Contact
  1. 5599-Hand-polscentrum

Praktische informatie

Het Isala Hand-polscentrum is een specialistisch samenwerkingsverband tussen de afdelingen Plastische chirurgie, Revalidatiegeneeskunde en Handtherapie. Het is het grootste hand-polscentrum in ons land. Hier zijn kennis en ervaring op het gebied van handletsels en handaandoeningen gebundeld.

Het Isala Hand-polscentrum kan alle voorkomende problemen en aandoeningen aan handen en polsen onderzoeken en behandelen.

Waarom een speciaal hand-polscentrum?

U heeft een aandoening of letsel van uw hand, pols of onderarm. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw dagelijks functioneren, ook al lijkt het probleem er soms in eerste instantie eenvoudig uit te zien. De eventuele operatie(s), (wond)zorg, het onderzoek en de revalidatie vragen vaak om een speciale en deskundige aanpak.

Dat is de reden dat u naar ons bent verwezen. Wij zijn een speciaal opgeleid en deskundig team van artsen en therapeuten, en werken nauw met elkaar samen om de noodzakelijke zorg zo goed mogelijk te leveren.

Opleidingscentrum

Het Isala Hand-polscentrum is een opleidingscentrum voor artsen en therapeuten. Dat betekent dat in ons centrum, naast de vaste medewerkers, ook plastisch chirurgen in opleiding, revalidatieartsen in opleiding en co-assistenten aanwezig zijn.

Het is mogelijk dat zij u op het spreekuur ontvangen, dat zij meekijken bij de behandeling of dat zij (delen van) de behandeling overnemen. Ook werken er bij ons regelmatig handtherapeuten in opleiding; zij kunnen een deel van de revalidatie voor hun rekening nemen.

Welke mogelijkheden bieden wij?

Handchirurgische ingrepen

Het is mogelijk dat u geopereerd bent of geopereerd moet worden. Een operatie vindt poliklinisch plaats of tijdens een ziekenhuisopname.

Operaties kunnen plaatsvinden bij Isala te Zwolle, maar ook in Isala Diaconessenhuis te Meppel en ziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk. Over veel operaties is speciale patiënteninformatie beschikbaar over de ingreep en de nabehandeling.

Handenspreekuur

Elke donderdagochtend is er een speciaal handenspreekuur. Hier kunt u op afspraak terecht met uw handprobleem als u een verwijzing heeft van uw huisarts, een medisch specialist of een bedrijfsarts. U bezoekt dit spreekuur ook als u net bent geopereerd aan uw hand en als de verwachting is dat aanvullende behandeling (therapie) nodig is.

Tijdens uw afspraak beoordelen wij gezamenlijk uw handprobleem en maken we afspraken over de verdere behandeling. Omdat het handenspreekuur erg druk bezet is, kan het zijn dat uw afspraak niet op een donderdagochtend, maar op een andere dag en tijd wordt gepland.

Handrevalidatie

Deze vorm van revalidatie is vaak een onlosmakelijk onderdeel van een handoperatie. Wij beschikken over een speciale afdeling waar de handrevalidatie wordt gegeven. Afhankelijk van uw operatie, aandoening of letsel komt u één of meer keren per week voor therapie.

Het uiteindelijke doel van handrevalidatie is dat u uw hand weer zo goed mogelijk leert gebruiken bij uw dagelijkse activiteiten. Wondverzorging, littekenbehandeling, het tegengaan van zwelling, oefentherapie en spalktherapie maken deel uit van de handrevalidatie.

Tijdens de handrevalidatie wordt u door verschillende therapeuten behandeld. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de revalidatiearts en de therapeuten over het verloop van uw behandeling. Als er sprake is van uitgebreide en/of complexe handproblemen of als aanvullende deskundigheid gewenst is, bezoekt u ook het spreekuur van de revalidatiearts. U kunt voor handrevalidatie ook in Isala Heerde terecht.

Wat wordt van u gevraagd?

Wij vragen van u een grote motivatie en inzet. De instructie en oefeningen die u tijdens de therapie krijgt, moet u thuis uitvoeren zoals met u is afgesproken. Alleen op die manier zal het lukken om uw hand weer zo goed mogelijk te gebruiken bij uw dagelijkse taken thuis, op het werk, op school of bij uw hobby’s.

Welke kosten zijn eraan verbonden?

De zorg die wij bieden, behoort tot de verzekerde basiszorg. Dat wil zeggen dat uw zorgverzekeraar in principe alle behandelingen vergoedt. Wel heeft u als verzekerde een wettelijk eigen risico. Jaarlijks wordt dit vastgesteld door de overheid.

De kosten van de handrevalidatie worden vanwege lokale afspraken door Revalidatiecentrum de Vogellanden in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar.

Over een eventuele reiskostenvergoeding voor de handrevalidatie raden we u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. De overheidsregels om voor ‘vergoeding ziekenvervoer’ in aanmerking te komen zijn:

  • de behandeling duurt langer dan vijf maanden;
  • voor de behandeling komt u minimaal tweemaal per week naar het ziekenhuis;
  • de afstand van uw woonplaats tot het ziekenhuis bedraagt meer dan 25 kilometer.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Hand-polscentrum
t (038) 424 56 36 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
f (038) 424 76 75

Voor een afspraak heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, een medisch specialist of een bedrijfsarts.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

 

23 november 2018 / 5599

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.