Contact
  1. 5639-Inbrengen goudzaadjes

Voorbereiding op de bestraling

Wanneer u naar de afdeling Radiotherapie bent verwezen voor een bestralingsbehandeling van de prostaat, is het nodig om de ligging van de prostaat goed te bepalen. Het kan zijn dat hiervoor ‘goudzaadjes’ in de prostaat worden geplaatst. Hier vindt u meer informatie over deze behandeling.

Bestralingsbehandeling

In uw prostaat zijn kwaadaardige cellen gevonden. Er zijn geen aanwijzingen voor uitzaaiingen; de afwijking beperkt zich dus tot uw prostaat. Het doel van de bestralingsbehandeling is om alle kwaadaardige cellen in de prostaat te vernietigen. Dit gebeurt door de prostaat gedurende zeven tot acht weken, iedere dag te bestralen. Omdat een lage dosering wordt gebruikt, kunnen de gezonde weefsels rond de prostaat zo veel mogelijk worden ontzien.

CT-scan 

Voorafgaand aan de bestraling wordt een CT-scan (computer tomografie) en eventueel een MRI (magnetic resonane imaging) van het te behandelen gebied gemaakt. Na de scan worden tattoopuntjes gezet om u iedere bestraling in dezelfde houding neer te leggen. Op de CT-scan geeft de radiotherapeut-oncoloog (met behulp van de gemaakte MRI-scan) het te bestralen gebied aan en wordt het bestralingsplan gemaakt.
De CT-scan is slechts een momentopname van het gebied waarin de prostaat zich bevindt. Tijdens de lange bestralingsperiode kan de ligging van de prostaat veranderen. Deze veranderingen hangen onder andere samen met de vulling van uw blaas en uw endeldarm.

Plasvoorschrift

Om de blaas iedere keer op ongeveer dezelfde manier gevuld te hebben, is het van belang dat u een uur voor de bestraling (en CT-scan) uit plast, vervolgens 400 ml vocht drinkt (ongeveer drie bekers) en hierna niets meer drinkt. Na de scan of de bestraling mag u weer naar het toilet.

Tijdens de bestralingen is uw prostaat niet zichtbaar. De houding waarin u bestraald wordt, is bepaald door middel van laserlijnen die overeenkomen met de tattoopuntjes op uw huid. Verder worden tijdens de bestraling röntgenfoto’s gemaakt waarmee de juistheid van uw positie kan worden gecontroleerd.

Goudzaadjes

Om tijdens de bestralingen te zien waar uw prostaat zich precies bevindt, wordt gebruik gemaakt van goudzaadjes. Dit zijn zeer kleine staafjes van goud, die in uw prostaat worden ingebracht door de uroloog of de radiotherapeut. Het gaat om een kortdurende, weinig belastende ingreep.

Op deze wijze kan tijdens de bestralingsbehandelingen worden gecontroleerd of de prostaat geheel binnen het bestraalde gebied ligt. Hierdoor krijgen de gezonde weefsels rond de prostaat minder straling.

Voorbereiding op de ingreep

Als u bloedstolling-remmende middelen gebruikt (zogenaamde bloedverdunners) moet u hiermee één week voor de ingreep stoppen om eventuele nabloeding na het inbrengen van de zaadjes te voorkomen. Ascal en acetylsalicylzuur mag u blijven gebruiken.

Om de zeer kleine kans op een infectie nog verder te verkleinen, neemt u twee uur vóór de ingreep een antibioticum. U krijgt hiervoor een recept van de radiotherapeut-oncoloog.

Melden

Op de afgesproken dag meldt u zich bij de polikliniek Urologie in het hoofdgebouw. U hoeft zich niet te melden bij de aanmeldzuil in de Centrale hal, u kunt direct doorlopen naar de balie van de polikliniek Urologie.

Ingreep

Een verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer waar u uw onderkleding kunt uittrekken; de bovenkleding houdt u aan. Hierna neemt u plaats op de onderzoekstafel. Bij de ingreep wordt gebruik gemaakt van echografie via de endeldarm. Dit betekent dat de uroloog of radiotherapeutoncoloog een kunststof buisje enkele centimeters uw endeldarm in brengt. Dit is te vergelijken met de situatie bij het afnemen van stukjes weefsel uit de prostaat. Via dit buisje worden vervolgens vier goudzaadjes in de prostaat gebracht.

Na de ingreep

Na afloop kunt u vrijwel meteen naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer na het onderzoek is geen probleem. Als u, ondanks de antibiotica, koorts krijgt, neemt u dan contact op met de afdeling Radiotherapie, (038) 424 54 49, of met de polikliniek Urologie, (038) 424 27 40. Na 17.00 uur kunt u bellen naar (038) 424 50 00 en vragen naar de dienstdoende radiotherapeut.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Radiotherapie
(038) 424 54 49 (bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

23 november 2018 / 5639

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.