Contact
  1. 5584-Hematologische aandoening (PID): H3 Optionele bijlage Subclaviakatheter
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Patiënten Informatie Dossier

​De subclaviakatheter wordt onder plaatselijke verdoving ingebracht door de arts. Dit gebeurt op de verpleegafdeling.

Inbrengen
De katheter wordt net onder de schouder, in het bloedvat (de vena subclavia) ingebracht (zie afbeelding hieronder).

Afbeelding subclaviakatheter
Afbeelding 1: de ligging van een subclaviakatheter 
 

Na het inbrengen van de subclaviakatheter wordt er een röntgenfoto van uw borstkas gemaakt om te controleren of de katheter goed ligt.

Als de arts heeft doorgegeven dat de katheter goed ligt, wordt de katheter verzorgd.

Gevolgen
Als gevolg van het inbrengen van de subclaviakatheter kunt u spierpijn krijgen in het gebied rondom de insteekopening. Als u pijnklachten heeft, vertel dit dan aan de verpleegkundige. Zij kan u hiervoor zonodig pijnstilling geven.

  • Kort na het inbrengen of op een later moment kan infectie optreden. Roodheid, zwelling, pijn en koorts kunnen zich voordoen.
  • Infectie kan ertoe leiden dat de subclaviakatheter verwijderd moet worden.
  • Trombose (bloedstolselvorming) rond de subclaviakatheter kan optreden. Dit wordt behandeld met medicatie.
  • De subclaviakatheter kan verstopt raken. Soms kan dit door toediening van medicatie weer opgeheven worden. Soms moet de subclaviakatheter om die reden verwijderd worden.

Ontslag
Voordat u naar huis gaat, zal de subclaviakatheter worden verwijderd.

Contact
Heeft u nog vragen, stel ze dan aan de verpleegkundige of uw behandelend arts.

23 november 2018 / 5584 / L