Contact
  1. 5609-Fysiotherapeutische voorbereiding hartoperatie
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Patiënten die voor een hartoperatie staan krijgen een ademspiertraining door middel van een ademapparaat aangeboden om hen optimaal voor de ingreep voor te bereiden. Door te oefenen met dit ademapparaat worden de ademspieren sterker, zodat kans op een longcomplicatie na de operatie vermindert.

Training

Als u over enige tijd een hartoperatie staat te wachten, biedt de fysiotherapeut in het ziekenhuis u deze ademspiertraining aan. Voor een optimaal resultaat moet u elke dag oefenen met het ademapparaat. Daarbij heeft u de neusklem op de neus. Gedurende twintig minuten ademt u in en uit door het apparaat, waarbij u bij de inademing een weerstand ervaart. Probeer rustig te ademen zoals u dat normaal ook doet. U traint het beste in zittende houding.

U komt één keer per week terug bij de fysiotherapeut in het ziekenhuis om de training te evalueren en eventueel bij te stellen.

Trainingsdagboek

In dit dagboek noteert u hoeveel minuten u per dag geoefend heeft en in welke houding u dat gedaan heeft. Bijzonderheden kunt u ook in dit dagboek vermelden.

Ademapparaat

Het ademapparaat bestaat uit een mondstuk en een huls met een veer en klepje. Het apparaat en mondstuk kunt u in een sopje van afwasmiddel schoonmaken en staand drogen. Het apparaat kan niet in de vaatwasser.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Fysiotherapie
(038) 424 23 05 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

21 januari 2019 / 5609 / L
Specialisme en centra