Contact
 1. 5736-Dialyse (PID): H07 Dialysecentrum - wat kunt u verwachten

Patiënten Informatie Dossier

​In het dialysecentrum kunnen mensen terecht voor een kunstnierbehandeling, een buikspoeling of een peritoneaaldialyse. Hier lichten we toe hoe het in het dialysecentrum toegaat.

Dialysecentrum

Het dialysecentrum van Isala bestaat uit vier afdelingen en één polikliniek. Het dialysecentrum is op drie locaties gevestigd.

 • De afdeling Centrumdialyse beschikt over 34 dialysestations voor hemodialyse.
 • De afdeling Actieve dialyse beschikt over twaalf dialysestations voor hemodialyse en een trainingsruimte.Hier worden patiënten gestimuleerd en geïnstrueerd tot maximale zelfredzaamheid.
 • De afdeling Peritoneaaldialyse biedt de mogelijkheid tot CAPD (continue ambulante peritoneaaldialyse) en APD (automatische peritoneaaldialyse). Zowel CAPD als APD zijn dialysebehandelingen die in de thuissituatie worden uitgevoerd.
 • De afdeling Hemodialyse in Meppel beschikt over twaalf dialysestations voor hemodialyse. Deze afdeling bevindt zich in Isala Diaconessenhuis te Meppel.
 • Op de polikliniek Nefrologie komen patiënten met nierfunctiestoornissen door diabetes of hoge bloeddruk of nierproblemen als stenen, cysten en nierontstekingen.

Tijdens de dialyse

In ons dialysecentrum stimuleren we de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van iedere patiënt. Dit betekent dat u alles wat u zelf kunt doen, ook zo veel mogelijk zelf doet. Denk hierbij aan wegen, het beddengoed voor uw stoel pakken en na dialyse weer opruimen of bijvoorbeeld uw shunt afdrukken. Uiteraard houden wij rekening met uw individuele behoeften, mogelijkheden, beperkingen en situatie op dat moment.

Openingstijden

Het dialysecentrum is 24 uur per dag geopend, behalve van zaterdag 22.00 uur tot zondag 22.00 uur. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur contact opnemen met het secretariaat via (038) 424 25 30.

Buiten deze uren en op zondag kunt u in spoedgevallen contact opnemen met de bereikbare dienst van de hemodialyseafdeling. Deze is bereikbaar via de receptie van het ziekenhuis op (038) 424 50 00. U kunt dan vragen naar de bereikbare dienst van de hemodialyse. Deze en andere belangrijke telefoonnummers vindt u achterin deze brochure.

Let op
Voor lichamelijke klachten die niet met de dialyse te maken hebben, wordt u verzocht contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Aansluittijden

Op de afdeling Centrumdialyse worden per dag gemiddeld 55 patiënten behandeld. Om te voorkomen dat iedereen tegelijkertijd komt en onnodig lang moet wachten, werken we in ons centrum met zogenoemde aansluittijden. Dit is het tijdstip waarop u wordt verwacht. Wanneer u op de afdeling Centrumdialyse komt, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. U wordt dan op het afgesproken tijdstip opgehaald door de verpleegkundige.

De aansluittijden van de het Dialysecentrum Isala:

 • tussen 8.15 en 9.30 uur;
 • tussen 14.30 en 15.30 uur.

Eten en drinken

 • Koffie wordt geserveerd tussen 9.30 en 10.30 uur en een tussendoortje rond 11.00 uur. Voorafgaand aan elke dialyse kunt u een keuze maken welk tussendoortje u die dag wilt eten.
 • Om 11.30 uur gaat de zorgassistente rond met de broodserveerwagen. U kunt dan op dat moment een keuze maken wat u wilt eten, tenzij de nefroloog u heeft verteld dat u om medische redenen niet mag eten tijdens de dialysebehandeling.
 • Het is natuurlijk ook mogelijk om na afloop van de dialyse te eten. Als uw bloeddruk laag is, is het zelfs beter dat u na de dialyse gaat eten.
 • Voor de middaggroep zijn de volgende tijden van toepassing: koffie om 15.30 uur en de broodmaaltijd om 17.00 uur.

Medische controles

Bij de hemodialyse vinden er volgens een vast schema op dialysedagen onderzoeken plaats:

 • elke maand bloedonderzoek (GPP);
 • elke maand na GPP medicijncontrole;
 • elke drie maanden een onderzoek van 24-uurs urine;
 • elk jaar een hartfilmpje (ECG);
 • elk jaar vaatdiagnostiek;
 • elke jaar lichamelijk onderzoek.

Bezoektijden

Ons centrum heeft geen vaste bezoektijden. Dat betekent dat u bijna altijd bezoek kunt ontvangen. Tijdens de handelingen die nodig zijn om u en uw medepatiënten aan en/of af te sluiten van de dialyseapparatuur, wordt het bezoek gevraagd plaats te nemen in de wachtruimte. Dit geldt uiteraard ook als er calamiteiten en complicaties optreden van u of uw medepatiënt tijdens de behandeling en tijdens de artsenvisite.

Activiteiten tijdens dialyse

Tijdens de dialyse zit u in een speciale dialysestoel.

 • U kunt televisie kijken of een tijdschrift of krant lezen. Ons centrum heeft abonnementen op verschillende kranten en tijdschriften.
 • Ook organiseren vrijwilligers regelmatig activiteiten tijdens de dialyse zoals een bingo.
 • Daarnaast kunt u tijdens de dialyse gebruikmaken van de stoelfietsen. De verpleegkundige kan u hier alles over vertellen.

Ontruimingsplan

Zoals iedere afdeling binnen het ziekenhuis heeft ook het dialysecentrum een ontruimingsplan. Hierin staat beschreven hoe en op welke manier de afdeling in het geval van een calamiteit wordt ontruimd. Het ontruimingsplan, dat tot stand is gekomen in samenwerking met de afdeling Bedrijfshulpverlening, wordt regelmatig nagekeken om te bezien of de gegevens nog up-to-date zijn. Ook vindt er ieder jaar een ontruimingsoefening plaats, zodat de medewerkers getraind blijven in het ontruimen.

Medicijnen

Medicijnen vormen een belangrijk onderdeel van uw behandeling, omdat de dialysebehandeling alleen onvoldoende is om alle afvalstoffen volledig af te voeren. Hieronder geven we een overzicht van enkele veelgebruikte medicijnen.

Fosfaatverlagende medicijnen

Deze zorgen ervoor dat het teveel aan fosfaat in de voeding niet in het bloed komt. Zo wordt een snelle ontkalking van het bot tegengegaan. U moet deze medicijnen dan ook tijdens de maaltijd innemen. Anthaancarbonaat, sevelamer en calciumcarbonaat zijn hiervoor de meest voorgeschreven medicijnen.

Calciumverhogende medicijnen

Deze zorgen ervoor dat het calciumgehalte in het bloed niet te veel daalt. Ook dit is belangrijk om ontkalking van het bot te voorkomen. Een voorbeeld is vitamine D, zoals alfacalcidol. Deze bevorderen de opname van calcium uit het voedsel.

Kaliumbindende medicijnen

Deze zorgen ervoor dat het kalium uit het voedsel niet te veel wordt opgenomen in het bloed. Resonium (natriumpolystyreensulfonaat) en Sorbisterit (calciumpolystyreensulfonaat) zijn het meest gebruikt. Deze medicijnen moet u tijdens de maaltijd innemen, want de werkzaamheid is dan het grootst.

Bloeddrukverlagende medicijnen

Vaak is een te grote hoeveelheid vocht in het lichaam de oorzaak van hoge bloeddruk bij dialysepatiënten. Bloeddrukverlagende medicijnen worden meestal voorgeschreven als de bloeddruk onvoldoende daalt door dialyse en dieet.

Erythropoëtine

Dit is een eiwit dat bloedarmoede kan behandelen. Omdat bij dialysepatiënten de nieren zelf niet genoeg erythropoëtine meer maken, hebben zij vaak klachten van ernstige bloedarmoede. Daarom wordt tijdens de dialyse erythropoëtine toegediend. Dit geneesmiddel werkt vaak beter als er ook ijzer wordt toegediend in de vorm van staaltabletten bij peritoneaaldialyse of via een infuus bij hemodialyse.

Hepatitis B-vaccinatie

Dit is een vaccinatie tegen leverontsteking. Voor u van belang, omdat de aandoening via bloedcontact overdraagbaar is.

Tip
Omdat u misschien weinig mag drinken, is het verstandig om de medicijnen zo veel mogelijk in te nemen als u toch een kop koffie of thee neemt. Daarmee voorkomt u overmatig vochtgebruik. Staaltabletten moet u echter op nuchtere maag innemen en fosfaatverlagende en kaliumbindende middelen tijdens de maaltijden en/of tussendoortjes.

Als u nieuwe medicijnen krijgt voorgeschreven via uw huisarts en/ of andere medisch specialist, moet u dit te allen tijde doorgeven aan uw evv’er (eerst verantwoordelijke verpleegkundige) van het dialysecentrum.

Vakantie

Ondanks dat u dialyseert, zijn er mogelijkheden om op vakantie te gaan. Ons dialysecentrum beschikt over een lijst van andere centra in Nederland en Europa waar u tijdens een vakantie kunt dialyseren. Met een van de verpleegkundigen kunt u daarover afspraken maken. Doe dit ruim voor uw geplande vakantie!

De Nierstichting Nederland biedt reizen aan voor dialyserenden, hun partners en kinderen. De reis, het verblijf, de dialyse en de excursies staan in de vakantiekrant van de Nierstichting.

Hepatitis B?

Hepatitis B is een besmettelijke leverziekte die het gevolg is van een (chronische) infectie met het hepatitis B-virus. Om besmetting van andere mensen in ons centrum te voorkomen worden patiënten met deze infectie in een aparte kamer gedialyseerd.

In het buitenland geweest?

Als u op vakantie bent geweest in het buitenland, bestaat er een kleine kans dat u een bepaalde bacterie – de MRSA-bacterie – heeft meegenomen uit het buitenlandse ziekenhuis waar u gedialyseerd heeft. Vandaar dat u bij terugkomst gedurende drie dagen in een aparte kamer wordt gedialyseerd, totdat de kweken die bij u afgenomen worden, bekend zijn. Als de kweken negatief zijn, mag u weer op uw eigen zaal dialyseren.

23 november 2018 / 5736 / P

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.