Contact
  1. 5717-Vaccinaties hiv-geïnfecteerden
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Voor mensen die met hiv zijn geïnfecteerd wordt een aantal vaccinaties geadviseerd. Deze vaccinaties zetten we hier voor u op een rijtje.

Pneumokokken (Streptococcus pneumoniae)

Een longontsteking met een pneumokokkenbacterie komt vaker voor bij hiv-geïnfecteerden. Vooral een laag CD4-aantal vergroot het risico op zo'n ontsteking. Een vaccinatie, met een revaccinatie na 5 jaar, wordt daarom in sommige situaties geadviseerd bij een CD4-aantal hoger dan 200 per mm3.

Vraag na bij het HIV-behandelcentrum of u hiervoor in aanmerking komt.

Griep (influenza)

Een griepinfectie (influenza) kan ernstiger verlopen bij hiv-geïnfecteerden. Daarom wordt een vaccinatie (de griepprik) geadviseerd. Het is belangrijk om elk jaar te kijken of een griepprik in uw geval zin heeft, omdat het aantal CD4-cellen boven de 100, maar beter nog, boven 200 cellen per mm3 moet zijn.

U ontvangt van uw huisarts ieder jaar een oproep voor de vaccinatie. Ons advies is om hieraan gehoor te geven.

Hepatitis

Hepatitis is een ontsteking van de lever, die door een virus veroorzaakt kan worden. De meest voorkomende vormen van virale hepatitis zijn A, B, en C. Medewerkers van ons HIV-behandelcentrum kunnen u zeggen of een vaccinatie voor u zin heeft.

Hepatitis A

U kunt besmet raken met het hepatitis A-virus door eten of drinken dat verontreinigd is met ontlasting waarin het virus zich bevindt. Ook kan het virus zich verspreiden door seksueel contact, met name door anaal contact. Besmetting kan ziekteverschijnselen veroorzaken die enkele maanden aanhouden.

Tegen het hepatitis A-virus kunt u zich laten vaccineren bij onder meer de GGD en uw huisarts.

Hepatitis B

Het hepatitis B-virus komt voor in bloed, sperma, voorvocht en vaginaal vocht. Het virus wordt door bloedcontact en door seksueel contact overgedragen. Wanneer u nog nooit in aanraking bent geweest met het hepatitis B-virus, kunt u zich laten vaccineren tegen het virus bij onder meer de GGD en uw huisarts. Bij de GGD is de vaccinatie in veel gevallen kosteloos.

Hepatitis C

Hepatitis wordt overgedragen door bloedcontact en door seksueel contact waarbij waarschijnlijk bloed vrijkomt.

Tegen het hepatitis C-virus bestaat helaas geen vaccin.

Op reis?

Heeft u hiv en gaat u op reis. Laat u door een gespecialiseerde instantie, bijvoorbeeld de GGD, adviseren welke vaccinaties nodig zijn voor het land waar u naartoe gaat.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Interne geneeskunde
(038) 424 33 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Voor medisch inhoudelijke vragen kunt u rechtstreeks bellen met de verpleegkundig specialist op telefoonnummer (038) 424 44 79.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 18 april 2019 / 5717

Gerelateerde folders