Contact
  1. 5874-Training mindfulness

Bij chronische lichamelijke klachten

​Op de afdeling Medische psychologie van Isala bestaat een groepstraining die gericht is op het leren omgaan met lichamelijke klachten, met behulp van mindfulness.

Wat is mindfulness?

Mindfulness betekent letterlijk: meer bewust zijn van wat zich in het hier en nu afspeelt, zonder datgene wat er is te willen veranderen.

In deze training leert u hoe u op een andere manier aandacht kunt geven aan uw klachten en aan de gevolgen daarvan.

Centraal bij deze benadering staat dat u in plaats van te vechten tegen uw klachten en te blijven zoeken naar manieren om ervan af te komen, leert om de klachten te zien als een vast gegeven op dit moment in uw leven, om vervolgens op basis daarvan de juiste keuzes te kunnen maken.

Over de training

In de training worden u diverse aandachtsoefeningen aangeleerd, met als doel u meer bewust te maken van wat er zich in lichamelijk en emotioneel opzicht bij u afspeelt. Met behulp van de oefeningen leert u enerzijds op een andere manier naar uw klachten te kijken, anderzijds leert u ook om de aandacht te verbreden naar positieve elementen in het leven en daar meer bewust van te zijn. Door dit te doen kunt u uw klachten beter hanteren en krijgen ze een minder overheersende invloed op uw dagelijks leven.

In de training wordt ook stil gestaan bij ‘automatische reactiepatronen’. Dit zijn gewoontepatronen die we zo vaak uitvoeren dat we ons er vaak niet meer bewust van zijn. Een voorbeeld hiervan is: automatisch ja zeggen, altijd je best moeten doen, altijd voor anderen moeten zorgen enz. Onbewust kunnen deze patronen acceptatie van de klachten in de weg staan, of voor veel spanning zorgen. Door deze patronen bij uzelf te herkennen, wordt het eenvoudiger om ze te kunnen veranderen.

Mensen geven vaak aan dat ze door het toepassen van mindfulness minder het gevoel hebben dat ze ‘geleefd worden’ of ‘alleen nog maar in hun hoofd zitten’, en dat ze zich over het geheel genomen meer ontspannen voelen.

Voor wie

De training is bedoeld voor mensen met chronische lichamelijke klachten die een duidelijke (negatieve) invloed hebben op het functioneren in het dagelijks leven. U kunt hierbij denken aan pijn, vermoeidheid, hartklachten, jeuk, lichamelijk klachten voortkomend uit overbelasting, of een handicap of beperking ten gevolge van een ongeval of ziekte.

Werkwijze

Voorafgaand aan deelname aan de training heeft u, geheel vrijblijvend, een kennismakingsgesprek met een van de therapeuten. Doel hiervan is te bespreken of de groepsbehandeling aansluit bij uw klachten en hulpvraag. Ook heeft u dan gelegenheid om extra informatie te vragen over de training.

De training wordt gegeven in groepen van 8 tot 12 personen. De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur (inclusief pauze) en een follow-up bijeenkomst.

Het tijdstip waarop de training gegeven wordt, varieert. De secretaresse van onze afdeling kan u vertellen wanneer de eerstvolgende bijeenkomst van start gaat.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Medische psychologie
088 624 52 86 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Medische psychologie
088 624 52 86 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 10 maart 2022 / 5874