Contact
  1. 5883-Schildkliertherapie (poliklinisch)

Een te snel werkende of vergrote schildklier kan worden behandeld met radioactief jodium. In deze folder leest u wat de behandeling inhoudt en wat de maatregelen zijn om bestraling van anderen te voorkomen.

Hoe werkt behandeling met radioactief jodium?

Het radioactieve materiaal dat voor deze behandeling wordt gebruikt is jodium 131. Het radioactieve jodium wordt vanuit de maag en darmen opgenomen in uw bloed en met de bloedstroom naar uw schildklier vervoerd. Het volgt dezelfde weg als niet-radioactief jodium, dat via uw voeding in de schildklier terechtkomt. In de schildklier wordt het radioactieve jodium vastgehouden en kan het zijn werk doen in de vorm van bestraling ‘van binnenuit’. Hierdoor worden (te snel werkende) schildkliercellen vernietigd.

Poliklinische of klinische behandeling

Eerst vindt een onderzoek van uw schildklier plaats. Dit onderzoek doen wij verspreid over twee dagen. We kijken naar de uitslag van deze onderzoeken. Die bepaalt of een behandeling mogelijk is. En zo ja, welke hoeveelheid radioactief jodium voor u nodig is. U krijgt na het onderzoek een gesprek met de nucleair geneeskundige of de physician assistant plaats. Dan bespreken wij de mogelijke behandeling met u. Dit gesprek is op de tweede dag van het onderzoek of telefonisch op een later moment. De hoeveelheid radioactief jodium bepaalt of u poliklinisch of klinisch behandeld wordt. Bij een klinische behandeling nemen wij u op in ons ziekenhuis. 

Radioactiviteit

Na inname van de capsule bevindt de radioactiviteit zich in uw lichaam en met name in de schildklier. De straling vanuit uw lichaam reikt enkele meters ver. Het radioactieve jodium dat niet door de schildklier wordt vastgehouden, gaat via de bloedstroom naar uw nieren. Dit betekent dat een gedeelte van de dosis radioactief jodium in uw urine terechtkomt en wordt uitgeplast. Een klein deel van de dosis komt in uw speeksel en in uw maag terecht en wordt uiteindelijk uitgescheiden in de ontlasting. Het grootste deel van het niet-gebruikte jodium verlaat op deze manier binnen 24 uur het lichaam.

Gemorste druppeltjes urine kunnen aanleiding zijn tot verspreiding van radioactiviteit; dit wordt een ‘besmetting’ genoemd. Besmetting van andere personen kan dus ook optreden via gebruikte glazen/kopjes en bestek en via persoonlijk contact, zoals zoenen.

Hoewel de hoeveelheid radioactief jodium die u heeft gekregen, zo laag is dat u niet opgenomen hoeft te worden in het ziekenhuis voor isolatie, kunt u nog gedurende 2 weken in lichte mate andere personen aan straling blootstellen. Dit brengt géén gevaar met zich mee, maar de hoeveelheid straling voor andere personen moet zo laag mogelijk zijn, vooral voor kleine kinderen. Daarom geldt voor u gedurende 2 weken een aantal gedragsregels. Als u deze gedragsregels opvolgt, zal de hoeveelheid straling die anderen ontvangen, zeer aanvaardbaar zijn.

Zwangerschapstest

Bij vrouwen tot 45 jaar krijgen vóór de behandeling een zwangerschaptest. Deze test doen wij op de afdeling nucleaire geneeskunde. Na het gesprek krijgt u een urinepotje mee. Op de dag van de behandeling moet u de ochtendurine meenemen. Op de afgesproken tijd neemt u plaats in de wachtkamer. De laborant haalt u op, zodat u het potje urine af kunt geven. Terwijl u in de wachtkamer wacht, voert de laborant de test uit. Bij een negatieve uitslag halen wij u weer op voor de behandeling.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil in de Centrale hal. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, onvangt u een ticket met barcode en de tijd waarop wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen scant u de barcode van uw ticket opnieuw bij de aanmeldzuil. U kunt plaatsnemen in de aangegeven wachtruimte.

Behandeling

  • Er gelden geen speciale voorbereidingen voor deze behandeling.
  • Als er een zwangerschapstest is gedaan moet u ongeveer 1 uur wachten voor de uitslag bekend is.
  • In de behandelkamer krijgt u van de Nucleair geneeskundige een capsule met radioactief jodium. Deze slikt u met wat water door. U wordt niet misselijk of ‘naar’ van de capsule. In sommige gevallen kunt u wat pijn in de halsstreek voelen; dit is van voorbijgaande aard.
  • De rest van de dag en de volgende dag wordt u geadviseerd om veel te drinken, ongeveer anderhalve liter per dag.
  • U krijgt van ons een lijstje met gedragsregels (zie hierna), die u gedurende 2 weken moet volgen.

Gedragsregels voor thuis (2 weken)

N.B. Bij personen van 60 jaar en ouder is de gevoeligheid voor straling veel geringer, waardoor de afstandsregels, wanneer partners of huisgenoten deze leeftijd hebben bereikt, minder strikt hoeven te worden opgevolgd.

Afstand

De belangrijkste regel is de afstandsregel. Hoe meer afstand tussen u en andere personen, hoe minder straling de ander ontvangt! Houdt u daarom zo veel mogelijk afstand tot uw huisgenoten. In ieder geval méér dan 1 meter en bij langdurige aanwezigheid, bijvoorbeeld tijdens tv kijken, het liefst 2 meter of meer.

Tijd

De tweede regel is beperking van de tijdsduur: hoe korter het contact duurt, hoe minder straling de ander ontvangt.

Toiletbezoek

Altijd zittend plassen, dit geldt ook voor heren. Na het plassen de laatste druppeltjes afdeppen met toiletpapier. Op deze manier kunt u ‘besmetting’ van uw ondergoed zo veel mogelijk beperken. Na gebruik van het toilet de handen goed wassen!

Zwangerschap

Een geringe hoeveelheid radioactief jodium zal ongeveer 2 maanden in uw lichaam blijven. Eventueel door het radioactieve jodium beschadigde zaad- of eicellen zijn echter pas na ongeveer 6 maanden uit het lichaam. Daarom is het verstandig om pas na 6 maanden zwanger te worden of een kind te verwekken.

Borstvoeding

Het radioactieve jodium gaat via het bloed naar de moedermelk gedurende een vrij lange tijd. Borstvoeding moet daarom voor de behandeling worden gestopt en mag daarna niet meer worden begonnen (afkolven heeft dus geen zin).

Kinderen

Als uw kinderen jonger zijn dan 10 jaar moet u zo min mogelijk direct lichamelijk contact met uw kinderen hebben (zoals knuffelen en op schoot houden). Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen.

Kinderen jonger dan 2 jaar moet u gedurende de eerste week door iemand anders laten verzorgen. We raden u aan om kinderen tot 2 jaar, als dit mogelijk is, uit logeren te sturen.

Partner of andere huisgenoten

Lichamelijk contact zoals omarmen of vrijen moet worden beperkt tot circa een half uur per dag. U moet, als dit mogelijk is, in aparte bedden slapen, die tenminste 2 meter uit elkaar staan. Deze afstand geldt ook als de bedden in verschillende kamers staan. Muren houden de straling namelijk niet (voldoende) tegen. 

Huisdieren

Voor uw huisdieren gelden geen voorzorgsmaatregelen.

Bezoek

Bezoekjes korter dan ongeveer 2 uur zijn geen probleem. Houd wel ongeveer 2 meter afstand tot uw bezoek en vermijd lichamelijk contact. Bezoek van zwangeren en kinderen jonger dan 10 jaar wordt afgeraden.

Werk

In de meeste gevallen kunt u gewoon naar uw werk. Houd wel net als thuis zoveel mogelijk afstand tot anderen. Als u met kleine kinderen werkt of op zeer korte afstand van uw collega's dan dient u gedurende de eerste week te verzuimen en de tweede week zoveel mogelijk afstand te houden.

School

Gedurende de eerste week moet u school verzuimen.

Ziekenhuisopname

Als u binnen 3 weken na de behandeling met radioactief jodium in het ziekenhuis wordt opgenomen moet u degene die u behandelt vertellen over deze behandeling.

Film, theater, openbaar vervoer

U kunt het beste gelegenheden waar u langer dan 1 uur vlak bij andere mensen zit of staat vermijden.

Vliegen

Als u binnen 3 maanden na het onderzoek gaat vliegen, is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. De radioactieve vloeistof kan het alarm van een detectiepoortje op het vliegveld activeren. U krijgt daarom een vliegbrief mee. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis nodig en de vliegduur.

Resultaat

Het resultaat van de behandeling merkt u meestal pas na een aantal weken tot maanden. Uw behandelend specialist controleert het effect als u weer op het spreekuur komt, meestal na ongeveer zes weken. Maakt u zo nodig hiervoor zelf een afspraak.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
088 624 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Meer informatie over schildklieraandoeningen vindt u ook op de website www.schildklier.nl.

 

 

Laatst gewijzigd 15 juli 2022 / 5883 / L