Contact
  1. 5679-Ergotherapie

​Als u door een langdurige of blijvende aandoening niet meer naar wens kunt functioneren, kan ergotherapie een oplossing bieden. Ergotherapie helpt bij het oplossen van problemen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten in uw woon-, werk- en leefomgeving.

Wat is ergotherapie?

De behandeling van de ergotherapeut heeft betrekking op het ‘handelen’. Hierbij gaat het om activiteiten die voor u problemen opleveren op het gebied van zelfredzaamheid, bijvoorbeeld aankleden, opstaan, vervoer buitenshuis, (huishoudelijke) werk en vrijetijdsbesteding zoals hobby’s of het onderhouden van sociale contacten. De ergotherapeut analyseert de handelingen die voor u belangrijk zijn en zoekt samen met u naar een oplossing.

Voor wie is ergotherapie bestemd?

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die door lichamelijke en/of psychische klachten zijn/haar dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren en deze situatie wil veranderen. Dit kan betrekking hebben zowel op uzelf als op uw omgeving, bijvoorbeeld mantelzorgers of thuiszorg.

Wat doet de ergotherapeut?

De ergotherapeut bekijkt, samen met u en eventueel andere direct betrokkenen, welke mogelijkheden er voor u zijn om bepaalde handelingen zelfstandiger, veiliger en/of met minder klachten te verrichten. Bijvoorbeeld: aan- en uitkleden met één hand, uitzoeken en uitproberen van spalken en hulpmiddelen, trainen met bijvoorbeeld de fiets of scootmobiel, en instrueren en adviseren van direct betrokkenen en thuiszorgmedewerkers.

Wat is het effect van ergotherapie?

In de praktijk is gebleken dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie bij mensen thuis. Zij merken dat de kwaliteit van hun leven wordt vergroot. Daarnaast hoeven zij, bij vroegtijdige inschakeling van de ergotherapeut, vaak niet te worden opgenomen in een zorginstelling. Ook wordt de ondersteuning van bijvoorbeeld thuis- en mantelzorgers lichter.

Waar vindt de behandeling plaats?

De behandeling kan in het ziekenhuis plaatsvinden, maar ook bij u thuis. Daarnaast kan de enkelvoudige ergotherapie behandeling plaatsvinden in het ziekenhuis of, indien mogelijk, in de thuissituatie.

Hoe komt u in contact met de ergotherapeut?

U heeft een verwijzing nodig van een arts, bijvoorbeeld uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Deze arts verzorgt de verwijzing naar de afdeling Ergotherapie. De secretaresse van onze afdeling neemt vervolgens, binnen twee weken, contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hoe wordt ergotherapie vergoed?

Het is verstandig om vóór uw behandeling, eerst even contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Zo weet u wat wel en niet wordt vergoed.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Ergotherapie
088 624 26 07 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
Mailen kan ook: ergotherapie@isala.nl 

Meppel

Ergotherapie
088 624 26 07 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Verantwoording
Bij het samenstellen van de informatie heeft Isala gebruikgemaakt van voorlichtingsmateriaal van de vereniging Ergotherapie Nederland.

Laatst gewijzigd 20 december 2022 / 5679