Contact
 1. 5738-Nierbiopsie

Om te onderzoeken wat de oorzaak is van een nierziekte kan een stukje nierweefsel (biopsie) worden afgenomen. In deze folder leggen we uit hoe dit onderzoek verloopt.

Wat is een nierbiopsie?

Een nierbiopsie is een onderzoek waarbij door middel van een kortdurende prik in de nieren een stukje nierweefsel (biopsie) wordt afgenomen om te onderzoeken wat de oorzaak is van uw nierziekte. Misschien speelt er een ziekte bij u die de nieren aantast. Om precies te weten welke ziekte het betreft en welke medicijnen u nodig heeft, wordt dit onderzoek uitgevoerd.

Bekijk onze digitale folder over de nierbiopsie door op de afbeelding hieronder te klikken.

Screenshot nierbiopsie

Voorbereiding

 • Voor het onderzoek wordt u opgenomen op de verpleegafdeling.
 • U hoeft niet nuchter te zijn tenzij de biopsie op de operatiekamer onder algehele anesthesie plaatsvindt. Uw medicijnen kunt u ’s morgens gewoon innemen, op voorwaarde dat u hiervoor akkoord heeft gekregen van uw behandelend arts.
 • U moet vóór het onderzoek op tijd stoppen met het gebruik van bloedverdunners (fenprocoumon, acenocoumarol, acetylsalicylzuur, clopidogrel, dipyridamol, NOAC). Oók aspirineachtige pijnstillers zoals APC, Saridon, Voltaren, Ibuprofen en Alève moeten worden gestaakt. Vaak is dit 5 tot 14 dagen vóór de biopsie; het precieze tijdstip hangt af van het medicijn. Als u per ongeluk toch bloedverdunners heeft gebruikt, moet u dit vóór de biopsie melden. Meestal moet de biopsie dan worden uitgesteld.
 • Voordat het onderzoek plaatsvindt, krijgt u op de verpleegafdeling een ziekenhuisjasje aan.

Onderzoek

Voordat het onderzoek begint, wordt u precies verteld wat u moet doen.

 • U wordt gevraagd om in buikligging te gaan liggen.
 • Daarna zoekt de radioloog de precieze plek van de nier op met behulp van een echografie. Dit is pijnloos met ongevaarlijke, onhoorbare en niet voelbare geluidsgolven.
 • Het onderzoek vindt plaats onder lokale verdoving.
 • Daarom krijgt u een prik aan uw rugzijde, ter hoogte van de ribben. Via deze prik wordt er verdoving ingespoten. Dit geeft gedurende een halve minuut een licht branderig gevoel.
 • Vervolgens plaatst de radioloog de biopsienaald op het nieroppervlak.
 • Op het moment dat de naald het nierkapsel raakt, kunt u een kortdurende prik (minder dan één seconde) voelen.
 • Direct daarna wordt de biopsienaald met een snelle ‘klik’ 1,5 centimeter in uw nier geduwd. Bij deze klik voelen de meeste patiënten niets; slechts ongeveer 1% van de patiënten voelt een korte pijnscheut van een seconde.
 • Gedurende het onderzoek zal de radioloog twee tot vijf keer in uw nier prikken en een stukje weefsel wegnemen.
 • De kans op een succesvolle biopsie (dat wil zeggen: die voldoende informatie geeft) is ongeveer 90 procent.
 • Omdat uw nieren bij ademhalen en praten ongeveer 5 centimeter heen en weer bewegen, moet u op het moment dat de radioloog in uw nier prikt, enkele tellen uw adem volledig stilhouden om complicaties te voorkomen. 

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer een kwartier.

Na het onderzoek

U moet 4 uur lang op uw rug blijven liggen, dit geldt ook voor het eten en drinken. U mag wel even op uw zij rollen. Na deze 4 uur mag u alleen uw bed uit om op de postoel naast het bed te gaan of voor een toiletbezoek onder begeleiding. Verdere mobilisatie is nog niet toegestaan gedurende 10-12 uur na het onderzoek. Deze maatregelen zijn bedoeld om complicaties te vermijden.

Het is belangrijk om de eerste uren na de biopsie extra te drinken: in het eerste uur 1 liter, daarna nog 2 liter verdeeld over de dag. Heeft u als gevolg van een verminderde nierfunctie ook een verminderde urineproductie (diurese), dan kunt u met de verpleegkundige overleggen hoeveel u dan kunt drinken. Door het drinken kunnen eventuele bloedstolsels als gevolg van de biopsie weggespoeld worden. Pas 2 uur na de ingreep mag u weer gewoon drinken.

De verpleegkundigen van de afdeling zullen uw bloeddruk regelmatig controleren.

Mocht u als gevolg van het onderzoek toenemende pijn hebben of duizelig worden, dan kan dat een teken zijn van een nabloeding. U moet dan direct de verpleegkundige waarschuwen.

Weer naar huis

Meestal mag u de dag na de ingreep het ziekenhuis weer verlaten, tenzij er nog andere onderzoeken of behandelingen met u afgesproken zijn. Het is belangrijk te weten dat u gedurende 7 dagen niet zwaar mag tillen en geen grote schokken op uw nieren mag riskeren.

Eventuele pijn van een biopsie verdwijnt binnen 3 weken. Tegen de pijn mag u wel paracetamol gebruiken, maar geen aspirineachtige pijnstillers zoals APC, Saridon, Voltaren, Ibuprofen, etc.

Uw behandelend arts vertelt u wanneer u weer met uw bloedverdunner(s) mag starten.

Uitslag

Complicaties

Geen enkel onderzoek of behandeling is zonder risico’s of complicaties. Bij een nierbiopsie zijn hierover de volgende cijfers bekend.

 • De kans op infecties is altijd aanwezig, maar zeer klein.
 • Bij alle biopsieën ontstaat er een bloeduitstorting rond/in de nier. Gelukkig merken de meeste patiënten daar niets van. Bij minder dan 5 procent is de bloeduitstorting ook voor de patiënt waarneembaar (door pijn en zwelling). Bij minder dan 1 procent is er een bloedtransfusie nodig. Bij 1 van de 1000 patiënten moet er een bloedstelpingsingreep aan de gebiopteerde nier worden uitgevoerd (in een enkel geval moet deze zelfs worden verwijderd). Minder dan 1 van de 100.000 patiënten sterven aan de ingreep.
 • Bij circa 3 procent van de patiënten ontstaat er een verbinding tussen de bloeduitstorting en het nierbekken. Dit uit zich in het tijdelijk plassen van bloed (met of zonder stolsels). Bloedstolsels in de urine kunnen kolieken (pijnscheuten) geven; de stolsels lossen vrijwel altijd vanzelf weer op. U kunt ze zelf helpen vermijden door de aangegeven hoeveelheid vocht tot u te nemen.

Als u vanwege deze mogelijke complicaties afziet van biopsie, is het voor uw behandelend arts moeilijker vast te stellen wat de oorzaak is van uw nierziekte en welke medicijnen u nodig heeft.

Omdat de eventueel te gebruiken medicijnen niet ongevaarlijk zijn, is een ‘proefbehandeling’ zonder biopsie geen goed alternatief.

Neem direct contact met ons op:
 • Heftig bloedverlies bij de urine (plas)

 • Ernstige pijn

 • Als u zich helemaal niet goed voelt of duizelig wordt of benauwd wordt

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Polikliniek nefrologie
088 624 55 44 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
088 624 50 00 (buiten kantooruren)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 9 november 2023 / 5738 / P