Contact
 1. 5756-Dialyse (PID): H10 Nachtelijke hemodialyse

Patiënten Informatie Dossier

​Uit onderzoek en ervaringen van andere dialysepatiënten blijkt dat met de nachtelijke hemodialyse bijzonder goede resultaten worden bereikt. Hier lichten we de gang van zaken toe.

 

Waarom nachtelijke hemodialyse?

Op onze afdeling Centrumdialyse bestaat de mogelijkheid om ’s nachts te dialyseren. Hierbij vindt dialyse plaats terwijl u slaapt. Uit onderzoek en ervaringen van andere dialysepatiënten blijkt dat met de nachtelijke hemodialyse bijzonder goede resultaten bereikt worden:

 • uw algemeen welbevinden zal toenemen;
 • uw eetlust neemt toe en dieetbeperkingen worden minder;
 • uw medicijngebruik kan afnemen;
 • uw dialysekwaliteit verbetert;
 • de langere dialysetijd is beter te verdragen;
 • overdag heeft u meer tijd voor andere zaken.

Taakverdeling

De dialyseverpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de dialysebehandeling. Zij verrichten het grootste deel van de handelingen, zoals:

 • de voorbereiding voor de dialyse;
 • het aanprikken van de shunt;
 • het aansluiten aan de kunstnier;
 • het bedienen van de apparatuur;
 • de nazorg.

Zelf voert u ook bepaalde handelingen uit, zoals:

 • voorbereiding voor de dialyse;
 • het wegen van uzelf;
 • het meten van uw bloeddruk;
 • het testen van de lekwekker en het oproepsysteem;
 • het afdrukken van de shunt na dialyse.

Wanneer u zelf de monitor wilt opbouwen mag dat altijd.

Medische begeleiding

Om de week loopt een nefroloog op de maandagavond visite. Dialyseert u op maandagavond? Dan adviseren we u om die nefroloog als behandelend arts te kiezen. Maar dit is niet verplicht.

Als u niet op maandagavond dialyseert of liever niet die nefroloog als behandelend arts kiest, komt u één keer per maand bij de nefroloog op controle.
Dit bezoek vindt op de polikliniek plaats, aansluitend op een nachtdialyse.

Hebt u tussen de controles door vragen van medische aard? Die kunt u via de verpleegkundige doorgeven aan de arts. Recepten voor medicijnen kunt u aanvragen tijdens de visite op maandagavond of tijdens de controle op de polikliniek.

Dialysetijden

De afdeling Centrumdialyse is zes nachten per week geopend voor nachtelijke centrumdialyse.

 • U komt in principe drie nachten per week dialyseren, tenzij de behandelend nefroloog anders beslist.
 • U krijgt een vast tijdstip – ergens tussen 22.00 en 23.00 uur – waarop u op de afdeling wordt verwacht.
 • Bij bijzondere gelegenheden kan hiervan na overleg worden afgeweken. De dialyse duurt ongeveer 7,5 uur.

Voorzieningen

 • Tijdens de nachtelijke dialyse ligt u op een zaal. U beschikt over een eigen televisie. Ook hebt u de beschikking over een persoonlijk kluisje waarin u uw toilettas en kleine persoonlijke eigendommen kunt opbergen.
 • Op de afdeling is omkleed- en wasgelegenheid en een mogelijkheid om te douchen.
 • Aan het begin van de dialyse krijgt u iets te drinken aangeboden.
 • ‘s Ochtends kunt u tussen 6.30 en 8.00 uur op de afdeling ontbijten.

Vervoer

U gaat meestal met de taxi naar het ziekenhuis en weer naar huis. De kosten hiervoor worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

23 november 2018 / 5756 / P

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.