Contact
  1. 5516-Poepgoedpoli

Binnenkort bezoekt u met uw kind de Poepgoedpoli (of u bent er onlangs al geweest), omdat uw kind last heeft met poepen. Op de Poepgoedpoli van Isala werkt een kindergastro-enteroloog nauw samen met een verpleegkundig specialist om kinderen met poepproblemen te helpen. Hier leest u wat u kunt verwachten van de behandeling op de Poepgoedpoli.

Poepproblemen

Uw kind heeft problemen met poepen. Vaak heeft hij of zij zelfs dagenlang geen ontlasting. Opvallend is dat het poepen vaak pijn doet en dat het kind flink moet persen om soms een enorme hoeveelheid eruit te krijgen. Soms heeft uw kind ook een vieze onderbroek (= encopresis) omdat dunne ontlasting langs de harde poep weglekt (overloopdiarree). Heel vervelend vooral voor het kind dat hier last van heeft, maar ook voor u als ouder omdat u zich ongerust maakt. Verstopping bij kinderen komt zeer veel voor en vaak is er geen oorzaak voor aan te wijzen.

Bij ongeveer 3% van alle kinderen in Nederland zijn er klachten die (mogelijk) samenhangen met een verstoorde motoriek van de darm. Als uw kind dus moeite heeft met poepen of last heeft van vieze onderbroeken, dan is hij of zij zeker niet de enige! Veel kinderen poepen elke dag, sommige zelfs wel drie keer per dag. Er zijn kinderen die om de dag poepen. Dit is allemaal normaal. We spreken pas van verstopping (obstipatie) als een kind minder dan drie keer per week ontlasting heeft. Of als het kind moeite heeft met poepen, omdat de ontlasting hard en droog geworden is. Jonge kinderen moeten vaak huilen als ze harde ontlasting hebben, omdat het poepen pijn doet.

Als kinderen die al zindelijk zijn, weer ontlasting in de broek gaan verliezen, is er ook sprake van verstopping. Een grote harde prop blokkeert de uitgang waar langs dunne poep weglekt. Kinderen doen dit niet expres en voelen vaak niet dat ze ontlasting verliezen.

Poeptraining

De behandeling op de Poepgoedpoli bestaat uit de zogenoemde poeptraining: een intensieve training, die in totaal 26 weken (zes maanden) in beslag neemt. Deze manier van behandelen is in academische ziekenhuizen ontwikkeld en wordt met succes in verschillende ziekenhuizen in Nederland en daarbuiten toegepast.

De poeptraining is gericht op het normaliseren van het poeppatroon en bestaat uit twee onderdelen: polikliniekbezoeken en telefonisch contact. Aan het begin en aan het eind van de training bezoekt u de kinderarts/of kindergastro-enteroloog. Tijdens de training begeleidt de verpleegkundig specialist u en uw kind, maar zij verwijst bij onvoorziene problemen altijd terug naar de kinderarts. Uw kind staat centraal tijdens de training en is zelfverantwoordelijk voor resultaten. U als ouders zien we als supporters, die hun kind zo veel mogelijk aanmoedigen goede resultaten te halen.

Polikliniekbezoeken

Binnen zes maanden bezoekt uw kind vier keer de Poepgoedpoli. Elk bezoek duurt ongeveer 30 tot 60 minuten. Tijdens deze bezoeken worden de leermomenten van de training door de verpleegkundig specialist uitgelegd/herhaald:

  • de poeptraining;
  • het gebruik van laxeermiddelen of klysma’s;
  • het bijhouden van het poepdagboek.

Ook neemt zij de schriftelijke instructies voor thuis door met u en uw kind.

Telefonisch contact

Naast de polikliniekbezoeken vindt in deze periode ten minste drie keer telefonische instructie/coaching plaats. Dit betekent dat uw kind, samen met u, belt naar de verpleegkundig specialist. Aan de hand van resultaten (genoteerd in het poepdagboek) krijgt uw kind adviezen en wordt hij of zij gemotiveerd om door te gaan. Ook herhaalt de verpleegkundig specialist de leerelementen van de training. Verder bespreekt ze met u de voorkomende problemen en kan ze uw vragen beantwoorden.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar uw kind onder behandeling is:

Zwolle, Kampen, Heerde

Kindergeneeskunde
088 624 50 50 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur)

Meppel en Steenwijk

Kindergeneeskunde
088 624 32 46 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)

Het team van de Poepgoedpoli bestaat uit:

  • dhr. O.F. Norbruis, kindergastro-enteroloog
  • dhr. H.J. van Unen, kinderarts
  • mw. S.T.A. Teklenburg-Roord, kinderarts
  • mw. J.L.A. Ekelmans-Hogenkamp, verpleegkundig specialist
  • mw. G. Kroes, kinderverpleegkundige/urotherapeut.
Laatst gewijzigd 23 november 2022 / 5516