Contact
  1. 5851-Eetloket

Voor jonge kinderen met eet- en drinkproblemen

Eetproblemen bij jonge kinderen komen veel voor. Voor adviezen en informatie hierover kunnen ouders terecht bij bijvoorbeeld het Consultatiebureau/Centrum Jeugd en Gezin. Maar soms verergeren de problemen en wordt het eten een (emotionele) strijd. Maakt u zich zorgen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van uw kind? Dan kan een behandeling door ons Eetteam een optie zijn. In deze folder leest u over de oorzaken en behandeling van eetproblemen en krijgt u informatie over het Eetloket en het Eetteam.

Oorzaken

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Soms is het een duidelijke medische oorzaak zoals een afwijking aan de slokdarm, een open gehemelte of een verstoorde ontwikkeling van het aanleren van eten en drinken. Maar bij één op de drie kinderen wordt geen medische oorzaak gevonden, ook niet in de voorgeschiedenis. Er zijn kinderen die weigeren te eten, om welke reden dan ook.

Eetloket

Herkent u bovenstaande problemen? Maakt u zich zorgen over de groei en gezondheid van uw kind? Op het Eetloket bent u dan aan het juiste adres. Daar worden kinderen van 0 tot en met 4 jaar met ernstige eetproblemen in kaart gebracht door een multidisciplinair team (verschillende specialisten die samenwerken). Eetproblemen zijn ernstig als ouders/verzorgers of behandelaars zich grote zorgen maken over het eetgedrag van uw kind. Bijvoorbeeld omdat uw kind niet voldoende groeit of het afhankelijk is van sondevoeding. Ook kunnen problemen verergeren als uw kind blijft weigeren om te eten en u niet meer weet wat u kunt doen om uw kind te laten eten.

Bij het ontstaan en in stand houden van eetproblemen kunnen veel verschillende factoren een rol spelen. Deze zijn voor elk kind anders. Daarom is het belangrijk de eetproblemen van uw kind in een multidisciplinair team in kaart te brengen.

Doorverwijzing

U kunt uw kind niet zelf aanmelden bij het Eetloket. Hiervoor is altijd een verwijzing nodig van uw huis- of kinderarts.

Werkwijze

  • U en uw kind hebben eerst een intake bij het Eetloket (op de polikliniek Kindergeneeskunde) met een kinderarts Maag-, darm- en leverziekten, een psycholoog, een diëtist en een logopedist.
  • De kinderarts bespreekt met u de (medische) voorgeschiedenis en de ontwikkeling van uw kind. Uiteraard is er ook ruimte om al uw vragen en zorgen te bespreken.
  • De logopedist beoordeelt de mondmotoriek en het slikken tijdens het eten en drinken. Past dit bij de leeftijd van uw kind? Daarnaast onderzoekt de logopedist de prikkelverwerking. Is bijvoorbeeld sprake van over- of ondergevoeligheid en wat is de invloed hiervan op het eten en drinken?
  • Heeft het kind moeite met bepaalde consistenties (hard/zacht eten), geuren of smaken?
  • De diëtist bespreekt met u de eet- en drinkgewoonten van thuis.
  • De kinder- en jeugdpsycholoog brengt gedrag en ontwikkeling van uw kind verder in kaart. Hierbij is ook aandacht voor de interactie tussen ouder en kind.

Vervolg

Na de intake bespreken wij de bevindingen met u en krijgt u een advies of behandelplan. Soms volgt een behandeling in het ziekenhuis; soms krijgt u het advies voor een behandeling elders. De kinderarts bespreekt dit met u. Natuurlijk helpen wij u met de eventuele verwijzing als uw kind beter elders kan worden behandeld.

Eetteam

Als uw kind in Isala wordt behandeld, dan komt uw zoon of dochter terecht in het Eetteam. De nadruk van de behandeling ligt dan op de interactie tussen u en uw kind. U gaat samen aan de slag om het eetprobleem op te lossen. De behandeling is deels in Isala, maar u krijgt ook handvatten om thuis met het eten aan de slag te gaan. Eventueel kijkt de psycholoog samen met u wat nodig is om het eetgedrag te veranderen. De diëtist waarborgt de volwaardigheid van de voeding.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar uw kind onder behandeling is:

Zwolle

Kindergeneeskunde
088 624 50 50 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

 

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5851