Contact
  1. 5842-BCG-blaasspoeling

Een blaasspoeling met BCG zorgt ervoor dat het afweersysteem van de blaas geactiveerd wordt. Zo kan het afweersysteem kwaadaardige cellen in de blaas aanpakken. U heeft van uw behandelend uroloog gehoord dat u gaat starten met BCG-blaasspoelingen. Hier leest u er meer over.

Waarom een blaasspoeling?

Binnenkort krijgt u een nabehandeling voor een afwijking van het blaasslijmvlies, die al eerder door middel van een operatie is verwijderd. Hoewel deze afwijking zich meestal rustig gedraagt, gaat het hierbij toch om kwaadaardige cellen in het blaasslijmvlies. Zonder behandeling zal dit problemen geven. Het doel van een behandeling met BCG is het opwekken van een reactie van het afweersysteem van de blaas. Dit gebeurt door een vloeistof in de blaas te brengen waarin kunstmatig verzwakte ziektekiemen (BCG ofwel Bacillus Calmette-Guérin) aanwezig zijn. Het geactiveerde afweersysteem pakt dan de kwaadaardige cellen aan.

Voorbereiding

Wij raden u aan om vanaf vier uur voor de spoeling, en ook tijdens het ophouden van de spoeling, zo min mogelijk te drinken (bijvoorbeeld alleen wat water om uw medicijnen in te nemen). Als u drinkt, kunt u uw plas minder goed ophouden omdat de blaas sneller volloopt, en het medicijn wordt vermengd met urine waardoor het minder werkzaam is. Bij gebruik van diuretica/plastabletten: neem diuretica na het uitplassen van de spoeling en niet ervoor.

Vaccinatie

Heeft u een oproep voor vaccinatie tegen bijvoorbeeld griep of COVID-19 ontvangen? Stel deze dan uit tot minimaal een week voorafgaand of een week na een spoeling.

Behandeling

De behandeling bestaat sowieso uit zes spoelingen; één keer per week één spoeling. Daarna volgt meestal nog een  'onderhoudsschema'. Dat betekent dat u in de derde en zesde maand na uw operatie, drie spoelingen krijgt: één keer per week één spoeling. Daarna krijgt u elk half jaar nog drie spoelingen: één keer per week één spoeling. In totaal krijgt u tijdens een periode van drie jaar spoelingen. De spoelingen vinden poliklinisch plaats. U ontvangt een afspraakschema voor de blaasspoelingen. De uroloog kijkt ook regelmatig in uw blaas met een cystoscoop. Dit gebeurt op een ander moment dan een spoeling. Dit is noodzakelijk om het resultaat van de behandeling te beoordelen. 

Tijdens de behandeling ligt u op een onderzoekstafel. U hoeft alleen de onderkleding naar beneden te doen. De verpleegkundige reinigt de uitwendige opening van uw plasbuis. Vervolgens brengt zij een dun slangetje (katheter) via de plasbuis in de blaas waarmee zij de blaas eerst helemaal leeg laat lopen. Het inbrengen van de katheter kan een onaangenaam gevoel veroorzaken.

Via de katheter laat de verpleegkundige de vloeistof BCG in de blaas lopen. Het is de bedoeling dat u probeert de spoeling twee uur in de blaas te houden. De verpleegkundige biedt u een inlegkruisje aan.

Vóór iedere blaasspoeling zal de verpleegkundige vragen of u last heeft gehad van bijwerkingen. Bij klachten zal uw urine worden onderzocht. 

Als u problemen of vragen heeft, kunt u hiervoor terecht bij de verpleegkundige. Zij kan er ook voor zorgen dat u zo nodig tussentijds bij de uroloog terecht kunt.

Duur van een spoeling

Het inbrengen van de katheter en het laten inlopen van de vloeistof duurt bij elkaar ongeveer vijf minuten. U kunt direct daarna naar huis.

Nazorg

  • Na twee uur kunt u de vloeistof thuis zittend op het toilet uitplassen. Was op de eerste dag na elk toiletbezoek uw geslachtsdelen (penis of vagina) met voldoende water. 
  • Daarna de handen goed wassen. Dit om besmetting van de omgeving of andere personen te voorkomen. Na het uitplassen van de spoeling spoelt u het toilet zo mogelijk tweemaal door, met het deksel erop. Daarna maakt u het toilet schoon met chloor.
  • Mannen raden wij aan in ieder geval twee dagen zittend te plassen.
  • Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur nadat u de spoeling heeft uitgeplast extra drinkt om infectie te voorkomen.
  • Het is niet precies bekend hoelang eventuele resten van een BCG-spoeling achterblijven in uw blaas. Daarom adviseren wij u om tijdens seksuele gemeenschap (zolang u spoelingen krijgt), tot een week na het toedienen van de blaasspoeling, een condoom te gebruiken.

Bijwerkingen

  • De vloeistof kan soms irritatie geven aan de blaas. U heeft dan een branderig gevoel en vaker drang om te plassen. Ook kan het voorkomen dat uw urine bloederig is. Meestal duurt dit enkele uren tot twee dagen. Verdwijnen deze klachten niet? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie waar u behandeld wordt. 
  • Een grieperig gevoel met een temperatuurverhoging (38,5 °C) kan binnen vier uur ontstaan. Dit hoort na twee dagen over te zijn. Duurt dit langer? Neem dan contact op met de uroloog. Is uw temperatuur 39 °C of hoger? Neem dan direct contact op met de uroloog. Buiten kantooruren belt u naar de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis waar u wordt behandeld.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle en Kampen

Urologie
088 624 27 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Urologie
088 624 96 33 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 28 november 2022 / 5842 / 328064

Gerelateerde folders