatale intensive care of de afdeling Kindergeneeskunde opgenomen, start dan bij voorkeur binnen het eerste uur of in ieder geval binnen zes uur met kolven. Wanneer u binnen het eerste uur start met afkolven, komt de melkproductie sneller op gang en is de productie beduidend meer.

Wanneer kolven?

Het is niet nodig exacte tijden voor het kolven aan te houden. Kinderen drinken ook niet precies op vaste tijden. U kunt kolven wanneer het voor u het beste uitkomt, mits u minimaal zeven tot acht keer op een dag kolft. Misschien vindt u het echter handiger om voor uzelf een vaste dagindeling te maken en zodoende regelmatig genoeg tijd te reserveren voor het kolven.

's Nachts afkolven

Het is de eerste dagen wenselijk om ook 1x ‘s nachts te kolven, bijvoorbeeld als u moet plassen of als er controles gedaan worden. Streef naar maximaal 4 uur tussen de kolfbeurten ‘s nachts, om het op gang komen van de borstvoeding te bevorderen. Als de borstvoeding op gang is en het kolven gaat goed, kan er ‘s nachts 6 uur tussen de kolfbeurten zitten en soms langer. Bepaal wat voor uzelf haalbaar en acceptabel is in uw situatie, bijvoorbeeld als u ziek bent of een keizersnede heeft gehad. De eerste dagen zijn de nachtvoedingen best wennen en voor veel moeders vermoeiend. Probeer overdag even te rusten, al is het maar kort.

Misschien is uw melkproductie hoger dan de hoeveelheid voeding die uw baby op dit moment nodig heeft. In dit geval kunt u de melk invriezen voor later gebruik. Het is verstandig minimaal zeven tot acht keer op een dag te blijven kolven om de melkproductie op gang te houden.

Het kan voorkomen dat de melkproductie na verloop van tijd wat terugloopt. Dit is normaal. Blijf ook dan zo vaak mogelijk afkolven, minimaal zeven keer op een dag. Eventueel kunt u tijdelijk één tot twee keer extra kolven. De melkproductie zal weer op peil komen. De baby heeft dan zogenaamde ‘regeldagen’, waar u met het kolfapparaat op inspeelt; vaker vragen is meer melk aanmaken.

Als u bepaalde medicijnen gebruikt, kan het zijn dat u de afgekolfde melk niet aan uw baby mag geven. Het is echter wel belangrijk door te gaan met kolven om de melkproductie op gang te krijgen en te houden. De verpleegkundige kan u vertellen bij welke medicijnen dit van toepassing is. Er is maar heel weinig medicatie waarbij u geen borstvoeding mag geven.

Richtlijn gekolfde melkvolumes voor moeders met kinderen, die opgenomen zijn:

Het kan voorkomen dat bij de eerste kolfbeurten niets of alleen druppeltjes komen. Soms komt er meer als u met de hand afkolft, na het stimuleren met het kolfapparaat. Als na de 3e dag nog steeds maar een paar druppels komen, kan de lactatiekundige ingeschakeld worden.

Tien tot 14 dagen na de bevalling, is het melkvolume:

 • ideaal bij: >750 ml/24 uur;
 • gemiddeld: 350-500 ml/24 uur;
 • laag: <350 ml/uur.

Afkolfschema’s

Hier geven we twee afkolfschema’s: kolfschema 1 voor als de melkproductie nog niet op gang gekomen is, en kolfschema 2 voor als de melkproductie goed op gang is. Het is de bedoeling dat u eerst met schema 1 begint en na verloop van tijd op schema 2 overgaat.

Kolfschema 1

Afkolven moet u leren. Wees daarom niet teleurgesteld als u de eerste keren maar weinig of geen melk krijgt. Als de melkproductie op gang wordt gebracht, kan het soms enige minuten duren voordat de melk gaat stromen; dit is normaal. De hoeveelheid afgekolfde melk kan van keer tot keer verschillen. Zo komen er de eerste dagen na de bevalling misschien niet meer dan enkele druppels. Maar dat is niet erg, want dit zogenoemde colostrum (de eerste moedermelk na de geboorte) bevat veel afweerstoffen voor de baby. Ook kleine beetjes hebben in dit opzicht grote waarde en dragen bij aan de gezondheid van uw baby.

In Isala gebruiken we de Medela Symphony-pomp. Hierbij gebruiken we een dubbele afkolfset. Bij het gebruik van een dubbele kolfset, kolft u beide borsten gelijktijdig 15 minuten (Initiate Preemie+ programma) ter stimulatie. Als de toeschietreflex later komt en de melk stroomt nog, kolf dan enkele minuten door op het gewone programma, totdat u wilt stoppen.

Mocht u (thuis) enkelzijdig willen kolven, dan raden wij u het volgende schema aan:

 • kolf 5 minuten uw linkerborst en 5 minuten uw rechterborst;
 • daarna weer 3 minuten uw linkerborst en 3 minuten uw rechterborst;
 • tot slot nogmaals 2 minuten de linkerborst en 2 minuten de rechterborst.

Bij enkelzijdig afkolven, kunt u goed met uw vrije hand borstcompressie toepassen. Hierover leest u meer op www.borstvoeding.com. Deze combinatie geeft meer melkopbrengst.

Indien u langere tijd alle voedingen afkolft, raden wij u aan om een dubbelzijdig elektrisch en krachtig kolfapparaat te gebruiken om daarmee goed de borsten te kunnen legen.

Wij raden aan minstens zeven of acht keer per dag te kolven. Ook als er nog geen melkproductie is, adviseren we u de aangegeven frequentie en duur van het kolven aan te houden. U kunt dan ook proberen om met de hand af te kolven om te kijken of dit meer resultaat geeft. Als u het gevoel heeft dat er wel melk in de borsten zit (volle melkklieren), maar het komt er niet uit, raadpleeg dan een lactatiekundige.

Kolfschema 2

Als u na verloop van tijd routine in het kolven heeft en de melkproductie op peil is, kunt u de aangegeven tijden als richtlijn beschouwen. Nu is het belangrijk om de borsten te kolven tot deze zachter aanvoelen en er bijna geen melk meer uit komt. Dat wil zeggen: u kolft totdat de straaltjes melk weer druppeltjes worden. U kunt dan het beste nog 1 tot 2 minuten doorgaan met kolven om deze druppeltjes calorierijke (vettere) melk op te vangen. Hoe leger de borsten, hoe vetter de melk.

Als langdurig kolven nodig is, raden wij u een dubbele afkolfset aan. Dit geeft een aanzienlijke tijdswinst en mogelijk ook meer melkproductie. Een hele voeding afkolven duurt bij gebruik van een dubbele kolfset ongeveer 10 tot 15 minuten.

Hygiënerichtlijnen

Hygiëne is belangrijk om de groei van bacteriën te voorkomen. Wij raden u aan deze hygiënerichtlijnen aan te houden:

 • Voordat u gaat kolven, wast u de handen goed met water en zeep.
 • Gebruik bij elke kolfbeurt nieuwe, steriele flesjes om de moedermelk in te bewaren. Probeer de binnenkant van de flesjes en de dop niet aan te raken. Het ziekenhuis verstrekt de flesjes.
 • Wij adviseren u de voedingsbeha bij voorkeur dagelijks te wassen. Als u borstkompressen gebruikt, moet u deze iedere keer na het kolven verschonen.
 • Het is niet nodig om de tepels extra te wassen voor het afkolven. Eén keer per dag douchen is voldoende.
 • Gebruik geen zeep of lotion. Op de tepelhof bevinden zich namelijk kliertjes die een vettige stof afscheiden. Die stof heeft een antiseptische (ontsmettende) werking en houdt de tepelhof soepel.
 • Na gebruik moet u de kolftrechters onder de kraan afspoelen. Eerst met koud water (om de eiwitten te verwijderen), dan met heet water (om de vetten te verwijderen) en vervolgens met koud water naspoelen. Droog de kolftrechters af met een papieren doekje, leg ze in een katoenen luier en doe deze vervolgens in de kolfbox of in de koelkast. 
 • Als u thuis bent, dient u de kolftrechters eenmaal in de 24 uur gedurende 10 minuten uit te koken. Als uw kindje thuis is, mogen de kolftrechters ook in de vaatwasser op 60°C (standaard programma) gereinigd worden.

Tijdens ziekenhuisopname van u en/of uw baby, heeft u de beschikking over diverse kolfmaterialen: dagelijks nieuwe kolftrechters, moedermelkflesjes en een schone katoenen luier.

Effectief kolven

Hier staan adviezen en tips om zo goed en effectief mogelijk te kolven:

 • Zorg voor iets te drinken binnen handbereik want veel moeders krijgen dorst tijdens het kolven.
 • Zet alle benodigdheden binnen handbereik. Tijdens ziekenhuisopname van u en/of uw baby op de kraam- of kinderafdeling, krijgt u van de verpleging een mandje met alle kolfbenodigdheden. Daarbij hoort een elektrisch kolfapparaat dat u meestal deelt met andere moeders.
 • Zet de kolf in elkaar; draai de flesjes op de kolftrechters. Plaats de slangen in de kolftrechters.
 • Zorg ervoor dat u comfortabel zit en probeer zo goed mogelijk te ontspannen. Sluit zo nodig de (bed)gordijnen of plaats de privacy-schermen en maak eventueel gebruik van kussens om de armen te steunen.
 • Leg eventueel een katoenen luier onder uw borsten om gelekte melk op te vangen.
 • Het is belangrijk dat u de kolftrechter midden op de borst plaatst, zodat de tepel precies in het midden zit. Zit de tepel namelijk niet goed, dan kunt u tepelkloven en/of pijn krijgen door het verkeerd aanzuigen.
 • Zet het apparaat aan met behulp van de aan/uit-toets en begin te kolven. In het begin toetst u, nadat de aan/uit-toets is ingetoetst, binnen 10 seconden op de druppeltoets. Nu begint het Initiate Preemie+ programma. Dit programma zorgt ervoor dat uw borstvoeding nog sneller op gang komt. U blijft dit programma gebruiken tot u driemaal achter elkaar 20 ml heeft verzameld. Dit programma duurt 15 minuten en houdt vanzelf op. Dit programma zit alleen op de kolfapparaten van het ziekenhuis, niet op de huurkolven.
 • Het is de bedoeling dat u het zuigen wel voelt, maar het mag geen pijn doen. Zoek altijd de ‘Maximale Comfortabele Stand’ op. ‘Maximale Comfortabele Stand’: de zuigkracht opdraaien tot u het niet meer prettig vindt en dan een of twee klikjes terugdraaien. Niet tot de pijngrens, anders belemmert dat de toeschietreflex.
  Stoppen met afkolven? Verbreek dan eerst het vacuüm, door de pomp uit te zetten als deze nog niet uit zichzelf is gestopt (zoals bij het Initiate Preemie+ programma) of door de kolftrechters iets te kantelen zodat er lucht bij komt en het vacuüm verbroken is.
 • Kolf indien mogelijk vlak voor het rusten (slapen). De ontspannende werking van de borstvoedingshormonen bevordert het rusten/in slaap vallen.
 • Als u ernstige stuwing heeft en het kolven lukt niet omdat de melkkanalen dichtgedrukt worden, kunt u RPS toepassen, Reverse Pressure Softening.
 • In de eerste dagen en bij stuwing heeft u soms meer resultaat van het kolven, als u met de hand afkolft. En bij ernstige stuwing warmte toepast met natte hete doeken vlak voor en tijdens het afkolven, maar ook bij het koelen tussendoor.

Ook kan borstcompressie helpen om meer melk te kolven. Dit kunt u aan het einde van het (dubbelzijdig) kolven toepassen, door even enkelzijdig links en rechts apart met borstcompressie te kolven.

Eventueel kunt u een speciale borstkolfBH-houder gebruiken, zodat u uw handen vrij heeft. Dit kunt u ook zelf maken van een oude BH, door kleine gaatjes te knippen waar het uiteinde van de kolftrechter net door kan.

Bevorderen van het toeschieten van de melk

Om de melk te laten ‘toeschieten’ is het belangrijk dat de ‘toeschietreflex’ goed werkt. Als de baby de tepel stimuleert, stroomt de melk door de melkkanaaltjes naar de tepel. Bij het kolven moet de toeschietreflex soms gestimuleerd worden. U kunt de toeschietreflex stimuleren door een van de volgende methoden:

 • Zoek een prettige omgeving.
 • Beperk afleiding.
 • Tips om goed te ontspannen:
  • de borsten warm maken door er natte of droge, warme kompressen op te houden of door een warme douche te nemen;
  • een deken of trui om de schouders slaan, of dicht bij een warmtebron gaan zitten;
  • de borsten zachtjes masseren;
  • de tepels stimuleren door er zachtjes over te wrijven of ze heen en weer te rollen;
  • vijf minuten ontspannen, ademhalingsoefeningen doen of gewoon rustig blijven zitten en denken aan een fijne, rustige omgeving;
  • eventueel uw nek en schouders laten masseren door uw partner.
 • Probeer alleen maar aan uw baby te denken, bekijk wat foto’s. Ook de geur van de kleertjes die uw baby gedragen heeft, kan helpen.
 • Afkolven in de nabijheid van uw baby.
 • Even schudden met de borsten.
 • Een goed schema ter bevordering van de toeschietreflex is:
  • kolf 5 minuten uw linkerborst en 5 minuten uw rechterborst;
  • daarna weer 3 minuten uw linkerborst en 3 minuten uw rechterborst;
  • tot slot nogmaals 2 minuten de linkerborst en 2 minuten de rechterborst.

Borstmassage

Borstmassage kan ook een goede manier zijn om de toeschietreflex te stimuleren. Ga hierbij als volgt te werk:

 • Masseer de melkgangen en -kliertjes door met een vlakke hand van boven af richting tepel te drukken. Maak cirkelvormige bewegingen met de vingers, concentreer de bewegingen gedurende enkele seconden op één plek voordat u naar een andere plek gaat. Ga in een ronde beweging richting tepelhof.

Borst masseren

 • Strijk licht van de bovenkant van de borst richting tepelhof. Probeer erbij te ontspannen, want ook dat werkt bevorderend op de toeschietreflex.
 Toeschietreflex stimuleren
 • Wat ook kan helpen, is gebruik te maken van de zwaartekracht door voorover te leunen en de borsten te ‘schudden’.

Borstvoeding stimuleren

Voorkom onderstaande bewegingen! 

Niet doen bij borstvoeding 
1. Knijp niet in de borst, want dit kan een kneuzing van het borstweefsel veroorzaken.
2. Laat de handen niet over de borst ‘glijden’.
3. Niet aan de tepel trekken, want ook dit kan beschadiging van het weefsel veroorzaken.

Kolven met de hand: de Marmet techniek

Ook met de hand kunt u uw borst(en) leegkolven. Het kolven met de hand simuleert het meest het drinken van de baby, door de positieve druk die de melk uit de borst verwijdert. Dit heeft een positieve invloed op het opwekken van de toeschietreflex. De combinatie kolven met het kolfapparaat en de hand levert de meeste melkproductie op.

De Marmet techniek

 • Zorg ervoor dat u alles bij de hand heeft: een kommetje (met voldoende grote opening), een doekje, een spuitje en eventueel een lepeltje.
 • Neem uw borst in de hand, de duim boven de tepel en uw wijs- en middelvinger onder de tepel op zo’n 2,5 à 4 cm van de tepel (afbeelding 1). Deze afstand hoeft niet precies met de rand van uw tepelhof samen te vallen. De afmeting van het tepelhof verschilt immers van vrouw tot vrouw. Op deze manier vormt uw hand een ‘C’ waarbij uw vingers rusten op de plaats waar de melkkanaaltjes overgaan in de voorraadholten. 
 • Duw uw vingers richting borstkas (afbeelding 2):
  • Voorkom het spreiden van de vingers en het glijden van uw handen over de huid.
  • Bij grote(re) borsten: eerst de borst optillen, daarna pas richting borstkas duwen.
 • Rol uw duim en vingers tegelijkertijd naar voren, waarbij u met uw vingers een soort schaarbeweging maakt alsof u met een schaar knipt (afbeelding 3). Deze rollende beweging zorgt ervoor dat de melkkanalen leeggemaakt worden, zonder dat het tere borstweefsel beschadigd raakt. Let op de plaatsing van duim en nagels op het einde van de ‘rol’, de afstand tussen vingers en tepel is nog altijd dezelfde. Herhaal de beweging ritmisch om de melkkanalen volledig te legen: plaats, druk, rol enz.
 • Draai uw duim en vingers om andere gedeelten van de borst te legen, zowel bij de linker- als de rechterborst, door gebruik te maken van uw linker- en rechterhand.  

Illustratie Marmettechniek 1
Afbeelding 1
Illustratie Marmettechniek 2Afbeelding 2

Illustratie Marmettechniek 3
Afbeelding 3

Na het kolven

Na afloop van het kolven gaat u als volgt te werk:

 • Een druppel melk over de tepel verdelen (niet bij spruw) en de tepels even aan de lucht laten drogen.
 • Een schoon kompres in de bh.
  Giet de melk bij elkaar in één flesje. Het afgesloten flesje met afgekolfde moedermelk voorzien van voor- en achternaam van uw baby en de datum en tijd van het afkolven.
 • Zet de melk zo spoedig mogelijk achterin de koelkast (niet in de deur). Als u zeker weet dat de melk bij de volgende voeding gebruikt wordt, kunt u de melk op kamertemperatuur maximaal 4 uur bewaren. Zie ook de richtlijnen voor het bewaren van moedermelk.

Kolven bij prematuren en zieke pasgeborenen

Start indien mogelijk binnen een uur na de bevalling met kolven.

Het drinken aan de borst kan na de geboorte uitgesteld worden als de baby ziek of prematuur is of als de gezondheid van de moeder het drinken aan de borst onmogelijk maakt. Om de borstvoeding op gang te brengen is het van belang dat u zo snel mogelijk na de bevalling of keizersnede begint met afkolven. Het liefst binnen het eerste uur of in ieder geval binnen zes uur. Uit onderzoek blijkt dat, wanneer binnen het eerste uur begonnen werd met aanleggen of afkolven, de melkproductie dubbel goed op gang kwam en de productie meer was. Zelfs als u uw baby niet onmiddellijk borstvoeding kunt geven, is het belangrijk dat u de melkproductie op gang brengt en houdt tot uw baby wel aan de borst kan drinken.

De richtlijnen voor het afkolven, gelden ook in deze situatie. Het is normaal dat u in het begin kleine beetjes kolft. Ook kost het even tijd om goed met het kolven om te gaan. Iedere druppel die opgevangen kan worden, is echter kostbaar genoeg om voor uw baby te bewaren of liever nog, om direct te geven, zo vers mogelijk.

Uw melkproductie kan beïnvloed worden door de gezondheidstoestand van uw baby. Als u erg bezorgd bent over de gezondheid of overlevingskansen van uw baby, is het soms niet gemakkelijk veel melk af te kolven. Stresssituaties resulteren vaak in een afname van de melkproductie. Dit is een normaal gevolg van de emoties die u doormaakt als uw baby in het ziekenhuis ligt. Maar dit is tijdelijk en als het beter gaat met uw baby, gaat de melkproductie ook weer omhoog. Het is van belang uw borsten te blijven stimuleren tot het aanmaken van moedermelk. Wij raden u daarom aan minimaal zeven of acht keer per dag te kolven.

Als u zelf naar huis gaat of de baby snel wordt thuis verwacht, kan door de spanning de melkproductie wat afnemen. Schrik hier niet van, want dit is normaal. Door een of twee keer extra te kolven helpt u de melkproductie weer toe te nemen.

Omgaan met afgekolfde melk

Vervoer

Tijdens het vervoer tussen thuis en ziekenhuis moet de gekoelde melk worden vervoerd in een kleine koelbox of -tas met koelelementen.

Bewaren

Moedermelk is onder andere door de aanwezigheid van levende witte bloedcellen een goed houdbaar product. Zéker als de melk onder de beste condities bewaard en vervoerd wordt. In het schema ziet u welke melk u hoelang kunt bewaren.

Tabel van Afkolven en bewaren van moedermelk 
Colostrum Verse borstvoeding ​Ontdooide borstvoeding
Kamertemperatuur 12 tot 24 uur 4 uur 1 uur​
Koelkast ziekenhuis 24 uur bij baby
op Neonatale intensive care
24 uur bij baby
op Neonatale intensive care
24 uur​
​Koelkast thuis max. 3 dagen​ ​max. 3 dagen 24 uur​
​Vriezer*** 3 maanden, binnen 24 uur invriezen​ 3 maanden, binnen 24 uur invriezen​ niet opnieuw invriezen​
Diepvries (-18C)​ 6 maanden,
binnen 24 uur
invriezen​
6 maanden,
binnen 24 uur
invriezen​
niet opnieuw invriezen​


Let op:

 • Sluit de flesjes en zet ze meteen in de koelkast.
 • Zet de flesjes niet in de deur van de koelkast in verband met temperatuurschommelingen!
 • Laat vóór het invriezen de melk in de koelkast afkoelen.
 • Afgekoelde moedermelk dat ingevroren moet worden, moet binnen 24 uur na het kolven in de diepvries.
 • Kleine porties moedermelk, die op verschillende tijden van dezelfde dag zijn afgekolfd, kunnen na afkoeling bij elkaar worden gedaan en binnen 24 uur samen worden ingevroren.
 • Bevroren moedermelk ontdooien in de koelkast. Heeft u de voeding sneller nodig, ontdooi de melk dan onder de stromende kraan die u langzaam van koud naar warm draait. Nooit direct onder een hete kraan ontdooien, want hierdoor worden sommige antistoffen onwerkzaam. Ook nooit de melk op kamertemperatuur ontdooien. De kans op bacteriën is hierbij te groot.
 • Ingevroren melk kan na het ontdooien veilig in de koelkast worden bewaard. De melk mag niet opnieuw worden ingevroren. Binnen de aangegeven tijd gebruiken.

Opwarmen

Het is in principe niet nodig om de voeding te verwarmen. U kunt de voeding één uur voordat u die geeft, op kamertemperatuur laten komen. Wilt u de borstvoeding wel verwarmen, dan gelden de volgende adviezen:

 • Colostrum wordt ook wel op kamertemperatuur of onder warm stromend water opgewarmd.
 • Verwarmen tot ongeveer 35°C onder stromend warm water heeft de voorkeur.

Op Neonatale intensive care of de afdeling Kindergeneeskunde:

 • De melk wordt in een goed afgesloten spuitje of potje, maximaal een half uur voor de voeding opgewarmd in de couveuse.
 • Verder wordt een magnetron gebruikt en wordt de melk langzaam verwarmd op 350 Watt en door met intervallen van 10 seconden of korter te verwarmen en tussendoor de warmte te verdelen door het melkpotje te zwenken. Deze methode heeft niet de voorkeur, maar is in verband met organisatorische redenen en hygiëne-richtlijnen.

Thuis:

 • U kunt de melk opwarmen tot 35°C door gebruik van een flessenwarmer. Dit is de makkelijkste manier. Vul de flessenwarmer steeds met vers water om het kweken van de legionellabacterie te voorkomen.
 • U kunt de melk ook in een pannetje met warm water ‘au bain marie’ verwarmen.
 • Wij raden het gebruik van de magnetron af, omdat door de ongelijkmatige verwarming eiwitten verloren kunnen gaan.
Let op
De temperatuur mag nooit boven de 40°C komen, want dan treedt er verlies van antistoffen en voedingsstoffen op. De melk mag wel gegeven worden, er zitten dan alleen minder actieve afweerstoffen in. Restjes reeds opgewarmde moedermelk mag u niet bewaren. Wij raden u aan deze melk weg te gooien.

Borstkolf huren

Een professionele elektrische borstkolf is een duur apparaat. Als u de borstkolf maar tijdelijk nodig heeft, kan huren een goedkopere oplossing zijn. Onze kraamafdeling biedt de mogelijkheid een Medela borstkolf te huren van het Borstvoedingscentrum. Dit is hetzelfde kolfapparaat als wij op de afdeling gebruiken. Bij het kolfapparaat koopt u een kolfset; dit is een dubbele set. Deze kolfset blijft in uw bezit als u het kolfapparaat weer terugbrengt.

U vult dan een machtiging in en krijgt de borstkolf met gebruiksaanwijzing mee naar huis. Als u de borstkolf niet meer nodig heeft, kunt u deze inleveren bij het Borstvoedingscentrum Zwolle, Assendorperstraat 236. Vraag de verpleegkundige naar de voorwaarden en de prijzen.

Als u na uw verblijf in Isala eerst naar het Ronald McDonald Huis gaat, kunt u ook gebruik maken van het kolfapparaat dat daar aanwezig is. U moet dan wel zelf een kolfset aanschaffen. Dat kan via de verpleegkundige van de kraamafdeling, via het Ronald McDonald Huis of bij het Borstvoedingscentrum. Een nadeel is dat u, als u dan naar huis gaat, alsnog zelf een kolfapparaat moet regelen.

Blijft uw kindje op de afdeling Kindergeneeskunde of op de Neonatale intensive care, dan krijgt u via die afdeling lege flesjes mee voor de borstvoeding. Natuurlijk kunt u ook een ander professioneel kolfapparaat huren via een thuiszorgwinkel, een Medela-verhuurpunt of via een lactatiekundige bij u in de buurt. U kunt ook een kolfapparaat kopen. Laat u zich dan wel eerst goed informeren door een lactatiekundige.

Afbeelding borstkolf Symphony

Afbeelding 4: Borstkolf 'Symphony'

Meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van de onderstaande organisaties:

Karin Kodden
Borstvoedingscentrum Zwolle
Assendorperstraat 236
8012 CH Zwolle
(038) 452 70 72
info@bvcz.nl

Borstvoedingsorganisatie La Leche League
Postbus 212
4300 AE Zierikzee
(0111) 41 31 89

Vereniging Borstvoeding Natuurlijk
Postbus 119
3960 BC Wijk bij Duurstede
(0343) 57 66 26

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen
Postbus 1444
1300 BK Almere
0900 522 82 84 of 0900-lactatie

Op internet kunt u informatie over borstvoeding en de bovengenoemde organisaties vinden op www.borstvoeding.nl of www.medela.nl.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Lactatiekundigen
(038) 424 74 10 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur)
lactatiekundige@isala.nl

Verloskunde
(038) 424 14 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kindergeneeskunde
(038) 424 14 35 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Neonatale intensive care
(038) 424 52 71 (24 uur per dag bereikbaar)
nicu.neonatologie@isala.nl

Kolfdagboekje

Een kolfdagboekje kan een handig hulpmiddel voor u zijn tijdens de eerste dagen na de bevalling of keizersnede. Door het bijhouden van het kolfdagboekje krijgt u inzicht in de frequentie en de voortgang van het kolven. Bij vragen of onduidelijkheden over het invullen van het kolfdagboekje of het kolfapparaat kunt u terecht bij de verpleegkundige van de afdeling.

Op de Symhony-kolf zit een gebruiksaanwijzing. Lees deze goed door voordat u gaat kolven. Goed gebruik van de kolf levert vaak meer moedermelk op. In het kolfdagboekje kunt u uw kolfopbrengsten noteren. Vul in:

 • hoeveelste dag het is; Dag 1, Dag 2 enzovoort
 • de datum
 • opbrengst van iedere kolfsessie.

Zo ziet u snel of er iets in uw kolfopbrengst verandert. Ook kunt u in het kolfdagboekje bijzonderheden noteren, zoals pijn of harde plekken om eventueel te bespreken met uw verpleegkundige of lactatiekundige.

7 maart 2019 / 5510

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.