Contact
  1. 5777-Werkwijze NMA-team

Specialistenteam voor kinderen met spierziekten (neuromusculaire aandoeningen)

​Kwalitatief goede en efficiënte zorg in een kindvriendelijke omgeving. Dat is waar het specialistenteam voor kinderen met spierziekten (neuromusculaire aandoeningen) naar streeft. Hier leest u meer over de werkwijze van het team, dat wij in Isala kortweg het NMA-team noemen.

Hoe werken wij?

Het NMA-team bestaat uit een revalidatiearts, kinderarts, neuroloog en orthopedisch chirurg. De organisatie is in handen van secretaresse Thea van der Kolk.

Wij streven naar kwalitatief goede en efficiënte zorg in een kindvriendelijke omgeving. Op de polikliniek Neurologie maken wij gebruik van één aparte spreek- en onderzoekkamer. De specialisten zullen dan ook niet allemaal tegelijk in de onderzoekkamer aanwezig zijn: ze wisselen elkaar af zodat er meestal twee tegelijk met uw kind bezig zijn. Wij hopen dat door deze aanpak uw kind zich goed op zijn/haar gemak zal voelen.

Een onderdeel van de zorg bij een deel van de kinderen is aanvullend longfunctieonderzoek en röntgenonderzoek van de rug. Dit zal plaatsvinden voorafgaand aan uw afspraak met het specialistenteam. Op deze manier kunnen de specialisten de uitslagen van de onderzoeken onderling bespreken voordat ze met u en uw kind praten.

Hiervoor krijgt u (zo nodig) twee aparte afspraken, voorafgaand aan uw afspraak met het specialistenteam. Voor het longfunctieonderzoek wordt vijftien minuten gereserveerd, voor het röntgenonderzoek dertig minuten. De specialisten bepalen of er longfunctie- en/of röntgenonderzoek zal plaatsvinden.

Wat betekent dit voor u?

U krijgt een uitnodiging (afspraakbevestiging) thuisgestuurd voor een afspraak met het NMA-team. Deze afspraak zal op een vrijdagochtend gepland worden. U ontvangt de uitnodiging ongeveer vier weken vóór de afspraak. Bij deze uitnodiging zal ook vermeld worden of en hoe laat uw kind verwacht wordt bij de longfunctieafdeling en/of de röntgenafdeling.

Op de afgesproken tijd(en) gaat u eerst met uw kind naar deze afdeling(en). Na afloop meldt u zich op de polikliniek Neurologie bij onze secretaresse Thea van der Kolk.

Melden

Voor de afspraak in Isala meldt u uw kind aan met zijn of haar identiteitsbewijs (ID of paspoort) bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm hoe laat en bij welke afdeling u moet zijn. Alle afspraakgegevens worden geprint op uw afsprakenticket. Als het tijdstip van uw afspraak nadert, gaat u naar de polikliniek waar u een afspraak heeft. Daar aangekomen houdt u uw afsprakenticket opnieuw voor een aanmeldzuil. Op het scherm verschijnt in welke wachtruimte u plaats kunt nemen.

Heeft uw kind geen eigen identiteitsbewijs? Meldt u zich dan – ruim op tijd – bij de centrale balie van de centrale hal aan.

Komt u alstublieft op tijd?

Zowel de longfunctieafdeling als röntgenafdeling (radiologie) verlenen hun medewerking om deze onderzoeken zonder wachttijd te verrichten. Zorgt u daarom dat u op tijd aanwezig bent?

Bent u verhinderd?

Bent u verhinderd om op uw spreekuurafspraak te komen? Wilt u dit dan zo snel mogelijk (ten minste twee weken van tevoren) doorgeven aan de secretaresse? Zij zal dan ook de onderzoeksafspraak/afspraken voor u afzeggen. Via de secretaresse kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Gegevens veranderd?

In de afspraakbevestiging vragen wij om vóór het ziekenhuisbezoek uw persoonlijke gegevens te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en BSN (burgerservicenummer). Eventuele correcties of aanvullingen kunt u doorbellen naar de afdeling Patiëntenregistratie via 088 624 54 79.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

NMA-team
088 624 56 48 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5777