Contact
 1. 5724-Infliximab

Medicijn bij reuma

​Bij de behandeling van reumatische ziekten kan de arts verschillende medicijnen voorschrijven. Infliximab is er een van. Hier leest u meer over toepassing en gebruik van dit geneesmiddel bij reuma.

Medicijnen bij reumatische ziekten

Medicijnen voor de behandeling van reumatische ziekten worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: pijnstillers en antireumatica.

Pijnstillers

Pijnstillers bestrijden de pijn en stijfheid die ontstaan door de ontstekingen. Ze worden ook wel NSAID’s genoemd: non-steroid anti-inflammatory drugs. Vrij vertaald betekent dit: niet-steroïde ontstekingsremmende pijnstillers. Voorbeelden zijn diclofenac, ibuprofen en naproxen. Deze medicijnen werken vaak binnen een aantal dagen.

Antireumatica

Antireumatica vormen de belangrijkste groep medicijnen bij de behandeling van reumatische ontstekingen. Deze medicijnen worden ook wel DMARD’s genoemd: disease modifying anti-rheumatic drugs. Vrij vertaald betekent dit: ziektebeïnvloedende medicijnen.

Het doel van deze medicijnen is het onderdrukken van de ontstekingsreactie in de gewrichten, waardoor de pijn, zwelling en ochtendstijfheid afnemen. Daarnaast beperken deze medicijnen de gewrichtsschade die de reumatische ziekte kan veroorzaken. Het effect van antireumatica is vaak pas na enkele weken tot maanden te merken.

Langdurige behandeling

Aangezien reumatische ziekten vaak chronische (voortdurende) aandoeningen zijn, is de behandeling met medicatie meestal langdurig.

Toepassing infliximab

Infliximab behoort tot de groep antireumatica. Het is een van de zogenoemde biologicals, medicijnen die worden geproduceerd met biotechnologische methoden. Ze remmen vaak specifiek een eiwit of cellen in het ontstekingsproces. Meer informatie over biologicals vindt u onderaan deze pagina bij Biologicals bij reuma.

Infliximab wordt toegepast bij reumatoïde artritis, artritis psoriatica en de ziekte van Bechterew. Het remt de werking van TNF-alfa, een eiwit dat betrokken is bij het reumatisch ontstekingsproces.

Behandeling met infliximab

Gebruik

Infliximab wordt per infuus toegediend tijdens een dagopname in ons ziekenhuis. De toediening per infuus duurt enkele uren. Dit vindt plaats in week nul, na twee weken, zes weken en daarna elke zes tot acht weken.

Dagverpleging

Deze behandeling gebeurt op de afdelingen Dagverpleging. Gaat alles goed, dan mag u in de loop van de dag weer naar huis. Deze opname wordt gepland via de secretaresse van de polikliniek Reumatologie. Om uw behandeling en planning van die dag goed te laten verlopen is het belangrijk dat u op tijd komt. De Dagverpleging werkt niet met bezoektijden; wel kan familie in overleg aanwezig blijven bij de behandeling. In Isala Zwolle mogen twee bezoekers mee. In Isala Diaconessenhuis mag, vanwege de beperkte ruimte, één bezoeker mee.

Wij laten u graag zien hoe de Dagverpleging van Isala Zwolle werkt zodat u weet wat u te wachten staat.

Screenshot video welkom op de dagverpleging
Video: Welkom op de Dagverpleging van Isala

Mogelijke bijwerkingen

Infliximab bestaat voor een gedeelte uit eiwit afkomstig van muizen. Sommige mensen kunnen overgevoelig (allergisch) zijn voor dit eiwit. Hierdoor kunnen tijdens of vlak na de infuustoediening overgevoeligheidsreacties optreden. In dat geval zal het infuus (tijdelijk) worden gestopt en/of zult u medicijnen krijgen om de allergische reactie te behandelen.

Blijken de bijwerkingen mild te zijn en verdwijnen ze weer snel na het staken van de toediening? Dan zal opnieuw worden geprobeerd om infliximab te geven, maar dan met een lagere doorloopsnelheid van het infuus.

Treden de symptomen enige tijd na de behandeling op, dan moet u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Reumatologie om te overleggen met uw behandelend reumatoloog. In de avond, nacht en weekenden kunt u contact opnemen met de huisarts of dienstdoende reumatoloog.

De meeste bijwerkingen zijn mild tot matig. Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn en een behandeling vereisen.

Overgevoelige reactie tijdens de toediening

Tijdens de toediening kan een reactie optreden, zoals kortademigheid, huidafwijkingen en hoofdpijn. Bij het staken van de toediening of het verminderen van de doorloopsnelheid van het infuus gaat dit over het algemeen weer over.

Allergische reacties

Soms komen allergische reacties voor. De symptomen van zulke reacties zijn meestal uitgebreide huidreacties, netelroos, vermoeidheid, piepend ademhalen of moeilijk ademhalen en/of lage bloeddruk. In deze gevallen wordt de toediening gestopt en krijgt u medicijnen om de allergische reactie te laten afnemen.

Gevoeligheid voor infecties

Door de behandeling met infliximab bent u gevoeliger voor infecties. Bovendien kan een tuberculosebesmetting (longontsteking) die in het verleden heeft plaatsgevonden, terugkomen, meestal als deze niet goed behandeld is of ongemerkt is verlopen. Let daarom goed op:

 • wondjes aan de huid die ontstoken zijn (bijvoorbeeld roodheid rond de wond of pus);
 • een urineweginfectie (blaasontsteking, vaak en kleine beetjes plassen);
 • een verkoudheid waarbij u gekleurd slijm ophoest;
 • voorhoofdsholteontsteking;
 • ontstoken kiezen en tanden;
 • koorts als verschijnsel van infectie, ook van uw gewrichten.

Overige mogelijke bijwerkingen

Verder kunnen optreden: leverenzymstoornissen, buikpijn, diarree en bloedbeeldafwijkingen.

Meestal verdwijnen bijwerkingen na het staken van de behandeling. Zo nodig kunt u hierover contact opnemen met uw behandelend reumatoloog of huisarts.

Arts waarschuwen

Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij:

 • ontstekingen van het mondslijmvlies;
 • kortademigheid of veel hoesten;
 • erge keelpijn in combinatie met koorts;
 • herhaaldelijke bloedneuzen/spontane blauwe plekken.

Voorzorgen

Infecties

Voordat u een infuus krijgt, is het belangrijk om te weten of u op dat moment een infectie heeft. U krijgt daarom van uw reumaconsulent een lijst met twaalf vragen over klachten die kunnen wijzen op een infectie. Wanneer u een infectie heeft, moet u uiterlijk 24 uur vóór de behandeling contact opnemen met uw reumaconsulent of uw behandelend reumatoloog. De behandeling moet dan worden uitgesteld.

Zwangerschap 

Als u infliximab gebruikt, moet u een zwangerschap voorkomen door het gebruik van geschikte voorbehoedsmiddelen. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen.

Borstvoeding

Het is niet bekend of infliximab wordt uitgescheiden in de moedermelk. Daarom is borstvoeding niet toegestaan tijdens het gebruik van infliximab.

Vaccinatie

Infliximab vermindert uw afweer tegen infecties, daarom wordt de jaarlijkse griepvaccinatie (griepprik) geadviseerd. Het is veilig de griepprik tijdens de behandeling te krijgen. Daarnaast zal de reumaconsulent met u overleggen over reizigersvaccinatie. Indien mogelijk zal eventuele reizigersvaccinatie plaatsvinden voor de start van infliximab. Uw reumatoloog overlegt met u over de pneumokokkenvaccinatie. De pneumokok is een bacterie die luchtweginfecties kan veroorzaken zoals oorontsteking en longontsteking.

Operaties

Licht uw reumaconsulent of uw behandelend reumatoloog in als u geopereerd moet worden. Hieronder vallen ook operatieve ingrepen aan uw gebit. Als een geplande operatie gaat plaatsvinden, overleg dan met uw behandelend reumatoloog over het al dan niet onderbreken van de behandeling. Bij voorkeur moet de laatste toediening van infliximab minimaal zes weken vóór een operatie plaatsvinden. In principe kan de behandeling met infliximab twee weken na de operatie worden hervat, als er geen tekenen van infectie of complicaties zijn opgetreden.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Reumatologie
(038) 424 27 99 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Reumatologie
(0522) 23 33 94 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Verantwoording

Bij het schrijven van deze informatie heeft Isala gebruikgemaakt van teksten van de Vakgroep Reumatologie Centraal Noord Nederland.

16 januari 2019 / 5724

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.