Contact
  1. 5714-Echografie lever met contrastvloeistof

​Een echografie van de lever met behulp van contrastvloeistof is een aanvulling op een gewone echo. Door het gebruik van contrastvloeistof wordt de doorbloeding van de leverafwijking zichtbaar. Dit geeft meer informatie dan een gewone echo of een CT-scan. De vloeistof wordt tijdens het onderzoek via een infuus toegediend.

Voorbereiding

Het onderzoek kan alleen plaatsvinden als u nuchter bent. Dat wil zeggen dat u vanaf 24.00 uur van de avond vóór het onderzoek niet meer mag eten, drinken of roken. Eventuele medicijnen die u gebruikt, mag u met beetje water innemen. Indien u het onderzoek na de middag moet ondergaan, mag u ’s ochtends een licht ontbijt nemen, bestaande uit een beschuit en een kopje thee. Hierna is het belangrijk dat u nuchter blijft.

Let op
Als u onlangs ernstige hartproblemen heeft gehad (bijvoorbeeld een hartinfarct), verzoeken we u dit voorafgaand aan het onderzoek door te geven. De kans bestaat namelijk dat het onderzoek dan niet mag doorgaan.

Melden

Op de dag van het onderzoek meldt u zich aan bij een aanmeldzuil in de Centrale hal. Hiervoor heeft u uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) nodig. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm hoe laat en bij welke afdeling u moet zijn. Ook ziet u op het scherm of er een wachttijd is bij het spreekuur. Alle afspraakgegevens worden geprint op uw afsprakenticket.

U hoeft pas kort voor het tijdstip van uw afspraak op de polikliniek te zijn. Tot die tijd kunt u plaatsnemen in de Centrale hal of in de passage. Als het tijdstip van uw afspraak nadert, gaat u naar de polikliniek waar u een afspraak heeft. Daar aangekomen houdt u uw afsprakenticket opnieuw voor een aanmeldzuil. Op het scherm verschijnt in welke wachtruimte u plaats kunt nemen.

Verloop van het onderzoek

Een medewerker van de afdeling (laborant) roept u op uit de wachtkamer en brengt u naar de onderzoekskamer. Eerst bekijkt de laborant met de echo hoe de afwijking het beste in beeld kan worden gebracht. Vervolgens komt de radioloog (medisch specialist van de afdeling Radiologie) het infuus inbrengen. Via het infuus krijgt u het contrastmiddel toegediend. De meeste mensen merken hier niets van. Daarna worden opnames gemaakt met contrastmiddel.

Na het onderzoek

Als het onderzoek is afgelopen, verwijdert de laborant het infuus. Na het onderzoek moet u nog een half uur op onze afdeling blijven in verband met een eventuele reactie op het contrastmiddel. Als alles goed met u gaat, kunt u daarna weer naar huis.

Uitslag van onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Radiologie
088 624 28 82 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Een aantal onderzoeken kent risico's en mogelijke bijwerkingen. Die heeft uw arts met u besproken. Deze risico's zijn afhankelijk van het type onderzoek.

 

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5714