Contact
 1. 5884-Schildkliertherapie (klinisch)

​Een te snel werkende of vergrote schildklier kan worden behandeld met radioactief jodium. In deze folder leest u wat deze behandeling inhoudt en wat de maatregelen zijn om bestraling van anderen te voorkomen.

Hoe werkt behandeling met radioactief jodium?

Het radioactieve materiaal dat voor deze behandeling wordt gebruikt is jodium 131. Het radioactieve jodium wordt vanuit de maag en darmen opgenomen in uw bloed en met de bloedstroom naar uw schildklier vervoerd. Het volgt dezelfde weg als niet-radioactief jodium, dat via uw voeding in de schildklier terechtkomt. In de schildklier wordt het radioactieve jodium vastgehouden en kan het zijn werk doen in de vorm van bestraling ‘van binnenuit’. Hierdoor worden (te snel werkende) schildkliercellen vernietigd.

Poliklinische of klinische behandeling

Eerst vindt een onderzoek van uw schildklier plaats. Dit onderzoek doen wij verspreid over twee dagen. We kijken naar de uitslag van deze onderzoeken. Die bepaalt of een behandeling mogelijk is. En zo ja, welke hoeveelheid radioactief jodium voor u nodig is. U krijgt na het onderzoek een gesprek met de nucleair geneeskundige of de physician assistant plaats. Dan bespreken wij de mogelijke behandeling met u. Dit gesprek is op de tweede dag van het onderzoek of telefonisch op een later moment. De hoeveelheid radioactief jodium bepaalt of u poliklinisch of klinisch behandeld wordt. Bij een klinische behandeling nemen wij u op in ons ziekenhuis. 

Radioactiviteit

Na inname van de capsule bevindt de radioactiviteit zich in uw lichaam en met name in de schildklier. De straling vanuit uw lichaam reikt enkele meters ver. Het radioactieve jodium dat niet door de schildklier wordt vastgehouden, gaat via de bloedstroom naar uw nieren. Dit betekent dat het grootste deel van het niet-gebruikte jodium binnen 24 uur wordt uitgeplast. Een klein deel van de dosis komt in uw speeksel en in uw maag terecht en wordt uiteindelijk uitgescheiden in de ontlasting. Daarom worden urine en ontlasting verzameld in speciale tanks, die zich in de kelder van het ziekenhuis bevinden.

Zwangerschapstest

Bij vrouwen tot 45 jaar krijgen vóór de behandeling een zwangerschaptest. Deze test doen wij op de afdeling nucleaire geneeskunde. Na het gesprek krijgt u een urinepotje mee. Op de dag van de behandeling moet u de ochtendurine meenemen. Op de afgesproken tijd neemt u plaats in de wachtkamer. De laborant haalt u op, zodat u het potje urine af kunt geven. Terwijl u in de wachtkamer wacht, voert de laborant de test uit. Na een negatieve testuitslag komt de nucleair geneeskundige voor het toedienen van de capsule.

Opnamedag

 • Op de dag van de opname hoeft u niet nuchter te zijn.
 • Rond 10.00 uur wordt u verwacht bij de balie in de Centrale hal van Isala, hoofdgebouw (V). U wordt begeleid naar de verpleegafdeling V2.3 en u krijgt een kop thee of koffie. Een verpleegkundige brengt u vervolgens naar uw kamer.
 • Tussen 10.30 en 11.00 uur krijgt u van de nucleair geneeskundige een capsule met radioactief jodium. Deze slikt u met wat water door. U wordt niet misselijk of ‘naar’ van de capsule. In sommige gevallen kunt u wat pijn in de halsstreek voelen; dit is van voorbijgaande aard.
 • U wordt geadviseerd om de rest van de dag en de volgende dag veel te drinken, ongeveer anderhalve liter per dag.

Duur van de opname

De opnameduur kan variëren van 1 tot 3 nachten (2 tot 4 dagen). Dit is afhankelijk van de dosis die gebruikt wordt.

Wat kunt u meenemen?

U kunt alles meenemen. Probeer echter wel alleen mee te nemen wat u ook echt nodig denkt te hebben. In geval van radioactieve besmetting van uw kleding zullen we u vragen dit thuis eenmalig apart van uw andere was te wassen. Het kan zijn dat persoonlijke spullen (laptop, telefoon, etc.) ook besmet raken en dat deze na ontslag één of enkele weken alleen door uzelf gebruikt mogen worden. Wanneer u medicijnen gebruikt (geen schildkliermedicijnen), dan is het van belang dat u die meeneemt tijdens de opname. Eventueel in afgepaste hoeveelheid.

Faciliteiten op kamer

De kamer is voorzien van een eigen douche- en toiletruimte. U kunt gratis gebruik maken van de TV, ook is er gratis Wi-Fi beschikbaar. Er is een mogelijkheid om zelf (oplos)koffie of thee te zetten.

Bellen

In ons ziekenhuis is het bellen met een mobiele telefoon toegestaan. Het telefoonnummer van de afdeling (V2.3) is 088 624 12 30.

N.B. In Isala geldt een algeheel rookverbod.

Voorzorgsmaatregelen tijdens opname

Om besmettingen en ‘bestraling’ van anderen te voorkomen, gelden tijdelijk speciale voorzorgsmaatregelen.

Toiletgebruik

Mannelijke patiënten wordt verzocht zittend te plassen. Na het plassen de laatste druppeltjes afdeppen met tissues die u in het toilet kunt werpen.  Op deze wijze kunt u besmetting van het ondergoed zo veel mogelijk beperken. Na gebruik van het toilet de handen goed wassen! In geval van menstruatie of incontinentie kunt u maandverband gebruiken (niet in het toilet werpen!), dit is aanwezig op de kamer.

Eten en drinken

Uw eten en drinken wordt buiten de kamer, in de "sluis", op een tafeltje neergezet. U kunt het vervolgens zelf pakken als het personeel de sluis verlaten heeft. Wij adviseren u veel te drinken. Ook is het aan te raden om wat zuurtjes en/of kauwgom mee te nemen tijdens de opname. Gebruik hiervan stimuleert de speekselproductie en daarmee ook de uitscheiding van het radioactief jodium uit de speekselklieren.

Taak verpleegkundigen

De verpleegkundigen komen in principe niet bij u in de kamer. Het is dus belangrijk dat u zichzelf goed kunt redden. Natuurlijk kunt u in noodgevallen wel een beroep doen op de verpleegkundigen.

Kleding

Neem extra kleding, schoenen en/of sloffen mee voor als u weer naar huis mag. Dit kunt u in de kast op uw kamer leggen. 

Bezoek

Gedurende de eerste 24 uur van uw opname mag u geen bezoek ontvangen. Daarna mag dit wel mits aan onderstaande regels wordt voldaan:

 1. De kamer alleen met plastic wegwerpslofjes aan betreden (deze liggen in de sluis).
 2. Niet meer dan 2 personen tegelijk op bezoek.
 3. Alleen personen boven de 16 jaar.
 4. Zwangere vrouwen mogen niet op bezoek komen.
 5. Het bezoek mag geen gebruik maken van het toilet op de kamer.
 6. Bezoekers moeten zich strikt houden aan de bezoektijden: maximaal 1 uur per
  persoon per dag tussen 16.00 uur en 20.00 uur.
 7. Bezoekers moeten minstens 2 meter afstand houden van de patiënt en lichamelijk contact vermijden.
 8. Bezoekers mogen tijdens hun bezoek niets eten of drinken.
 9. Bezoekers mogen wel iets voor de patiënt mee naar binnen nemen, maar niets uit de kamer mee naar buiten nemen.
 10. Na afloop van het bezoek slofjes in de afvalemmer deponeren en handen wassen.

Naar huis

 • Bij het maken van de afspraak heeft u gehoord hoe lang de opname zal duren.
 • Op de dag van ontslag wordt u in de loop ochtend of middag door een medewerker van de Nucleaire geneeskunde gebeld, die u vertelt hoe laat u de kamer mag verlaten.
 • 's Morgens kunt u zich op de kamer douchen. U mag de kleding aantrekken die u in de kast heeft bewaard. De schoenen mag u pas bij het verlaten van de kamer aantrekken.
 • U wordt verzocht, voordat u de kamer verlaat, alle meegenomen spullen en gedragen kleding op het dichtgeslagen bed te leggen.
 • Als u de kamer verlaten heeft en in het zitje bij de liften wacht, komt een medewerker van de Nucleaire geneeskunde uw spullen en de therapiekamer nameten, daarna krijgt u uw spullen terug.
 • Ook wordt op eenvoudige wijze aan uw hals gemeten hoeveel radioactiviteit in uw schildklier is achtergebleven.

Na vertrek uit het ziekenhuis

Op het moment dat u uit het ziekenhuis vertrekt is de hoeveelheid radioactief jodium in uw lichaam laag. U kunt echter nog steeds in lichte mate andere personen aan straling blootstellen. Daarom krijgt u van ons een aantal gedragsregels mee. Als u deze gedragsregels volgt, zal de hoeveelheid straling die door anderen wordt ontvangen, zeer aanvaardbaar zijn.

Gedragsregels voor thuis (2 weken)

N.B. Bij personen van 60 jaar en ouder is de gevoeligheid voor straling veel geringer, waardoor de afstandsregels, wanneer partners of huisgenoten deze leeftijd hebben bereikt, minder strikt hoeven te worden opgevolgd.

Afstand

De belangrijkste regel is de afstandsregel. Hoe meer afstand tussen u en andere personen, hoe minder straling de ander ontvangt! Houd daarom zoveel mogelijk afstand tot uw huisgenoten. In ieder geval méér dan 1 meter en bij langdurige aanwezigheid, bijvoorbeeld tijdens tv kijken, het liefst 2 meter of meer.

Tijd

De tweede regel is beperking van de tijdsduur: hoe korter het contact duurt des te minder straling de ander ontvangt.

Toiletbezoek

Altijd zittend plassen, dit geldt ook voor heren. Na het plassen de laatste druppeltjes afdeppen met toiletpapier. Op deze wijze kunt u "besmetting" van het ondergoed zoveel mogelijk beperken. Na gebruik van het toilet de handen goed wassen!

Zwangerschap

Een geringe hoeveelheid radioactief jodium zal ongeveer 2 maanden in uw lichaam blijven. Eventueel door het radioactieve jodium beschadigde zaad- of eicellen zijn echter pas na ongeveer 6 maanden uit het lichaam. Daarom is het verstandig om pas na 6 maanden zwanger te worden of een kind te verwekken.

Borstvoeding

Het radioactieve jodium gaat via het bloed naar de moedermelk gedurende een vrij lange tijd. Borstvoeding moet daarom voor de behandeling worden gestopt en mag daarna niet meer worden begonnen (afkolven heeft dus geen zin).

Kinderen

Als uw kinderen jonger zijn dan 10 jaar moet u zo min mogelijk direct lichamelijk contact met uw kinderen hebben ( zoals knuffelen en op schoot houden). Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen.

Kinderen jonger dan 2 jaar moet u gedurende de eerste week door iemand anders laten verzorgen. We raden u aan om kinderen tot 2 jaar, als dit mogelijk is, uit logeren te sturen of zelf uit logeren te gaan.

Partner of andere huisgenoten

Lichamelijk contact zoals omarmen of vrijen moet worden beperkt tot circa een half uur per dag. U moet, als dit mogelijk is, in aparte bedden slapen die tenminste 2 meter uit elkaar staan. Deze afstand geldt ook als de bedden in verschillende kamers staan. Muren houden de straling namelijk niet (voldoende) tegen.

Huisdieren

Voor uw huisdieren gelden geen voorzorgsmaatregelen.

Bezoek

Bezoekjes korter dan ongeveer 2 uur zijn geen probleem. Houd wel ongeveer 2 meter afstand tot uw bezoek en vermijd lichamelijk contact. Bezoek van zwangeren en kinderen jonger dan 10 jaar wordt afgeraden.

Werk

In de meeste gevallen kunt u gewoon naar uw werk. Houd wel net als thuis zoveel mogelijk afstand tot anderen. Als u met kleine kinderen werkt of op zeer korte afstand van uw collega’s dan dient u gedurende de eerste week te verzuimen en de tweede week zoveel mogelijk afstand te houden.

School

Gedurende de eerste week moet u school verzuimen.

Ziekenhuisopname

Als u binnen 3 weken na de behandeling met radioactief jodium in het ziekenhuis wordt opgenomen moet u degene die u behandelt vertellen over deze behandeling.

Film, theater, openbaar vervoer

U kunt het beste gelegenheden waar u langer dan 1 uur vlak bij andere mensen zit of staat vermijden.

Vliegen

Als u binnen 3 maanden na het onderzoek gaat vliegen, is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. De radioactieve vloeistof kan het alarm van een detectiepoortje op het vliegveld activeren. U krijgt daarom een vliegbrief mee. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis nodig en de vliegduur.

Resultaat

Het resultaat van de behandeling merkt u meestal pas na een aantal weken tot maanden. Uw behandelend specialist controleert het effect als u weer op het spreekuur komt, meestal na ongeveer zes weken. Maakt u zo nodig hiervoor zelf een afspraak.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
088 624 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

 

Meer informatie over schildklieraandoeningen vindt u ook op de website schildklier.nl.

 

Laatst gewijzigd 15 juli 2022 / 5884 / L