Contact
 1. 5778-Opname vanwege wondinfectie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

U bent opgenomen vanwege een wondinfectie. In deze folder leest u wat een infectie is. Daarnaast vindt u informatie over de medische en verpleegkundige behandeling tijdens uw ziekenhuisopname.

Wat is een infectie?

Onder een infectie verstaan we het binnendringen van ziekmakende micro-organismen zoals bacteriën of virussen in de weefsels van het lichaam. In het lichaam vindt vervolgens vermenigvuldiging van deze ziekmakende cellen plaats. Als gevolg hiervan ontstaat een plaatselijke ontstekingsreactie. De bacteriën kunnen al vóór de operatie aanwezig zijn en tijdens een operatie in de wond komen.

Waaraan herkent u een infectie?

Een aantal verschijnselen zijn kenmerkend voor een infectie, namelijk:

 • roodheid van de wond;
 • zwelling rondom de wond;
 • pijn;
 • pusvorming/wondlekkage;
 • koorts.

Zodra u een of meerdere verschijnselen heeft, zal uw behandelend arts uw bloed laten onderzoeken om te kijken of de ontstekingswaarden in uw bloed ook gestegen zijn. Als dat zo is, is het zo goed als zeker dat u een infectie heeft.

Waaruit bestaat de behandeling?

Een wondinfectie moet goed worden behandeld omdat die anders schade kan aanrichten aan uw lichaam. Uw behandelend arts zal daarom een behandelplan opstellen dat over het algemeen de volgende onderdelen bevat:

 • U krijgt voor minimaal twee weken een infuus in de arm. Via het slangetje van het infuus zal antibiotica worden toegediend.
 • Er wordt drie keer per week bloed afgenomen om te zien of de ontstekingswaarden dalen.
 • Als de ontstekingswaarden dalen en de daling zet door, kan de arts besluiten de antibiotica in tablet- of capsulevorm te geven. Het infuus wordt dan verwijderd.
 • De verpleegkundigen van de afdeling zullen regelmatig uw wond controleren.

De arts kan ook besluiten tot een operatie waarbij hij het wondgebied zal spoelen. Ook worden tijdens deze operatie heel kleine hoeveelheden wondvocht uit de wond (wondkweken) afgenomen voor verder onderzoek. De beoordeling van de wondkweek duurt een week en wordt door de medisch microbioloog beoordeeld. Het antibioticabeleid kan dan worden aangepast en/of gewijzigd om de bacterie(en) efficiënt te bestrijden.

Verpleegkundige zorg

Omdat u een geïnfecteerde wond heeft, wordt u volgens speciale richtlijnen verpleegd. Dit doen wij om besmetting van medepatiënten met een orthopedische prothese te voorkomen. Deze richtlijnen hebben betrekking op wondverzorging, toiletbezoek, douchen en bezoek. Hieronder worden ze een voor een toegelicht.

Wondverzorging

Voor de artsen en verpleegkundigen die u verzorgen, geldt verplicht:

 • het dragen van een schort;
 • het dragen van handschoenen;
 • het desinfecteren van de handen met alcohol.

Toiletbezoek

 • U kunt gebruik maken van het algemeen toilet als het wondvocht onder het verband blijft.
 • Na elk toiletbezoek goed uw handen wassen.
 • Als er wondvocht onder het verband doorkomt, kunt u gebruik maken van een postoel.

Douchen

 • Na een eventuele operatie mag u in overleg met de arts vanaf de tweede dag na de operatie weer douchen.
 • U mag in principe dagelijks douchen en de wond mag dan worden uitgespoeld.

Bezoek

 • U mag medepatiënten bezoeken als het wondvocht onder het verband blijft.
 • Om besmetting te voorkomen mag u niet plaatsnemen op of tegen het bed van een medepatiënt.

Voeding

In verband met uw infectie heeft u extra voedingssupplementen (voedingsmiddelen die aan uw normale eetpatroon worden toegevoegd) nodig. Deze zorgen ervoor dat uw algehele conditie verbetert. Daarom zal er een diëtiste bij u komen om een voedingslijst met u door te nemen. De voedingssupplementen worden u aangeboden worden door de service-assistenten.

Communicatie

Wij kunnen ons voorstellen dat er tijdens de opname vragen ontstaan bij u en/of uw familie. Dit kunnen vragen zijn op het medische, verpleegkundige of sociaal emotionele vlak. Er zijn mogelijkheden voor een gesprek met uw behandelend arts, maatschappelijk werk, of een geestelijk verzorger. U kunt dit kenbaar maken bij de verpleegkundige die u verzorgt, en zij zal dit voor u regelen. Voor vragen op verpleegkundig gebied kunt u altijd terecht bij de verpleegkundige die u verzorgt.

Activiteiten

Om uw opname zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, is het raadzaam om activiteiten/bezigheden van thuis mee te (laten) nemen. Suggesties zijn tijdschriften, puzzelboekjes, spelletjes, een boek of hobbyartikelen. Ook kunt u denken aan een laptop, tablet of i-Pad (draadloos netwerk aanwezig). De vrijwilligsters van de bibliotheek komen regelmatig langs met boeken waaruit u een keus kunt maken. Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan op onze afdeling. Ook bestaat de mogelijkheid om met uw bezoek naar het restaurant te gaan of bij mooi weer een wandeling buiten te maken (dit laatste na overleg met uw arts of verpleegkundige).

Stoppen met roken

Rokers hebben een grotere kans op diepe wondinfecties door een slechte wondgenezing. Stoppen met roken halveert de kans op nare complicaties bij een orthopedische operatie. Daarom adviseren orthopedische chirurgen de sigaren en de sigaretten links te laten liggen; van minimaal vier weken vóór tot tenminste vier weken ná een geplande operatie (dus zelfs al zou het tijdelijk zijn, is het de moeite waard).

Meer informatie over onze afdeling

Orthopedie en traumatologie zijn specialismen die zich bezig houden met de instandhouding van het skelet en spierweefsel. De meeste patiënten op onze afdeling komen voor een ingreep aan de rug, heup of knie. Traumatologie houdt zich vooral bezig met verwondingen die door (onge)vallen of ander trauma zijn veroorzaakt.

Op onze afdeling werken verpleegkundigen, verzorgenden, leerlingen en stagiaires. Zij krijgen ondersteuning van onder andere secretaresses, service-assistentes en vrijwilligers. Daarnaast zijn diverse andere zorgverleners op de afdeling werkzaam zoals; artsen in opleiding, physician assistants, fysiotherapeuten, diëtisten, transportmedewerkers en transferverpleegkundigen. De medische zorg is in handen van de maatschap die bestaat uit een team van orthopeden of traumatologen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde 

Orthopedie en Traumatologie 
(038) 424 12 40

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 23 november 2018 / 5778