Contact
 1. 5515-Opname in Isala Zwolle
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Handige informatie over uw opname

Wij vertellen u graag wat meer over de gang van zaken binnen Isala. Handige informatie die u helpt uw weg te vinden binnen het ziekenhuis en u voor te bereiden op een opname in Isala Zwolle. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, dan staan wij – als medewerkers – natuurlijk ook voor u klaar.

Wij wensen u een prettig verblijf en een spoedig herstel toe.

Namens alle medewerkers van Isala

Voor uw opname

Binnenkort wordt u opgenomen in ons ziekenhuis. Hier vindt u informatie over de voorbereiding in het ziekenhuis en adviezen om u thuis op uw opname voor te bereiden. 

Tip
Neem deze informatie mee tijdens uw opname, dan heeft u de juiste informatie steeds bij de hand. Op www.isala.nl vindt u bovendien al onze patiëntenfolders.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Het preoperatief onderzoek

Tijdens het preoperatief onderzoek heeft u een gesprek met:

 • een apothekersassistente (als u medicatie gebruikt);
 • een verpleegkundige;
 • en een anesthesioloog.

Uw bezoek op de polikliniek Preoperatief onderzoek duurt ongeveer een uur.

Het gesprek met de apothekersassistente

De apothekersassistente neemt het overzicht van de thuismedicatie met u door om de daadwerkelijk gebruikte medicatie vast te stellen. Denk hierbij ook aan medicijnen die u bij de drogist haalt. De gegevens worden in verband met medicatieveiligheid, vastgelegd in het computersysteem van Isala. Hierdoor beschikt de anesthesioloog altijd over een actueel medicatieoverzicht tijdens het spreekuur. Denkt u eraan om een actueel medicatieoverzicht op te vragen bij uw eigen apotheek en deze mee te nemen bij uw afspraak.

Het gesprek met de verpleegkundige

De verpleegkundige bespreekt met u welke afspraken zijn gemaakt over de voorbereiding op de operatie en over de nazorg. Tijdens het gesprek neemt de verpleegkundige een aantal vragen met u door die van belang zijn voor de verpleegafdeling. Ook inventariseert de verpleegkundige uw thuissituatie en de te verwachten nazorg. Daarnaast informeert de verpleegkundige u over eventuele hulpmiddelen en bij welke instantie u die kunt regelen.

Het gesprek met de anesthesioloog

De anesthesioloog is de medisch specialist die verantwoordelijk is voor de anesthesie (verdoving), pijnbestrijding en de overige zorg rondom uw operatie. Tijdens dit gesprek, zal hij een zo goed mogelijk beeld willen krijgen van uw gezondheidstoestand. Daarnaast bespreekt hij met u de verschillende mogelijkheden van anesthesie om samen met u te bepalen welke vorm van verdoving voor u het meest geschikt is. Tijdens uw bezoek op de polikliniek Preoperatief onderzoek wordt ook het nuchterbeleid van Isala met u besproken.

Let op
Voor een operatie moet u nuchter zijn. Dit houdt in:
 • Tot 6 uur vóór de opnametijd, mag u alleen een licht ontbijt.
  • Bijvoorbeeld: 2 beschuiten met jam, zonder boter óf twee crackers met jam, zonder boter óf 1 snee brood met jam, zonder boter óf flesvoeding óf sondevoeding. Het is van groot belang dat uw maag tijdens de operatie leeg is, anders bestaat de kans dat er maaginhoud in uw longen terechtkomt. Dit kan een ernstige longontsteking veroorzaken.
 • Tot 4 uur vóór de opnametijd mag uw baby nog borstvoeding krijgen.
 • Tot 2 uur vóór de opnametijd mag u alleen heldere dranken gebruiken, zoals: thee, water of heldere appelsap/limonade (geen melkproducten of bouillon). Tenzij de anesthesioloog dit anders met u heeft afgesproken.
Voorbeeld
U wordt om 15.00 uur verwacht in het ziekenhuis. Dit wordt ook wel de opnametijd genoemd. U mag dan vanaf 9.00 uur niets meer eten. Vanaf 13.00 uur mag u niets meer drinken.
 

Heeft u risico gelopen op besmetting met een resistente bacterie?

 • Heeft u de afgelopen zes maanden een behandeling ondergaan in een ander ziekenhuis in binnen- of buitenland?
 • Verblijft u in een zorginstelling waar momenteel MRSA-problematiek heerst?
 • Heeft u in uw dagelijks werk direct contact met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of bent u woonachtig op een bedrijf met deze dieren?

Meld dit dan voorafgaand aan het preoperatief onderzoek of bij het secretariaat van de polikliniek. Het kan zijn dat u – zonder dat u het zelf merkt – drager bent van een bijzonder resistente bacterie. Een bijzonder resistente bacterie heeft de eigenschap om ongevoelig te zijn voor bepaalde antibiotica. Deze bacterie kan schadelijk zijn voor patiënten die door hun ziekte een verminderde weerstand hebben. Uw onderzoek of behandeling kan gewoon doorgaan. Maar bij uw verpleging volgen we een aantal speciale richtlijnen om te voorkomen dat ook andere patiënten besmet raken.

Opnamedatum

Zodra uw opnamedatum bekend is, krijgt u telefonisch of schriftelijk bericht van de polikliniek of het secretariaat van uw behandelend specialist. U heeft dan de gelegenheid thuis het nodige te regelen.
Het is ook mogelijk dat u al een opnamedatum gekregen heeft via de secretaresse van uw behandelend arts.
We doen ons uiterste best om u op de afgesproken datum te behandelen. Er kunnen zich echter onvoorziene omstandigheden voordoen, waardoor dit niet mogelijk is. Hoe vervelend ook; voor eventuele financiële schade die u hierdoor lijdt, is ons ziekenhuis niet aansprakelijk.

Voorbereidingen thuis

Wachttijd

Gebruik de tijd voor uw opname om zoveel mogelijk in conditie te blijven. Vooral als u een operatie moet ondergaan, is een zo goed mogelijke conditie belangrijk voor een voorspoedig herstel. Probeer te stoppen met roken, blijf – zover dit mogelijk is – in beweging en eet zo gezond mogelijk.

Wat regelt u vooraf?

Contactpersoon

Het is verstandig om binnen uw familie- of kennissenkring een contactpersoon aan te wijzen. Het ziekenhuis weet dan aan wie zij inlichtingen mag verstrekken over uw situatie en met wie eventueel contact kan worden opgenomen. In het belang van uw privacy, mogen wij alleen informatie over uw situatie geven aan uw eerste contactpersoon, tenzij u aangeeft dat uw tweede contactpersoon ook informatie mag ontvangen, dan kan dit in het verpleegkundig dossier worden genoteerd. De contactpersoon kan ook het bezoek coördineren. De naam en het telefoonnummer van deze contactpersoon kunt u op de eerste dag van uw opname doorgeven aan de verpleegkundige.

Medicatieoverzicht

Het is belangrijk dat uw behandelend arts op de hoogte is van uw medicijngebruik, zodat hij aan de hand hiervan kan bepalen welke medicijnen u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt gebruiken. Wilt u daarom voor uw opname in het ziekenhuis een actuele medicijnlijst opvragen bij uw eigen apotheek? Voeg hieraan eventuele zelfzorg­medicijnen die u gebruikt - zoals paracetamol of ibuprofen - toe.

Vervoer naar huis

Als u weet hoelang uw opname in het ziekenhuis duurt, kunt u alvast vervoer vanuit het ziekenhuis naar huis regelen. En zo nodig kunt u opvang en hulp voor na uw thuiskomst organiseren. Dat laatste kan ook vanuit het ziekenhuis geregeld worden door een transferverpleegkundige. Meer informatie over het Transferbureau vindt u bij 'Na uw opname'.

Wat neemt u mee?

 • Afsprakenkaart, als u die heeft ontvangen. 
 • Zorgpas of polisblad van uw zorgverzekering. 
 • Geldig identiteitsbewijs; een paspoort, rijbewijspasje of ID-kaart. Op verzoek moet u zich in ons ziekenhuis kunnen legitimeren. Bovendien zijn wij wettelijk verplicht uw burgerservicenummer (BSN) te registreren en/of te controleren.
 • Makkelijk zittende kleding, zowel voor overdag als 's nachts, een ochtendjas, gewone kleding en stevige schoenen. Het is niet nodig om de hele dag in pyjama of ochtendjas te lopen.
 • Gebruikt u thuis hulpmiddelen zoals een rollator of kruk? Neem deze dan mee naar het ziekenhuis. Het is vaak meer vertrouwd om uw eigen loopstok of rollator te gebruiken. 
 • Toiletartikelen zoals shampoo, een (elektrische) tandenborstel en tandpasta. Eventueel: scheerapparaat, trimmer, maandverband en brillenkoker. 
 • Medicijnen. Als u thuis geneesmiddelen gebruikt, neem deze dan mee in de oorspronkelijke verpakking en geef ze aan de verpleegkundige; later krijgt u ze weer terug. U kunt ook een lijstje meebrengen waarop uw huisarts of apotheker uw geneesmiddelen heeft vermeld.
 • Ontspanning. Het kan plezierig zijn te lezen, te puzzelen, muziek te luisteren of iets dergelijks. Denk ook aan handwerkmateriaal, schrijfgerei, papier en uw mobiele telefoon. Verder is het mogelijk om draadloos te internetten. Denk dus ook aan eventuele opladers van uw telefoon en dergelijke.

Wat neemt u niet mee?

 • Handdoeken zijn beschikbaar.
 • Waardevolle bezittingen zoals horloge, trouwring en andere sieraden kunt u beter thuislaten. Voor verlies of diefstal van uw eigendommen kan ons ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld. Mocht u toch iets kwijtraken, dan kunt u dit melden bij de leidinggevende van uw afdeling.
 • Heeft u wel waardevolle bezittingen bij u, dan kunt u deze opbergen in een kluisje, in de garderobekast op de verpleegkamer. Iedere patiënt heeft de beschikking over een eigen kluisje.
 • Met het oog op brandveiligheid is het niet toegestaan de volgende apparaten mee te nemen: elektrische deken, haardroger, föhn, krul/stijltang, voetenzak en radio.

Niet fit, verkouden of griep?

Bent u verkouden of heeft u griep? Of vermoedt u dat u besmet bent met een andere infectieziekte zoals diarree, bof of TBC? Meld u dit dan alstublieft aan ons vóór uw opname. U kunt dit telefonisch doorgeven aan degene van wie u de oproep voor uw opname heeft ontvangen. Vaak kan uw onderzoek of behandeling gewoon doorgaan, maar bij uw verpleging worden speciale richtlijnen gevolgd om te voorkomen dat andere patiënten besmet raken.

Wanneer u zich op de ochtend van de opname niet fit voelt of koorts heeft, neemt u dan voor de zekerheid contact op met de afdeling waar u wordt opgenomen.

Uw verblijf

Wij informeren u graag over de gang van zaken in het ziekenhuis en over de mensen die u tegenkomt tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Centrale balie

Op de dag van uw opname meldt u zich bij de Centrale balie. Mocht u dat nog niet hebben gedaan, dan kunt u zich daar laten registreren. De medewerker van de Centrale balie controleert de gegevens van uw afsprakenkaart. Bij Isala werken gastvrouwen en -heren. Als zij op dat moment beschikbaar zijn, brengen zij u naar de juiste afdeling. Is dit niet het geval dan legt de medewerker van de balie u duidelijk uit op welke verpleegafdeling u komt te liggen en waar u deze kunt vinden.
Als u in verband met uw opname nog bepaalde onderzoeken moet ondergaan, worden deze eerst uitgevoerd.

Op de verpleegafdeling

Bent u aangekomen op de verpleegafdeling, dan heeft u een gesprek met een verpleegkundige over de gang van zaken tijdens uw opname en uw eventuele operatie. Aan de verpleegkundige kunt u de naam en het telefoonnummer van uw contactpersoon doorgeven. Als u een dieet heeft of overgevoelig bent voor bepaalde voedingsstoffen, is het belangrijk dat u dit doorgeeft aan de verpleegkundige. Wilt u het ook doorgeven als er zich wijzigingen hebben voorgedaan in uw gezondheidssituatie of medicijngebruik sinds het preoperatief onderzoek?
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis heeft u het meest contact met de verpleegkundigen. U kunt bij hen terecht met alle vragen over de verzorging en de gang van zaken op de afdeling.
U komt op een één-, twee- of vierpersoonsverpleegkamer te liggen. Op de kamers worden zowel mannen als vrouwen verpleegd. Isala wil de beschikbare bedden in het ziekenhuis namelijk zo goed mogelijk gebruiken. Heeft u hiertegen bezwaar, dan kunt u dit aangeven bij de opnameplanner of op de verpleegafdeling van het specialisme. Wij proberen dan zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen.

Om vergissingen met andere patiënten te voorkomen, krijgt u een polsbandje om met daarop uw naam, geboortedatum en patiëntnummer. U bent verplicht dit bandje tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis te dragen.

Medicijngebruik

Overhandig aan de verpleegkundige eventueel de door u meegebrachte medicijnen van thuis en het actueel medicatieoverzicht van uw apotheek. Pas als de arts weet welke medicijnen u op dit moment gebruikt, kan hij u goed behandelen. Mocht u de medicatie anders gebruiken dan aangegeven staat op het overzicht, vertel dit er dan bij. Bent u voor bepaalde stoffen of medicijnen overgevoelig (allergisch), geef dit dan door aan de arts, verpleegkundige of apothekers­­assistent.
Gebruik tijdens het verblijf in het ziekenhuis nooit meegebrachte geneesmiddelen zonder overleg met uw arts; deze kunnen uw behandeling beïnvloeden.
Het kan voorkomen dat de medicijnen die u in het ziekenhuis krijgt, er anders uitzien dan u gewend bent. Dit komt doordat onze eigen ziekenhuisapotheek dan een ander merk verstrekt. Gebruikt u een geneesmiddel dat niet in het assortiment van de ziekenhuisapotheek voorkomt, dan vervangt de ziekenhuisapotheker het door een gelijkwaardig middel. De werking van deze medicijnen is vergelijkbaar.
Als u vragen heeft over uw medicijnen, kunt u via de verpleging een gesprek aanvragen met de ziekenhuisapotheker.
Een actueel medicatieoverzicht kunt u opvragen bij uw eigen apotheek.

Medische zorg

Isala is een groot opleidingsziekenhuis. In ons ziekenhuis komt u dus artsen-in-opleiding, verpleegkundigen-in-opleiding en andere zorgverleners die in opleiding zijn, tegen. Zij zijn betrokken bij uw behandeling, maar de medisch specialist is als behandelend arts eindverantwoordelijk voor uw behandeling.
Als u vóór uw opname al op de polikliniek bent geweest, heeft u de medisch specialist waarschijnlijk al ontmoet. Hij wordt bijgestaan door arts-assistenten; dit zijn afgestudeerde artsen die tot medisch specialist worden opgeleid.
Ook werken er co-assistenten in ons ziekenhuis, dit zijn artsen in opleiding die onder leiding en toezicht van de medisch specialisten en arts-assistenten werken.

De artsen informeren u over uw medische behandeling. Zij vertellen u tijdens de artsenvisite over de onderzoeken die verricht worden, de voorgestelde behandeling, het medicijngebruik, de operatie, de uitslag van de operatie en leefregels voor thuis. Is de uitleg van de arts niet duidelijk of worden er vaktermen gebruikt die u niet kent, vraag dan om uitleg. Informeer ook gerust naar de gevolgen van een behandeling, zoals pijn, ongemak en eventuele andere consequenties. U heeft recht op deze informatie.
Als u het met een bepaalde wijze van behandelen niet eens bent, bespreek dit dan met uw behandelend arts. Misschien kan uw behandeling worden veranderd, gestaakt of – na meer uitleg of een aanpassing – met uw instemming worden vervolgd.

Tijdens uw opname vinden er wellicht een aantal onderzoeken plaats. Deze onderzoeken kunnen gedurende de hele dag plaatsvinden, ook tijdens het bezoekuur. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Gebruik van lichaamsmateriaal

Het kan zijn dat tijdens uw behandeling uw lichaamsmateriaal zoals bloed, urine of spierweefsel wordt onderzocht. Een deel van dit lichaamsmateriaal wordt bewaard om later te kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we onderzoeks- en behandelmethoden verbeteren. Het materiaal wordt anoniem bewaard. Als u niet wilt dat we uw lichaamsmateriaal gebruiken voor onderzoek, vertel dit dan aan uw behandelend arts of aan de polikliniek/het secretariaat van uw behandelend specialist. Uw naam wordt dan opgenomen in het (elektronisch) dossier dat altijd wordt geraadpleegd voordat een onderzoek plaatsvindt. Als uw lichaamsmateriaal wél voor wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt, dan is het mogelijk dat er in uw materiaal iets wordt gevonden waar u ziek van kunt worden. Uw behandelend arts koppelt de anoniem gemaakte gegevens weer aan de patiëntgegevens en neemt dan contact met u op. Als u liever deze nieuwe informatie niet krijgt, dan kunt u dit melden. Als lichaamsmateriaal niet anoniem wordt bewaard voor onderzoek, is vooraf altijd uw toestemming nodig. Uw arts zal dit met u bespreken.

Geestelijke verzorging

Binnen Isala zijn meerdere geestelijk verzorgers aanwezig. Zij verzorgen ondersteunende of begeleidende gesprekken over ziektebeleving, zingeving en levensbeschouwing. De geestelijk verzorgers geven onderwijs, gaan voor in vieringen en verzorgen groepsgesprekken en individuele gesprekken. Als patiënt of als familie van een patiënt kunt u een beroep doen op een van de geestelijk verzorgers. De wekelijkse oecumenische viering is op zondag van 10.00 tot 10.45 uur en is ook te volgen via de patiëntentelevisie (kanaal 40). Als u naar de viering wilt, vraag dan naar de mogelijkheden bij uw verpleegkundige. U kunt ook terecht in onze stilteruimte. Dit is een plek in het ziekenhuis waar u zich even kunt terugtrekken om tot rust en bezinning te komen. De ruimte is dag en nacht geopend en voor iedereen toegankelijk. De stilteruimte bevindt zich in het hoofdgebouw V3.2. Voor meer informatie over de geestelijke verzorging, verwijzen wij u graag naar onze site.

Andere ziekenhuismedewerkers

Op de verpleegafdeling komt u ook service-assistenten, een afdelings­secretaresse en facilitair-assistenten tegen. Een groot deel van de ziekenhuismedewerkers werkt achter de schermen; met hen zult u niet rechtstreeks te maken krijgen.
Afhankelijk van uw situatie en uw behandeling zijn andere medewerkers wel direct bij de zorg voor u betrokken. Zo kunt u in contact komen met een diëtist, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut of maatschappelijk werker. Bij veel onderzoeken - bijvoorbeeld bij het bloedprikken - ontmoet u medisch analisten en laboranten.
Ook zijn op veel plekken in het ziekenhuis vrijwilligers aanwezig. Ze begeleiden u als gastvrouw of -heer naar de verpleegafdeling en helpen bij de patiëntenbibliotheek of de kinderspeelkamer. Op diverse verpleegafdelingen verzorgen ze de bloemen, bieden een luisterend oor, delen de post uit en helpen bij het vervoer naar de kerkdienst.

Dagindeling

Niet op elke afdeling verloopt een dag precies hetzelfde, maar globaal ziet de dagindeling binnen Isala er zo uit:

 Tabel van Dagindeling bij Isala
Tijd Activiteit
06.30 - 07.30 wekken
07.30 - 08.00 ontbijt
09.30​ koffie/thee​
12.00 - 13.00​ broodmaaltijd​
13.00 - 13.45​ rusten​
13.45 - 14.30​ koffie/thee​
17.00 - 18.00 ​ warme maaltijd​
18.30​ koffie/thee​
19.00 - 20.00​ koffie/thee​
22.00​ begin nachtrust​

 

Eten en drinken

Op iedere verpleegafdeling werkt een service-assistent. Van deze service-assistent krijgt u dagelijks een menukaart waarop u de mogelijkheden voor de warme maaltijd voor die dag kunt zien. In de afdelingskeuken liggen koelverse maaltijden op voorraad. De maaltijd van uw keuze wordt vervolgens bereid en uitgeserveerd. Dit is mogelijk tussen 12.00 - 13.00 uur of tussen 17.00 - 19.00 uur. Er is een ruime keuze uit algemene maaltijden. Ook patiënten die een dieet volgen, hebben een ruime menukeuze. De service-assistent kan u adviseren welke maaltijden voor u geschikt zijn. Ook komt de service-assistent regelmatig langs om te vragen of u iets wilt eten of drinken.

De broodmaaltijden worden direct aan uw bed samengesteld en uitgeserveerd. U kunt dan ter plekke uitzoeken wat u wilt eten.

Voor een zo spoedig mogelijk herstel is het belangrijk om goed te eten en drinken. Afvallen tijdens ziekte komt veel voor, maar is niet gewenst. Daarom krijgt u zo nodig extra voeding aangeboden door de service-assistent. Dit gebeurt in overleg met de diëtist.

Verlaten van de afdeling

Als het voor u niet noodzakelijk is om in bed te blijven, dan mag u soms – in overleg met de verpleegkundige – tijdelijk de afdeling verlaten. Wilt u het wel altijd even melden wanneer u de afdeling verlaat, anders loopt u bijvoorbeeld een artsenvisite mis.
U kunt een kopje koffie of thee drinken in het restaurant. Ook kunt u daar frisdrank, fruit en snoep kopen. Buiten de openingstijden kunt u terecht bij de koffie- en snack­automaten.

Na uw opname

U mag het ziekenhuis verlaten. Meestal een fijn moment. Om uw thuiskomst voor te bereiden, vindt u in dit hoofdstuk informatie over uw ontslag en de periode erna. 

Ontslag

Meestal is bij een langere ziekenhuisopname moeilijk te voorspellen wanneer u weer naar huis mag. U kunt uw behandelend arts vragen hoelang hij verwacht dat u in het ziekenhuis zal verblijven en welke factoren daarbij een rol spelen. Over het algemeen hoort u één of twee dagen voor uw ontslag dat u naar huis mag.

Weer thuis

Uw behandelend arts bespreekt met u wanneer uw medische behandeling is afgerond en u het ziekenhuis kunt verlaten. Misschien schrijft uw arts u medicijnen voor of geeft hij u speciale leefregels mee. Of adviseert de diëtist om een dieet te volgen of wordt u doorverwezen naar een fysiotherapeut.

Met wie kunt u contact opnemen?

Bij (acute) klachten in de eerste tien dagen na ontslag, kunt u overdag bellen met de polikliniek. Na 17.00 uur kunt u contact opnemen via het centrale telefoonnummer (038) 424 50 00. Vanaf tien dagen na ontslag neemt u bij klachten contact op met uw huisarts.

Het kan ook zijn dat u na uw opname thuis verpleging of verzorging nodig heeft. De afdelingsverpleegkundige bespreekt dit met u en schakelt zo nodig een transferverpleegkundige in: een verpleegkundige die gespecialiseerd is in het regelen van nazorg.

Heeft u thuis hulp nodig?

De transferverpleegkundige kan voor u een thuiszorgorganisatie inschakelen. Zij kunnen ondersteuning bieden bij uw persoonlijke verzorging of verpleging. De transferverpleegkundige kan dit voor u aanvragen.

Heeft u (tijdelijk) verzorging nodig in een andere zorginstelling?

Soms is naar huis gaan niet mogelijk. Na uw opname in het ziekenhuis kunt u dan (tijdelijk) in een andere zorginstelling zoals een verpleeghuis, verzorgingshuis of revalidatiecentrum worden opgenomen. U kunt uw voorkeur voor een zorginstelling opgeven aan de transferverpleegkundige. Vervolgens vraagt zij daar een plaats voor u aan.
Is er op uw ontslagdatum (nog) geen plaats in het huis van uw voorkeur, dan zoekt de transferverpleegkundige voor u een tijdelijke plaats in een andere zorginstelling. Het is helaas niet mogelijk om in het ziekenhuis te wachten tot er plaats is in de instelling van uw voorkeur. Wel kunt u de wachttijd soms thuis of bij familie overbruggen, eventueel met ondersteunende thuiszorg; de transferverpleegkundige helpt u graag om die nazorg te regelen.
Soms is er bij ontslag sprake van woon- of sociale problematiek die vóór de ziekenhuisopname ook al bestond. Dit is niet direct door het ziekenhuis op te lossen. Hiervoor kunt u het beste terecht bij uw huisarts.
Heeft u nog vragen over de periode na uw ontslag? Neemt u dan gerust contact op met de transferverpleegkundige van het Transferbureau van Isala via telefoonnummer (038) 424 56 00.

Vervoer naar huis

U kunt na een ziekenhuisopname beter niet zelf naar huis rijden. Uw opname kan invloed hebben op uw oplettendheid en rijvaardigheid. Naast het feit dat dit voor uzelf en uw medeweggebruikers gevaarlijke situaties kan opleveren, loopt u bij een ongeval ook het risico aansprakelijk te worden gesteld.
Vraag zelf familie of kennissen om u naar huis te brengen. U kunt natuurlijk ook (op eigen kosten) met een taxi naar huis. De receptie kan voor u een taxi bellen. Vervoer met de ambulance gebeurt alleen als dat medisch noodzakelijk is; dit regelt de verpleegkundige.

Huisarts

Uw behandelend arts informeert uw huisarts over uw ziekenhuis­opname. Meestal krijgt u een brief voor hem mee met de gegevens over uw behandeling, eventuele medicijnen en nazorg. Het is in uw belang deze gegevens dezelfde dag bij uw huisarts te bezorgen, zodat hij op de hoogte is van uw thuiskomst en u verder kan begeleiden.

Huisregels

Wat zijn de bezoektijden, mag u overal uw mobiele telefoon gebruiken en hoe regelt u een TV bij uw bed? Hier vindt u handige informatie voor uzelf én uw bezoek.

Respect voor elkaar

Net als ieder ander, verwachten wij ook als ziekenhuis, dat u respectvol omgaat met zowel patiënten, bezoekers als medewerkers. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor uw en onze eigendommen. Agressie en geweld zijn niet toelaatbaar.

Fotograferen, filmen en geluidsopnames

Medewerkers van Isala en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd, gefotografeerd of opgenomen worden. Om iemand te mogen filmen, fotograferen of opnemen moet van tevoren toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto, film of geluidsopname komt, ook zijn schriftelijke toestemming te geven.

Bezoektijden en bezoek

Kijk voor informatie over bezoektijden en aantal bezoekers op www.isala.nl/bezoektijden.

Bezoek is leuk, maar ook vermoeiend. Niet alleen voor uzelf maar ook voor uw medepatiënten. Vooral als u ernstig ziek bent of een ingrijpend onderzoek of ingreep achter de rug heeft.

Als u niet in bed hoeft te liggen, kunt u met uw bezoek naar het restaurant of de koffiehoek - indien aanwezig - gaan. Meld dit wel even aan de verpleegkundige van uw afdeling.
Door het beperkte aantal vrije ruimtes in het ziekenhuis is er helaas niet veel gelegenheid om met uw bezoek alleen te zijn. In bijzondere omstandigheden kan, in overleg met de verpleegkundige, naar een oplossing gezocht worden.

Als uw partner en/of familie niet binnen de gewone bezoekuren kunnen komen, dan kunnen zij hierover afspraken maken met uw verpleegkundige. Ook als zij graag betrokken willen worden bij uw verzorging, kan dit in veel gevallen in overleg met de verpleging.

Als u voor langere tijd op de afdeling wordt opgenomen, dan wijzen wij u graag op de mogelijkheid dat uw bezoek een weekkaart voor het parkeren kan kopen bij de Centrale balie. De kosten hiervan bedragen €12,50 (alleen pinbetaling mogelijk). Parkeren op zondag is gratis.

Post

Aan u gerichte post is op de volgende manier goed geadresseerd:

Tabel van Post ontvangen bij opname 
Isala
Hoofdgebouw (V)
t.a.v. de heer/mevrouw ...​
Afdeling ...​
Postbus 10400​
8000 GK  Zwolle​


De post wordt één keer per dag op alle afdelingen rondgebracht, behalve op zaterdag en zondag. Uitgaande post kunt u meegeven of zelf posten in de brievenbus van PostNL. Mocht er nog post voor u komen als u al naar huis bent, dan sturen wij die door naar uw huisadres.

Het meebrengen van eten en drinken

Binnen Isala geldt de wettelijke Hygiënecode. In deze Hygiënecode staan instructies hoe er tijdens het bereiden en verstrekken van voedsel gewerkt moet worden. De instructies zijn opgesteld om te voorkomen dat patiënten ziek worden van het eten. De regels gelden ook voor eten dat door bezoekers wordt meegebracht. Lees hierover meer in de folder 'Adviezen aan patiënten en bezoekers over voedselveiligheid', die verkrijgbaar is via de verpleging. De brochure staat ook op onze site.

Roken

Isala is een rookvrij ziekenhuis. Ook op de buitenterreinen en in de binnentuinen mag niet worden gerookt. Dit geldt ook voor e-sigaretten (elektronisch).

Bloemen

Van een mooie bos bloemen fleurt iedereen op. Bloemen zijn dan ook op alle verpleegafdelingen welkom. Alleen op afdeling V2.3 hematologie, Intensive care en de Neonatale intensive care zijn bloemen en potplanten niet toegestaan. De schimmels in het water en in de potgrond vormen een potentiële bron van ziekenhuisinfecties voor de patiënten van deze afdelingen.

Bellen

Mobiele telefoon

In ons ziekenhuis is het bellen met een mobiele telefoon toegestaan.

Vanuit uw bed

Heeft u geen mobiele telefoon en wilt u toch bellen of gebeld worden? Vraag uw verpleegkundige naar de mogelijkheden.

TV en radio

Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis, kunt u op bed gratis gebruik maken van televisie en radio. De afstandsbediening vindt u in het rekje bij uw bed. U ontvangt tevens een hoofdtelefoon. U kunt bij uw verpleegkundige terecht voor meer informatie.

Internet

Tijdens uw verblijf kunt u gebruikmaken van draadloos internet. Na het activeren van het draadloos internet op uw laptop, kunt u via de browser verbinding maken met het Isala-internet. Vervolgens leest u op het scherm de spelregels.

Social media

​Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van Isala vindt. Graag zelfs! U mag echter niet zomaar foto’s, filmpjes of geluidsopnames die u in Isala hebt gemaakt op social media zetten. Bij het gebruik van social media gelden de volgende regels:

 • Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen, filmen of waarvan u geluidsopnames wilt maken. Vertel er ook bij wat u met de foto, film of een geluidsopname wilt doen.
 • Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto, film of geluidsopname verzoekt om deze te verwijderen.
 • Wees bewust van het karakter van social media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen.
 • Doe niets op social media wat u, andere patiënten of medewerkers van Isala kan schaden.

De beste zorg

Isala biedt goede en veilige zorg, waarbij u als patiënt altijd op nummer één staat. Wij willen dat de zorg die wij u bieden, tot de beste ter wereld behoort. Daarom heeft Isala zich ingezet om de zogeheten JCI-accreditatie te behalen. JCI staat voor Joint Commission International en is een internationaal kwaliteitskeurmerk. Met het behalen van dit keurmerk heeft Isala aantoonbaar gemaakt voor al haar locaties te voldoen aan internationale standaarden voor kwaliteit en patiëntveiligheid.

JCI

JCI is anders dan andere kwaliteitskeurmerken. Het draait om de zorg voor u in de dagelijkse praktijk. Het meet dus niet of alle protocollen en zorgplannen netjes op papier staan, maar wat ervan terechtkomt op bijvoorbeeld de verpleegafdeling, in de operatiekamer en aan de balie op de polikliniek. Daarnaast kijken we ook naar ziekenhuisbrede zaken, zoals het veilig toepassen van medische hulpmiddelen en voedselveiligheid.

De kwaliteitseisen kunnen ook impact hebben op u. Zo vragen wij op meerdere momenten tijdens het zorgproces naar uw naam en geboortedatum. Zodat wij zeker weten dat wij de goede persoon voor ons hebben.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw behandelaar.

Samen voor veilige zorg

Natuurlijk zijn de zorgverleners van Isala verantwoordelijk voor veilige zorg tijdens uw behandeling en verblijf in ons ziekenhuis. Zij moeten er voor zorgen dat u bijvoorbeeld de juiste medicijnen en de juiste behandeling passend bij uw situatie, krijgt. Maar zelf kunt u ook een bijdrage leveren aan veilige zorg en samen met ons zorgen dat fouten zoveel mogelijk voorkomen worden.

Wat kunt u doen?

 • Geef alle informatie over uw gezondheidstoestand aan ons door; over uw medicijngebruik, eventuele allergieën. Vertel hoe u zich voelt en wat u van de zorgverlener verwacht en stel gerust vragen.
 • Zeg het als u iets niet begrijpt en meld het als u ergens over twijfelt of bezorgd over bent. Uit het als u het gevoel heeft dat er iets niet klopt. Controleer ook altijd uw naam en geboortedatum.
 • Noteer welke medicijnen u gebruikt en neem deze lijst mee: vraag uw apotheker om een uitdraai van uw medicijnlijst, zeg het als u twijfelt over de medicijnen die u krijgt.
 • Stel vragen als iets anders gaat dan u verwacht: bijvoorbeeld als de zorgverlener u een andere behandeling geeft dan volgens u is afgesproken. Durf te vragen.
 • Volg instructies en adviezen goed op, vraag wat u wel en niet mag doen. Laat weten als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt. 
 • Neem gerust een familielid of goede bekende mee tijdens uw gesprek met de arts of een andere zorgverlener. Twee horen meer dan één.

Patiëntveiligheidskaart
Illustratie Patientveiligheidskaart 

Dit is een patiëntveiligheidskaart. Met tips om zelf actief een bijdrage te leveren aan de veiligheid van uw behandeling.

De patiëntveiligheidskaart is ontwikkeld door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) in samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum voor Verpleging en Verzorging (LEVV), het UMC Utrecht, Isala en de Orde van Medisch Specialisten.

Recht op privacy

Al onze medewerkers moeten uw persoonsgegevens geheim houden. Alleen uw behandelend arts, uw huisarts, uw thuisapotheek en andere zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, kijken in uw gegevens. Alleen met uw schriftelijke toestemming mag Isala informatie over u aan anderen geven. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt anoniem, dat betekent dat uw naam en alle andere persoonlijke gegevens weggelaten worden. Dat geldt ook voor het verzamelen van gegevens voor kwaliteitsbewaking en -verbetering. Als u niet wilt dat Isala op deze manier uw gegevens gebruikt, dan kunt u dit zeggen tegen uw zorgverlener. Het recht op privacy houdt nog meer in. Zorgverleners moeten medische handelingen uitvoeren zonder dat anderen dat kunnen zien. Ook kunt u vragen om in een aparte ruimte een gesprek te voeren met uw zorgverlener. Uw privacy moet zo veel mogelijk worden gerespecteerd.

Voor overige vragen over privacy kunt u de functionaris gegevensbescherming bereiken via (038) 424 47 27 of per mail via klachtenopvang@isala.nl.  Wilt u meer weten over de verwerking van uw gegevens in het ziekenhuis, bekijk dan de privacyverklaring op www.isala.nl.  

Adresgegevens 

Isala Zwolle
Hoofdgebouw (V)
Dokter van Heesweg 2
Postbus 10400
8000 GK  Zwolle
(038) 424 50 00

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel die dan gerust. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Uw mening telt

Wilt u de enquête over uw ervaring met Isala invullen? U kunt hiervoor benaderd worden op de polikliniek of verpleegafdeling. Wij vinden uw mening belangrijk! Want daar kunnen we van leren, om zo de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

Verantwoording tekst

Isala besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze informatie. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie niet (langer) volledig of niet (langer) correct is. Aan de inhoud van deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend en Isala aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

This leaflet is also available in English: 'Admission to Isala'.

23 februari 2021 / 5515 / L / 335582