Contact
 1. 5542-Hartbewaking (CCU)

De Hartbewaking is een gespecialiseerde afdeling waar patiënten liggen met hartproblemen. Deze afdeling wordt ook wel CCU (Cardio Care Unit) genoemd. Het hartritme, de bloeddruk en de ademhaling worden op deze afdeling continu bewaakt. Hierdoor is het mogelijk, indien nodig, snel tot behandeling over te gaan. Omdat een opname op de Hartbewaking vaak onverwacht gebeurt en gepaard gaat met emoties als schrik en bezorgdheid, hebben wij voor u op een rij gezet hoe het er op de Hartbewaking van Isala aan toe gaat.

Het verblijf op de Hartbewaking

De opname op een Hartbewaking gebeurt vaak onverwacht en gaat daardoor gepaard met emoties als schrik, spanning of bezorgdheid. Dat geldt voor u, maar ook voor uw familie. De opname is echter noodzakelijk omdat uw klachten mogelijk afkomstig zijn van het hart. U wordt nader onderzocht en/of behandeld.
Op de Hartbewaking wordt u aangesloten op bewakingsapparatuur. Als dit gebeurt, legt de arts of verpleegkundige u en uw familie uit wat er aan de hand is en hoe uw gezondheidstoestand op dat moment is. Schrik niet van de diverse slangetjes die, meestal uit voorzorg, worden aangesloten. In de meeste gevallen kunnen die na enkele dagen weer verwijderd worden.
Als u weer klachten krijgt, waarschuwt u de verpleegkundige. Deze zal op dat moment een hartfilmpje (ECG) maken, de bloeddruk meten en eventueel medicijnen geven.
Patiënten die worden ingestuurd door een ander ziekenhuis, worden in principe weer zo snel mogelijk teruggeplaatst in het ‘eigen’ ziekenhuis, tenzij daar onvoldoende expertise of beddencapaciteit aanwezig is.

Gegevens

Om snel en goed te kunnen handelen hebben de artsen en verpleegkundigen diverse gegevens van u nodig. Zeker als u niet of niet goed aanspreekbaar bent, vraagt de verpleegkundige aan uw familie om deze informatie door te geven. Het volgende wordt besproken:

 • patiënt-identificatie/meerling;
 • allergieën;
 • eerdere (buitenlandse) ziekenhuisopname;
 • medicatiegebruik;
 • maatschappelijk en sociale werk/leef/woonsituatie;
 • gegevens contactpersoon.

Sommige vragen moeten wij stellen in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Op die manier kunnen wij de zorg op een goede en veilige manier voor u en ons inrichten.

Contactpersoon

Om de informatie over u in goede banen te leiden en verpleegkundigen niet onnodig te belasten, is het van belang dat u of uw naaste een contactpersoon kiest. Deze persoon houdt het contact tussen het ziekenhuis en de familie over uw gezondheidssituatie. De naam en het telefoonnummer van deze contactpersoon is bekend op de afdeling en staat in het verpleegkundig dossier.
Telefonische informatie over u wordt in principe alleen door artsen en verpleegkundigen verstrekt aan uw contactpersoon. Dit is ter bescherming van uw privacy.
Ook kan de verpleegkundige van de Hartbewaking contact opnemen met de contactpersoon, als daar aanleiding toe is.

Bezittingen

Omdat de meeste patiënten onverwacht worden opgenomen op de Hartbewaking, zijn ze zonder bezittingen gekomen. Bij het eerstvolgende bezoek vragen wij uw familie daarom het volgende mee te nemen:

 • medicatieoverzicht van de medicijnen die u gebruikt (op te vragen bij uw apotheek);
 • uw doseerkalender van de trombosedienst als u bloedverdunners gebruikt;
 • ondergoed en nachtkleding;
 • toiletartikelen;
 • ochtendjas en pantoffels;
 • eventueel hulpmiddelen: (lees)bril, gebitsprothese, hoorapparaat, rollator etc.

Wij raden u aan om waardevolle papieren en bezittingen zoveel mogelijk thuis te laten.

Apparatuur en onderzoeken

Om u enigszins wegwijs te maken in de apparatuur die u rondom het bed kunt aantreffen, zetten wij hieronder de meest voorkomende op een rij. Welke apparatuur er wordt gebruikt, hangt af van de reden waarom u bent opgenomen.

 • Een infuus in een ader: hiermee worden infuusvloeistof en medicijnen toegediend.
 • Een infuus in de slagader: hiermee wordt de bloeddruk geregistreerd en kan bloed worden afgenomen.
 • Stickers op de borst om het hartritme en de ademhaling in de gaten te houden.
 • Een knijpertje om de vinger om het zuurstofgehalte in het bloed te meten.
 • Een maagsonde in een van de neusgaten om voeding toe te dienen (sondevoeding), of om maagsappen uit de maag te hevelen en zodoende misselijkheid te voorkomen.
 • Een katheter in de blaas voor de afvoer van urine. Hiermee kan ook precies bepaald worden hoeveel urine er wordt geproduceerd.
 • Een centrale lijn (infuus) in een ader aan de zijkant van de hals of onder het sleutelbeen. Hiermee kunnen meerdere infuusvloeistoffen en medicijnen tegelijkertijd worden toegediend.
 • Er wordt regelmatig bloed afgenomen voor onderzoek. Hartenzymen: er wordt gekeken naar de hartenzymen. Dit zijn afvalstoffen die normaal gesproken niet of nauwelijks aanwezig zijn in het bloed. Deze afvalstoffen kunnen vrij komen door schade aan het hart, bijvoorbeeld na een hartinfarct

Behandelteam

Het behandelteam op de Hartbewaking bestaat uit de volgende personen:

Cardioloog

De cardioloog is op de Hartbewaking altijd de hoofdbehandelaar. De insturend specialist, bijvoorbeeld de chirurg of internist, heeft daarbij een belangrijke adviserende rol. Het kan gebeuren dat u tijdens de opname wordt behandeld door een andere cardioloog dan degene bij wie u poliklinisch onder behandeling bent. De cardiologen werken echter nauw met elkaar samen. Hierdoor kunnen zij een continue kwaliteit van zorg en optimale behandeling garanderen.

Arts-assistenten

Op de Hartbewaking werken ook arts-assistenten als zaalarts. Dit zijn afgestudeerde artsen, die al dan niet in opleiding zijn tot cardioloog. Zij hebben de dagelijkse verantwoordelijkheid van de medische zorg op de afdeling, onder leiding van de cardioloog.

Verpleegkundigen

Op de Hartbewaking werken gespecialiseerde verpleegkundigen. Deze zijn in opleiding tot of opgeleid als IC/CC/MC-verpleegkundigen.

Andere medewerkers

Op de Hartbewaking werkt ook een voedingsassistent. Zij komt regelmatig langs om u iets te drinken aan te bieden. Bovendien zorgt zij voor het ronddelen van de maaltijden. Verder werken op de Hartbewaking ook afdelingsassistenten. Dit zijn medewerkers die ervoor zorgen dat de afdeling er netjes en verzorgd uitziet. Verder zorgen zij voor het aanvullen van allerlei materialen op de kamers.

Het dagritme op de Hartbewaking

Verzorging en verpleging

Tijdens de dienst is er één verpleegkundige verantwoordelijk voor uw zorg. De verpleegkundige informeert u zo veel mogelijk over uw behandeling en verzorging. Met vragen of onduidelijkheden kunt u altijd bij hem/haar terecht. De familie/naasten (contactpersoon) kunnen bij telefonisch contact ook vragen naar de verpleegkundige die u verzorgt.

Ochtendactiviteiten

 • Er wordt bloed afgenomen.
 • Overdracht van de verpleegkundigen van de nachtdienst aan de dagdienst.
 • Het ontbijt wordt geserveerd.
 • Persoonlijke verzorging.
 • Vanaf 10.00 uur: bezoekmogelijkheid.
 • Artsenbespreking: het behandelplan voor de komende 24 uur wordt besproken door de cardioloog en de verpleegkundige. Over de afspraken die gemaakt zijn wordt u ingelicht.

Middagactiviteiten

 • De broodmaaltijd wordt geserveerd. 
 • De verpleegkundige of arts voert de nieuwe afspraken uit die voort vloeien uit het nieuwe behandelplan.
 • Tussen 12.30 en 14.00 uur: rust.
 • Persoonlijke verzorging.
 • Tussen 15.00 en 15.30 uur: overdracht verpleegkundigen van de dagdienst naar de avonddienst.

Avondactiviteiten

 • De warme maaltijd wordt geserveerd.
 • Persoonlijke verzorging.
 • Rond 22.00 uur: gereedmaken voor de nacht.
 • Tussen 23.00 en 23.30 uur: overdracht verpleegkundigen van de avonddienst naar de nachtdienst.

Op basis van uw ziekteverloop worden er regelmatig controles bij u uitgevoerd.
Onderzoeken vinden de gehele dag plaats, ook tijdens het bezoekuur. Zo mogelijk wordt de contactpersoon daarover ingelicht.

Bezoek

De bezoektijden op de Hartbewaking zijn:

 • maandag t/m zondag van 10.00 tot 20.00 uur

Wij verzoeken u vriendelijk uw bezoek te beperken tot twee personen tegelijkertijd bij het bed. Wisselen is met beperkte mate toegestaan. Dit om voldoende rust voor de patiënt te waarborgen. Afwijkende bezoektijden zijn mogelijk in overleg met de verpleegkundigen.
Als bezoek vaker in de week komt, loont het om een parkeerabonnement te kopen. Vraag naar de mogelijkheden bij de Centrale balie in de Centrale hal van Isala.

Rooming-in op de Hartbewaking

Op de afdeling Hartbewaking is rooming-in mogelijk. Rooming-in houdt in dat een partner, familielid of bekende (vaker) bij u in het ziekenhuis verblijft tijdens de opnameperiode. Als u een operatie moet ondergaan, kunt u angstig, onrustig of zelfs verward worden. De aanwezigheid van een vertrouwd persoon kan die emotie verminderen of zelfs voorkomen.  

Als een bekende van u bij u verblijft, plaatsen wij een (inklap-) bed op uw kamer. Ook kunt u tegelijkertijd met elkaar eten. Uw familielid of bekende kan hiervoor gedurende het verblijf gebruik maken van maaltijden die aangeboden worden in het ziekenhuis.

Verder zijn er bijvoorbeeld een audiosplitter (voor het aansluiten van 2 koptelefoontjes) en leesbrillen met verschillende sterktes beschikbaar voor u om te gebruiken.  

Tijdens het opnamegesprek met u en bijvoorbeeld uw partner, screent de verpleegkundige u op risicofactoren van een delier, zoals verwardheid. Als er inderdaad een risico is op delier, is het goed om rooming-in al zo vroeg mogelijk te bespreken. Zo kunnen u en uw partner alvast aan het idee wennen. Bovendien is het goed om rooming-in al in te zetten voordat zich een delier ontwikkeld.

Klachten

Wij hopen dat uw verblijf op onze afdeling zo goed mogelijk verloopt. Het kan voorkomen dat u over bepaalde zaken niet tevreden bent. Opmerkingen over uw opname of behandeling kunt u schriftelijk/mondeling doorgeven aan de verpleegkundige
Als u een gesprek met hen niet wenselijk vindt, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van ons ziekenhuis.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Cardiologie
088 624  23 74 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Isala Harthuis
088 624 26 93 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel of Steenwijk

Cardiologie
088 624 50 00 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 24 juli 2023 / 5542

Gerelateerde folders